In het primair onderwijs groeit de behoefte aan leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak muziek en die een bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat in een school. Met de opleiding Vakspecialist muziek kun je die leerkracht worden.

Na het succesvol afronden van de opleiding vakspecialist muziek kun je als vakspecialist in je eigen school of bovenschools aan de slag. Je hebt de kennis en vaardigheden om het team of teams te ondersteunen om muziekonderwijs op school te verbeteren en vernieuwen.

Voor wie is dit traject?

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die affiniteit hebben met muziek en cultuur en die extra scholing willen op muzikaal gebied. Bij aanvang van de opleiding wordt verwacht dat je (basaal) kunt noten lezen en een instrument bespeelt of zingt. De collega-cursisten zijn allen werkzaam in het basis- onderwijs of speciaal onderwijs.

Inhoud

De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom muzikale thema’s zoals zingen, luisteren, muziek lezen en het bespelen van instrumenten. Een bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 • gezamenlijk practicum (vocale training, instrumentale training in samenspel, uitwisseling eigen materialen)
 • pedagogisch didactische uitwisseling
 • theoretische input

Je ontwikkelt zangvaardigheid en speelvaardigheden voor je instrument. Ook leer je een begeleidingsinstrument bespelen zoals gitaar. Je ontwikkelt kennis van muziekdidactiek, visie, cultuureducatie en muziektheorie.

Tijdens de post-hbo-opleiding Vakspecialist muziek komen de volgende onderwerken aan bod:

 • zingen
 • bewegen
 • muziek lezen en noteren
 • spelen
 • luisteren

Tijdens elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om:

 • gevarieerde muzieklessen aan de hele basisschool (alle groepen) te geven;
 • het vak muziek goed te verantwoorden als vak dat binnen het regulier onderwijs thuis hoort (visie op muziekonderwijs);
 • zelf de leerlijnen voor muziek uit te stippelen.

Resultaat en certificering

De opleiding Vakspecialist muziek is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na het behalen van dit traject en wanneer je in bezit bent van een bachelor leraar basisonderwijs (pabo) of bachelor muziek (conservatorium), ook het certificaat Vakspecialist muziek via Post HBO Nederland en je wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Studiebelasting

Je begint het traject met een intakegesprek. Hierin brengen we jouw beginsituatie in kaart en stellen we een studieplan op. Er zijn vijftien bijeenkomsten van drie uur verdeeld over één jaar, een introductie-/kennismakingsavond en twee avonden voor de eindpresentaties.


In februari 2020 starten we met een nieuwe groep.

Studiekosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 2100,00.

 

Inschrijven voor de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek kan via dit formulier

Proefstuderen

Twijfel je of de studielast van een post-hbo-opleiding behapbaar is voor jou? Of weet je niet of de opleiding wel goed past bij jouw ontwikkeling? Kom dan proefstuderen! Je schrijft je vrijblijvend in en volgt de eerste twee opleidingsdagen samen met de andere studenten. Ben je enthousiast, dan maak je de opeiding gewoon af. Past de opleiding niet bij je, dan kun je kosteloos stoppen. Schrijf je in via dit formulier om gebruiken te maken van de mogelijkheid om te proefstuderen bij deze opleiding.