Driestar educatief biedt een opscholingstraject aan waarmee je in korte tijd een beperkte bevoegdheid ‘groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader’ kunt behalen.

In het vmbo geven veel pabo-gediplomeerden volgens de wet onbevoegd les. De overheid wil dat zij bevoegd raken en heeft een raamwerk opgesteld waarbinnen lerarenopleidingen een opscholingstraject kunnen aanbieden. Met een opscholingstraject kan iemand met een pabo-diploma in korte tijd een beperkte bevoegdheid ‘groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader’ behalen. Driestar hogeschool biedt zo’n opscholingstraject aan.


Informatie over de opleiding vind je hieronder.

Vakken

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
  • een algemeen pedagogisch-didactisch deel gericht op de specifieke doelgroep van de leerlingen onderbouw vmbo-basis/kader;
  • een deel vakinhoud en vakdidactiek Nederlands;
  • een deel vakinhoud en vakdidactiek wiskunde/rekenen;
  • een profieldeel vakinhoud en vakdidactiek, te kiezen uit: Engels, Mens & maatschappij, Mens & natuur.
De vakken die vallen binnen Mens & maatschappij zijn: aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer.
De vakken die vallen binnen Mens & natuur zijn: biologie, natuurkunde, scheikunde.

Studielast

Het programma heeft een studielast van 20 dagen (= 160 uur) over een periode van oktober 2019 t/m juni 2020. De dagen zijn verdeeld over contactmomenten, zelfstudie en praktijkopdrachten. 

De examencommissie verleent voor dit traject geen vrijstellingen.
 
Er wordt van je verwacht dat je de kennis paraat hebt die bij je pa-/pabo-diploma past.

Studiekosten

Het opscholingstraject kost € 5000,-. Dit is inclusief studiemateriaal, koffie/thee, lunch en enkele maaltijden en exclusief eventueel aan te schaffen boeken.

De scholen voor voortgezet onderwijs kunnen voor de deelnemers subsidie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) ter hoogte van maximaal €6.000. Aanmeldingen in 2019 worden voor 80% vergoed door de overheid.

Het aanvragen kan via een dit formulier. Meer informatie is te vinden op de website van DUO. De subsidieregeling zelf is hier te vinden.

 

Programma

Als aftrap van het traject vindt er op 28 oktober 2019 een verplichte introductie en intake plaats van 16.00-20.00 uur (inclusief maaltijd) in Gouda. Bij de intake zullen we o.a. gebruik maken van de informatie uit het inschrijfformulier.
 
Na de introductie en intake volgt een inhoudelijke tweedaagse op 11 en 12 november waarbij je met alle vakken in het traject een start maakt.
 
Na deze inhoudelijke tweedaagse volgt de rest van het programma. Het programma bestaat uit acht collegedagen, zelfstudie en verschillende praktijkopdrachten.

De colleges vinden plaats op maandag van 9.00-16.00 uur bij Driestar hogeschool in Gouda. Van 16.00-18.00 uur is er tijd ingeruimd voor het praktijkdeel, dat bestaat uit opdrachten die je zelfstandig of in teams uitvoert. Dit mag op de hogeschool of elders.
 
De opzet van het programma ziet er als volgt uit:
 
Dagindeling   Dag 1   Dag 2   Dag 3   Dag 4   Dag 5   Enz. …
Ochtend   Ne   Gen   Ne   Gen   Ne    
Middag deel 1   wi   wi   wi   wi   wi    
Middag deel 2   zelf   zelf   zelf   zelf   zelf    
 
De contacturen zijn verplicht. In geval van overmacht door bijvoorbeeld ziekte volg je een inhaalprogramma waarvan de omvang qua tijdsinvestering gelijk is aan het aantal gemiste contacturen. Bij het missen van twee contactmomenten zul je met het traject moeten stoppen.

Afronding

Het traject rond je af met een portfolio en eindassessment, waarbij zal worden gereflecteerd op wat je in het traject hebt geleerd.

