De opleiding Schoolleider Vakbekwaam is het vervolg op de opleiding Schoolleider Basisbekwaam. Je leert hier op vakbekwaam niveau leiding te geven aan scholen in het po, vo en mbo. 

Je verdiept je kennis van onderwijskundig leiderschap en veranderprocessen. Ook duik je verder in opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld transformationeel en onderzoeksmatig leiderschap. Maar je volgt ook lessen in bestuur en governance en de resultaten en opbrengsten van verandering. 

Inhoud

De opleiding Schoolleider vakbekwaam is opgebouwd langs drie leerlijnen.

1. De thematische lijn: in de thematische lijn wordt de inhoud van de opleiding vormgegeven
2. De onderzoekslijn: in de onderzoekslijn worden onderzoeksvaardigheden geleerd en toegepast
3. De persoonlijke lijn: in de persoonlijke staat de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal.

Over Penta Nova

Penta Nova is een samenwerkingsverband van zes hogescholen. Gezamenlijk bundelen zij hun krachten om managementopleidingen te verzorgen voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo/bve. In praktische zin betekent dit, dat de opleidingen worden verzorgd op verschillende locaties en gebruik wordt gemaakt van de kennis en expertdocenten van de verschillende hogescholen.

Lees meer op de website van Penta Nova.

Kosten

Voor de leergang 2018-2019 van de reguliere opleiding Schoolleider Vakbekwaam betaal je € 5.450 ,- inclusief lunch, koffie en thee. De verblijfskosten voor het seminar bedragen € 300,- inclusief BTW. Voor de opleiding Schoolleider Vakbekwaam in seminars betaal je € 7.300,- inclusief alle maaltijden en overnachtingen.

Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van € 450,-.

Registratie

De opleiding Schoolleider Vakbekwaam is op 9 juni 2015 gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO (SRPO).

Studenten die de opleiding Vakbekwaam hebben afgerond kunnen zich registreren als directeur. Certificering door het Schoolleidersregister VO zal worden aangevraagd zodra dit mogelijk wordt vanuit het register.

Lees meer op de website van Penta Nova.