Wil je een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van studenten Opleiden in de School (OidS - zogenaamde studenten duaal)?

In de opleidingsschool voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs nemen studenten deel aan het traject OidS en dat vraagt om betrokken schoolopleiders!

In de opleidingsschool voor voortgezet onderwijs nemen studenten deel aan duale trajecten en dat vraagt om betrokken schoolopleiders!

Aanleiding opleiding

Driestar hogeschool werkt binnen een aantal verbanden samen met vo- en mbo scholen (OidS). Daartoe dienen deze scholen (schoollocaties) te beschikken over een aantal ervaren docenten, die als schoolopleider mede vorm willen geven aan de opleiding van studenten en startende docenten.
Binnen het team van opleiders en begeleiders van een schoollocatie neemt de taak van schoolopleider een vrij centrale plaats in. Elke schoollocatie heeft één of meerdere schoolopleiders, die mede verantwoordelijk zijn voor de opleiding van studenten OidS. Volgens de afspraken in het opleidingsplan heeft een schoolopleider (maximaal) twee studenten onder zijn hoede. Door toename van het aantal studenten of door wisseling van functies en taken ontstaat er behoefte aan meer schoolopleiders.

Wijze van werken

De bijeenkomsten hebben een werkkarakter. Regelmatig wordt gependeld tussen theorie en (eigen) praktijk. De theorie bestaat uit opvattingen en onderzoeksgegevens. De praktijk bestaat uit ervaringen opgedaan in de situatie van de schoollocatie. Er wordt onder andere gewerkt met eigen casussen van de deelnemers.
Van hen wordt verwacht dat opdrachten worden uitgevoerd op de schoollocatie en dat ervaringen/producten worden ingebracht in de bijeenkomsten. De cursist werkt aan een portfolio waarin de eigen ontwikkeling zichtbaar gemaakt wordt, inclusief het conceptuele kader. Ondersteunend cursusmateriaal bestaat uit literatuur en een werkmap.
De cursus is cyclisch van karakter: thema’s komen regelmatig terug in een nieuwe context.
Twee keer tijdens het programma wordt een schriftelijk tentamen afgenomen. Dit tentamen moet minimaal worden afgesloten met een voldoende (55).
De bijeenkomsten hebben een verplichtend karakter. Dat betekent dat bij absentie met vervangende opdrachten wordt gewerkt.

Doelstellingen

Het doel van de opleiding is docenten op te leiden die in het kader van OidS als schoolopleider op de opleidingslocatie werkzaam zijn.
Daartoe zijn zij
 • zich bewust van het proces van professionele ontwikkeling van op te leiden leraren;
 • in staat de professionele ontwikkeling van leraren/studenten te stimuleren;
 • in staat de daarbij passende begeleidingsmodellen te kiezen en toe te passen;
 • in staat een leeromgeving (voor studenten en startende leraren) te analyseren, te beïnvloeden en te creëren;
 • bekwaam om de werkcontext bij de opleiding te betrekken;
 • in staat om te reflecteren op de eigen begeleiding;
 • in staat zich feedbackvaardigheden eigen te maken;
 • competent om de ontwikkeling en het vereiste niveau van studenten te  beoordelen;
 • in staat op een resultaatgerichte manier aan de slag te gaan en aan te sluiten bij de ontwikkeling van de student en startende leraar;
 • gericht op zelfsturing door de student en startende leraar;
 • in staat om de theorie met de praktijk te verbinden.

 

Procesplanning

De opleiding wordt naast een introductiebijeenkomst gegeven gedurende zestien dagen, steeds van 9:30 tot 15:30 uur. De cursus wordt in Gouda gegeven. Naast deze dagen geldt een studiebelasting van circa vijf uur per week.

School Video Interactie Begeleiding

Optioneel zijn drie extra trainingsdagen waarin een basiscursus School Video Interactie Begeleiding (svib) wordt aangeboden. Svib is een krachtig hulpmiddel tot reflectie. Er wordt in de training gecoacht op contact. De schoolopleider moet zichzelf in beeld willen brengen, om zo ook studenten te kunnen laten zien hoe zij les geven. Het gaat om begeleiderscommunicatie. Er worden opnames gemaakt en nabesproken. Hiervoor dient apart 30 uur gereserveerd te worden. De kosten hiervan zijn € 1.000,-.

Tijdsinvesteringen

Binnen de normjaartaak voor de deelnemers moet 300 uur gereserveerd worden voor het volgen van deze opleiding. Dat is exclusief de - eventuele - tijd voor de daadwerkelijke opleiding van studenten en startende leraren op de schoollocatie. Het verdient aanbeveling deelnemers op de (vaste) opleidingsdag “uit te roosteren”.
 

Data 2019-2020:

 • 11-09-2019
 • 25-09-2019
 • 09-10-2019
 • 30-10-2019
 • 13-11-2019
 • 27-11-2019
 • 11-12-2019
 • 08-01-2020
 • 22-01-2020
 • 05-02-2020
 • 04-03-2020
 • 25-03-2020
 • 22-04-2020
 • 13-05-2020
 • 27-05-2020
 • 17-06-2020

Studiekosten

De kosten van de opleiding zijn € 4.290.

 

Aanmelden kan via dit formulier.

Proefstuderen

Twijfel je of de studielast van een post-hbo-opleiding behapbaar is voor jou? Of weet je niet of de opleiding wel goed past bij jouw ontwikkeling? Kom dan proefstuderen! Je schrijft je vrijblijvend in en volgt de eerste twee opleidingsdagen samen met de andere studenten. Ben je enthousiast, dan maak je de opeiding gewoon af. Past de opleiding niet bij je, dan kun je kosteloos stoppen. Schrijf je in via dit formulier om gebruiken te maken van de mogelijkheid om te proefstuderen bij deze opleiding.