Bevoegdheid

Bij het succesvol behalen van het traject, ontvang je een certificaat. Met het behaalde certificaat ben je beperkt bevoegd. Je bent dan ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader’. Daarmee ben je bevoegd les te geven in vmbo-basis/kader voor de vakken wiskunde/rekenen en Nederlands en voor de vakken die vallen binnen de profielkeuze; Engels, Mens & maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer) of Mens & natuur (biologie, natuurkunde, scheikunde).

Testimonials

Al zeker tien jaar geef ik les in het VMBO met m’n PABO-diploma als bevoegdheid. Sinds afgelopen jaar is er de mogelijkheid (en de verplichting) om via het traject groepsleerkracht VMBO het PABO-diploma te upgraden. Deze opleiding heb ik het afgelopen jaar gevolgd. Tien dagen heb ik weer op school gezeten. Vervelend? Nee, het waren best wel leerzame, leuke enthousiasmerende dagen.
Lange dagen? Het zijn wel hele dagen, maar door de wisseling van lessen en de afwisselende werkvormen vliegen de dagen voorbij. Mede ook doordat de andere cursisten ook affiniteit hebben met de VMBO-leerling en er dus heel snel een klik ontstaat. Mooi meegenomen is het dan ook dat je elkaars ervaringen kunt delen en daarvan kan leren en profiteren.
Alleen maar tien dagen les? Nee, naast de lesdagen heb je ook nog wel tijd nodig voor opdrachten thuis en op school. Door die lessen en opdrachten krijg je weer nieuwe info, kennis, lessen, werkvormen, inspiratie, etc.
Heeft het nut gehad? Al met al ben ik wijzer, maar zeker ook enthousiaster en met allerlei nieuwe ideeën uit deze opleiding gekomen. Positief voor mijn eigen ontwikkeling, de school waar ik werk en de VMBO-leerling waar ik les aan mag geven.
 
Gerard Mijnders, Driestar College
 
-----------------------------------------------------------
 
Eind augustus 2017 begonnen met de opleiding 'groepsleerkracht onderbouw VMBO-B/K aan de Driestar in Gouda.
Vooral voor de Driestar gekozen vanwege de verdeling tussen contacturen en zelfstudie. Bleek ook een goede keuze te zijn, gemiddeld één keer in de drie weken in de schoolbanken en daartussenin voldoende tijd voor het maken van opdrachten en zelfstudie.
Tijdens de contactdagen prima begeleiding door deskundig en betrokken leerkrachten. Heldere, op praktijk gerichte, opdrachten.
In de loop van de maanden weer veel oude kennis opgehaald en nieuwe kennis vergaard.
Prima studie die goed te doen is in zeven maanden en die zeker een aanrader is voor leerkrachten die graag les willen geven in de onderbouw van het VMBO.
 
Ernie van der Vaart, Yulius
-----------------------------------------------------------
Doelgericht en enthousiast ben ik in september 2017 gestart aan deze opleiding. Gedurende het jaar merkte ik dat ik mijzelf heb uitgedaagd om me te verdiepen in onderwerpen die soms buiten mijn interessegebied liggen. Ik heb in deze cursus mijn praktijkervaring kunnen koppelen aan de actuele theorie. Daardoor is mijn enthousiasme voor de verschillende vakken gegroeid en is mijn kennis verdiept. De studielast viel mij eerlijk gezegd tegen. De cursus bestaat vooral uit het maken van opdrachten; zeker in het begin kostte mij dit meer tijd dan verwacht. De cursus had daardoor een behoorlijke impact om mijn werk- en privéleven. Toch vind ik het een geweldige mogelijkheid om met een PABO-diploma breder inzetbaar te zijn in het VMBO. Ik zou de cursus dus zeker aanraden aan collega’s.
 
Jolanda van Eyk, Driestar College

Veelgestelde vragen

Moet ik ervaring hebben in onderbouw vmbo-basis/kader om deel te kunnen nemen aan het traject?
Nee, officieel hoef je geen ervaring te hebben en kun je ook deelnemen als je van plan bent in deze sector les te gaan geven. Wel is het uitgangspunt dat je je opdrachten binnen een vmbo-b/k-klas kunt uitvoeren. Bij voorkeur is dat je eigen klas. Als je deze niet hebt, zul je tijdens het traject een vmbo-b/k-klas van een collega moeten kunnen ‘lenen’ om de opdrachten uit te voeren.

