Wil jij het taalonderwijs naar een hoger plan brengen?
Ben jij leerkracht en heb jij affiniteit met taal?

Het aantal taken binnen de school neemt toe. Als gevolg daarvan wordt er steeds meer aandacht besteed aan een juiste taakverdeling binnen het team. In dat kader bieden wij de post-hbo-opleiding Taalcoördinator primair onderwijs aan. Het betreft een gecertificeerde opleiding die door een landelijke werkgroep is ontwikkeld.

Een opleiding met drie pijlers

  • Taalbeleid wordt zichtbaar in het maken van een taalbeleidsplan. Je bent als coördinator mede-eigenaar van het taalbeleid op jouw school.
  • Taalinhoud gaat over interactief taalonderwijs met daarbij o.a. aandacht voor ontluikende geletterdheid, leesonderwijs, mondelinge taalvaardigheid en het monitoren van data. Dit wordt zichtbaar in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer en vertaald in taalbeleid voor de school. Je ontwikkelt je gedurende de opleiding in je rol als excellente leraar.
  • Betrokkenheid uit zich in zaken als ondersteunen en inspireren van collega’s van het eigen team bij veranderingen in de school. Je groeit in je de rol van innovator, begeleider en gesprekspartner binnen je team.
Taalbeleid is de rode draad door de opleiding en is het middel om te bouwen aan taalkwaliteit op school. Er is aandacht voor de verschillende fasen van taalbeleid, zoals het inventariseren van de huidige situatie, het vaststellen van de visie en ambities van de school en het bepalen van prioriteiten voor de toekomst.
Een tweede rode draad is de leerlijn Leiderschap en innovatie. Deze is verweven met de inhoudelijke onderdelen van de opleiding.
Tussentijds wordt er gewerkt aan een digitaal portfolio, het opzetten van een taalbeleidsplan voor de eigen school, het uitvoeren van stukjes daaruit, intervisie met andere deelnemers e.d.


Ook maatwerk is natuurlijk mogelijk wanneer bijvoorbeeld een groep scholen de opleiding op eigen locatie wenst.

Studiebelasting

De totale studiebelasting is 160 á 200 uur.

Studiebelasting

De totale studiebelasting is 200 á 250 uur.

Studiekosten

De kosten van de opleiding zijn € 2250.
Voor groepen scholen leveren wij maatwerk. Veel literatuur zal bij scholen al aanwezig zijn. Per bijeenkomst wordt gekeken wat handig is om te bestellen. Het staat de school altijd vrij om dit wel of niet te doen.

Data en tijden

In totaal zijn er vijftien bijeenkomsten verspreid over anderhalf jaar. De data van het eerste halfjaar zijn al bekend.

Jaar 1 (standaard op de woensdag van 14.00-17.00 uur)
  • 08-01-2020
  • 12-02-2020
  • 25-03-2020
  • 15-04-2020
  • 13-05-2020
  • 03-06-2020
De data voor de tweedejaars die gestart zijn in 2018-2019:
  • 18-09-2019
  • 09-10-2019
  • 13-11-2019
  • 15-01-2020
  • 05-02-2020
  • 04-03-2020
  • 08-04-2020
  • 20-05-2020
  • 10-06-2020

Ook maatwerk is natuurlijk mogelijk wanneer bijvoorbeeld een groep scholen de opleiding op eigen locatie wenst.


Inschrijven voor de post-hbo-opleiding Taalcoördinator kan via dit formulier

Proefstuderen

Twijfel je of de studielast van een post-hbo-opleiding behapbaar is voor jou? Of weet je niet of de opleiding wel goed past bij jouw ontwikkeling? Kom dan proefstuderen! Je schrijft je vrijblijvend in en volgt de eerste twee opleidingsdagen samen met de andere studenten. Ben je enthousiast, dan maak je de opeiding gewoon af. Past de opleiding niet bij je, dan kun je kosteloos stoppen. Schrijf je in via dit formulier om gebruiken te maken van de mogelijkheid om te proefstuderen bij deze opleiding.