Instellingsplan

Het Instellingsplan 2023-2026 beschrijft de koers van Driestar educatief voor de komende vier jaar. In dit plan formuleren we de wens om als Driestar educatief een gids te zijn voor onderwijs- en opvoedingsprofessionals en hun organisaties.  We voelen ons daarbij gedreven door onze missie om voor het christelijk-reformatorisch onderwijs van betekenis te zijn. Hoe we deze rol van gids vormgeven en welke doelen we daarbij hebben, hebben we uitgebreid uitgewerkt.

Beloven

Een rode draad in het plan is het woord ‘beloven’. We doen beloftes aan studenten, leraren, schoolleiders en scholen; aan onze samenwerkingspartners, aan onze achterban, aan collega’s. Niet om hoogdravend of overambiteus te zijn, maar juist omdat we onszelf ertoe willen aanzetten om onze doelen te verwezenlijken.

We zien de beloftes die we doen als een roeping, waar we in afhankelijkheid van onze God naar onze beste kunnen invulling aan wensen te geven.