Ik heb nog geen vast contract op de school voor voortgezet onderwijs. Kom ik dan in aanmerking voor deze subsidieregeling?
Ja. De subsidieregeling geldt zowel voor vaste als voor tijdelijke contracten.

Heeft het traject voor mij toegevoegde waarde als ik lesgeef in het praktijkonderwijs (PrO)?
Als pabo-gediplomeerde ben je al bevoegd om in het praktijkonderwijs les te geven. Dit traject biedt je wel een bredere bevoegdheid; bevoegdheid voor het geven van wiskunde/rekenen en de vakken binnen het profiel Mens & maatschappij of Mens & natuur en bevoegdheid om les te gaan geven aan gewone klassen van de onderbouw vmbo-basis/kader.
 
Heeft het traject voor mij toegevoegde waarde als ik lesgeef in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)?
Als pabo-gediplomeerde ben je al bevoegd om in het voortgezet speciaal onderwijs les te geven. Wel geeft dit traject je een bevoegdheid om desgewenst les te gaan geven aan de onderbouw vmbo-basis/kader.
 
Geldt het traject ook voor de internationale schakelklas?
Ja, wanneer je lesgeeft aan een internationale schakelklas in de onderbouw van het vmbo-basis/kader, ontvang je voor dit traject ook subsidie van de overheid.

Hoe weet ik of ik al voldoende bevoegd ben en ik wel/niet verplicht ben dit traject te volgen?
Het ministerie van OCW gaat over de bevoegdheden. Het ‘Handboek Onderwijsbevoegdheden’ van DUO geeft wellicht ook antwoord op je vraag en je kunt de bevoegdhedenscan invullen.

Op welk niveau worden de vakken gegeven? Is het haalbaar voor iemand die al enige tijd geleden het pa- of pabo-diploma heeft behaald?
Er wordt van je verwacht dat je de kennis paraat hebt die bij je pa-/pabo-diploma past.

Wat is het verschil tussen dit verkorte traject en het verkorte traject van twee jaar?
Beide trajecten zijn gericht op pabo-gediplomeerden die in korte tijd een bevoegdheid willen halen voor het vo. Het verschil zit in de bevoegdheid. Met dit verkorte opscholingstraject ontvang je een beperkte bevoegdheid voor onderbouw vmbo-basis/kader. Met het verkorte traject van twee jaar behaal je een volledige tweedegraadsbevoegdheid voor het vak waarvoor je de opleiding volgt.   
 
Kan de school in één keer inschrijven voor alle deelnemers vanuit de school?
Nee. De school kan wel voor alle deelnemers de inschrijving regelen, dat hoeven zij niet zelf te doen, maar er zal wel voor elke deelnemer apart een inschrijfformulier moeten worden ingevuld. Dit is omdat wij van ieder afzonderlijk de gevraagde gegevens nodig hebben.
 
Kan ik vanuit dit traject vrijstellingen krijgen voor een tweedegraadslerarenopleiding?
Het is aan de examencommissie om hier uitspraken over te doen op basis van wat jij aanlevert aan bewijsmateriaal.

 

Start opleiding November 2019
Studievorm Cursus
Studieduur 8 maanden
Collegedag en tijden Maandag van 9.00 tot 18.00 uur
Aantal contactmomenten 13, waarvan 8 officiële collegedagen
Data contactmomenten
Maandag 28 oktober 2019 (introductie en intake)
Maandag 11 november 2019 (inhoudelijke tweedaagse)
Dinsdag 12 november 2019 (inhoudelijke tweedaagse)
Maandag 25 november 2019 (colleges)
Maandag 16 december 2019 (colleges)
Maandag 20 januari 2020 (colleges)
Maandag 10 februari 2020 (colleges)
Maandag 16 maart 2020 (colleges)
Maandag 6 april 2020 (colleges)
Maandag 4 mei 2020 (colleges)
Maandag 18 mei 2020 (colleges)
Maandag 8 juni 2020 (eindassessment en diner)
Maandag 29 juni 2020 (certificering)
Locatie Contactmomenten: Driestar hogeschool in Gouda
Praktijkopdrachten: je eigen school
Studiebelasting 20 dagen (=160 uur)
Minimum aantal deelnemers 10
Toelating Je bent toelaatbaar als je de pabo of de pedagogische academie met succes hebt afgerond. Daarnaast ben je werkzaam in de onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan in die sector te gaan werken.
Studiekosten €5000,-
 
Hiervoor is door je school (voor 80%) subsidie aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).
Certificering Certificaat
Bevoegdheid Beperkt bevoegd Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader.

