Bij Svib wordt aan de hand van korte video-opnames in de klas de interactie tussen leraar en leerling(en) onderling geanalyseerd. Je leert datgene wat in de klas gebeurt, systematisch te analyseren.

Je hebt ervaring als begeleider van leerkrachten binnen jouw schoolorganisatie. Je beseft dat er veel van hen wordt gevraagd. Ze hebben te maken met individuele verschillen tussen leerlingen, onderwijsvernieuwinge en  interactief lesgeven. Je wilt je begeleidingsrol nog beter invullen. Daarvoor is de School video interactie begeleiding (Svib) een uitstekende methodiek. Met deze methodiek kun je meer diepgang en effect geven aan het begeleiden van leerkrachten in veranderende rollen.

Inhoud en omvang van deze opleiding

Bij Svib wordt aan de hand van korte video-opnames in de klas de interactie tussen leraar en leerling(en) onderling geanalyseerd. Je leert datgene wat in de klas gebeurt, systematisch te analyseren. Je richt je in de begeleiding op de mogelijkheden van leraar en leerling.  In de opleiding besteden we veel aandacht aan de analyse van de interactie tussen begeleider en leraar. Je leert op een activerende manier de leraar te reflecteren op zijn eigen handelen en samen te zoeken naar praktische oplossingen. 
 
Tijdens de bijeenkomsten analyseren we de beelden die opgenomen zijn in de klas.
In het tweede jaar wordt er meer nadruk gelegd op de microanalyse van de nagesprekken met de te begeleide leraren.

Kosten en aanmelden

De kosten voor deze post-hbo-opleiding zijn €2950,-. Aanmelden kan via dit formulier

Locatie

De locatie van de post-hbo-opleiding Schoolvideo interachtieve begeleider is bij Driestar hogeschool in Gouda.
In overleg kan de opleiding ook op locatie worden gegeven bij voldoende deelnemers.
 

Data en tijden

De intervisiebijeenkomsten duren drie uur (bij vijf deelnemers) tot vier uur (bij zeven deelnemers).
De dagen, data en locatie voor de intervisiebijeenkomsten worden gepland in samenspraak met de deelnemers.

Startdatum van de opleiding: 20 september 2019
De vervolgdata worden in onderling overleg vastgesteld.

Testimonials

Nadat ik een aantal jaren als ambulant begeleider heb gewerkt, wil ik mij meer verdiepen hoe ik leerkrachten verder kan helpen in hun dagelijkse onderwijspraktijk.  De SVIB-cursus biedt mij hiervoor een mooie mogelijkheid. Eerste vereiste is om wat thuis te oefenen met opnameapparatuur. Daarna kan ik aan de hand van een leer- of hulpvraag van een leerkracht opnames maken in een groep. Tijdens de opleiding heb ik geleerd om naar de beelden te kijken aan de hand van een kijkwijzer. Positief vind ik dat we dit met de SVIB-groep doen. Samen zie je immers meer. Zo leer ik om patronen te herkennen en kan ik op basis van de opnames de sterke kanten van de leerkrachten zien. Vervolgens komt tijdens de opleiding aan bod hoe je een nagesprek met de betreffende leerkracht doet. Omdat je ook opnames maakt van die nagesprekken, zie je hoe je vragen stelt en hoe je begeleidt. Die opnames van de gesprekken bespreken we ook tijdens de SVIB-bijeenkomsten. Vind ik heel leerzaam. Je ziet elkaars handelen en dat maakt dat ik ook kritisch ben naar mezelf toe: wat doe ik en wat is mijn begeleidingswijze?
Pim de Pee
 
De opleiding is heel praktisch van opzet en sluit heel goed aan bij mijn dagelijkse lespraktijk. Juist omdat ik leerkracht ben, leer ik tweeledig. De interactie in mijn eigen groep wordt rijker en tegelijkertijd ontwikkel ik me in het begeleiden van leerkrachten.
Daarnaast wordt mij binnen de opleiding geleerd om mijn eigen kokerbril af te zetten en met open vizier naar de lespraktijk van een collega te kijken. En ook dan ontdek ik mooie dingen die ik zelf ook in kan zetten bij mijn lessen. Zo ontwikkelt mijn collega als leerkracht, groei ik als leerkracht en begeleider en brengen we de interactie binnen onze school op een hoger plan
Gerdineke Hogendoorn
 
De SVIB opleiding levert voor mij weer een nieuw instrument op om mijn taak als coach en schoolopleider beter uit te voeren. Het was goed om op een anderen manier naar het leerkracht handelen te kijken. Door de opnames leer je om heel gedetailleerd te kijken. Het is verrassend wat er soms op de beelden te zien is. Tijdens deze opleiding is mijn manier van gesprekken voeren weer eens goed onder de loep genomen. Dit heeft mij weer geholpen om mijn gesprekstechnieken verder te verbeteren. 
Bas Hoftijzer

Omvang van de studie

De opleiding heeft een omvang van ten minste 149 uur contacttijd. Die uren zijn als volgt opgebouwd:
De opleiding bestaat in het eerste jaar uit twee hele studiedagen (van zes uur) en acht intervisiebijeenkomsten van drie uur (bij vijf deelnemers). Het tweede jaar bestaat uit zes intervisiebijeenkomsten en één studiedag.
Daarnaast voert de student vijf begeleidingen van minimaal drie klasopnames, drie nagesprekken en drie intakegesprekken uit met collega’s. Van de student wordt verwacht dat hij daarbij ook van elk traject een (reflectie)verslag maakt, waarin hij/zij reflecteert op zowel het product als het proces.
Dus: 5 trajecten van minimaal 15 uur = 75 uur.
 
Studieonderdeel Aantal uur
14 dagdelen á 4 uur  56 uur
3 studiedagen á 6 uur   18 uur
5x3 opnames met intake en nagesprek á 15 uur 75 uur
Totaal aan contacttijd 149 uur
 
Overige studietijd                                                Aantal uur
Analyse opnames 40 uur
Samenstellen twee examenbanden 80 uur
Totaal inclusief contacttijd 269 uur

De dagen, data en locatie voor de intervisiebijeenkomsten worden gepland in samenspraak met de deelnemers.


Inschrijven voor de post-hbo-opleiding Schoolvideo interactie begeleider kan via dit formulier.

Proefstuderen

Twijfel je of de studielast van een post-hbo-opleiding behapbaar is voor jou? Of weet je niet of de opleiding wel goed past bij jouw ontwikkeling? Kom dan proefstuderen! Je schrijft je vrijblijvend in en volgt de eerste twee opleidingsdagen samen met de andere studenten. Ben je enthousiast, dan maak je de opeiding gewoon af. Past de opleiding niet bij je, dan kun je kosteloos stoppen. Schrijf je in via dit formulier om gebruiken te maken van de mogelijkheid om te proefstuderen bij deze opleiding.