Moet ik ervaring hebben in de onderbouw vmbo-basis/kader om deel te kunnen nemen aan het traject?
Nee, officieel hoef je geen ervaring te hebben en kun je ook deelnemen als je van plan bent in deze sector les te gaan geven. Wel is het uitgangspunt dat je je opdrachten binnen een vmbo-b/k-klas kunt uitvoeren. Bij voorkeur is dat je eigen klas. Als je deze niet hebt, zul je tijdens het traject een vmbo-b/k-klas van een collega moeten kunnen ‘lenen’ om de opdrachten uit te voeren.

Ik heb nog geen vast contract op de school voor voortgezet onderwijs. Kom ik dan in aanmerking voor deze subsidieregeling?
Ja. De subsidieregeling geldt zowel voor vaste als voor tijdelijke contracten.

 Heeft het traject voor mij toegevoegde waarde als ik lesgeef in het praktijkonderwijs (PrO)?
Als pabo-gediplomeerde ben je al bevoegd om in het praktijkonderwijs les te geven. Dit traject biedt je wel een bredere bevoegdheid; bevoegdheid voor het geven van wiskunde/rekenen en de vakken binnen het profiel Mens & maatschappij of Mens & natuur en bevoegdheid om les te gaan geven aan gewone klassen van de onderbouw vmbo-basis/kader.
 
Heeft het traject voor mij toegevoegde waarde als ik lesgeef in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)?
Als pabo-gediplomeerde ben je al bevoegd om in het voortgezet speciaal onderwijs les te geven. Wel geeft dit traject je een bevoegdheid om desgewenst les te gaan geven aan de onderbouw vmbo-basis/kader.
 
Geldt het traject ook voor de internationale schakelklas?
Ja, wanneer je lesgeeft aan een internationale schakelklas in de onderbouw van het vmbo-basis/kader, ontvang je voor dit traject ook subsidie van de overheid.

Hoe weet ik of ik al voldoende bevoegd ben en ik wel/niet verplicht ben dit traject te volgen?
Het ministerie van OCW gaat over de bevoegdheden. Het ‘Handboek Onderwijsbevoegdheden’ van DUO geeft wellicht ook antwoord op je vraag.

Op welk niveau worden de vakken gegeven? Is het haalbaar voor iemand die al enige tijd geleden het pa- of pabo-diploma heeft behaald?
Er wordt van je verwacht dat je de kennis paraat hebt die bij je pa-/pabo-diploma past.

Wat is het verschil tussen dit verkorte traject en het verkorte traject van twee jaar?
Beide trajecten zijn gericht op pabo-gediplomeerden die in korte tijd een bevoegdheid willen halen voor het vo. Het verschil zit in de bevoegdheid. Met dit verkorte opscholingstraject ontvang je een beperkte bevoegdheid voor onderbouw vmbo-basis/kader. Met het verkorte traject van twee jaar behaal je een volledige tweedegraadsbevoegdheid voor het vak waarvoor je de opleiding volgt.   
 
Kan de school in één keer inschrijven voor alle deelnemers vanuit de school?
Nee. De school kan wel voor alle deelnemers de inschrijving regelen, dat hoeven zij niet zelf te doen, maar er zal wel voor elke deelnemer apart een inschrijfformulier moeten worden ingevuld. Dit is omdat wij van ieder afzonderlijk de gevraagde gegevens nodig hebben.
 
Kan ik vanuit dit traject vrijstellingen krijgen voor een tweedegraads lerarenopleiding?
Het is aan de examencommissie om hier uitspraken over te doen op basis van wat jij aanlevert aan bewijsmateriaal.

Wil je je inschrijven voor het opscholingstraject 'Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader'? Dit kan rechtstreeks bij Driestar hogeschool. Je kunt je hier inschrijven.