Speciaal voor intern begeleiders biedt Driestar hogeschool een eenjarige post-hbo-opleiding aan, bestaande uit tien bijeenkomsten.
 

Deze post-hbo-opleiding is bedoeld voor zowel startende als meer ervaren intern begeleiders. De opleiding is gericht op kennis, competenties en reflecties. Je persoonlijke ontwikkeling als ib'er staat centraal en je verdiept je flink in alle onderdelen van het 'vak'. We werken met kennisconcepten vanuit de theorie die worden door vertaald naar de praktijk, waarbij we ook gebruikmaken van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Inbreng vanuit de praktijk is dus belangrijk! Op deze manier kan er ook geoefend worden met eigen materiaal en casussen. 

Lees hier meer over de eenjarige post-hbo-opleiding voor intern begeleiders.

Studiebelasting

Studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding is als volgt opgebouwd:
 • contacturen: 60 uur
 • zelfstudie-uren: 80 uur
 • praktijkuren: 100 uur
Contacturen bestaan uit de tijd dat je daadwerkelijk aanwezig bent op de opleiding. Zelfstudie-uren bestaan uit het bestuderen van de literatuur, werken in portfoliogroepen en uitvoeren van opdrachten in de beroepspraktijk. Gemiddeld besteed je 6 uur per week aan de opleiding (colleges en (praktijk)opdrachten). Praktijkuren bestaan uit het uitvoeren van opdrachten in de beroepspraktijk en bijeenkomsten van de portfoliogroep.

Kosten

De kosten voor deze eenjarige opleiding voor intern begeleiders bedragen € 2.999,-. 

Locatie

De opleiding wordt gegeven op onze locatie in Gouda. Klik hier voor de adresgegevens en een routebeschrijving. 

 

Data en tijden

In schooljaar 2019-2020 organiseren we de opleiding voor intern begeleiders twee keer. Je kunt je inschrijven voor één van onderstaande groepen. De bijeenkomsten zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.
 
Maand
 
Groep 1 (VOL) Groep 2 (VOL) Groep 3
 
September 2019 10 12 17
Oktober 2019 8 10 15
November 2019 12 14 19
December 2019 10 12 17
Januari 2020 14 16 21
Februari 2020 11 13 10
Maart 2020 17 19 24
April 2020 14 16 21
Mei 2020 19 14 26
Juni 2020 16 18 23

Ervaringen

Ineke Bijl: "Ik heb o.a. voor Driestar educatief gekozen omdat er een link met ParnasSys wordt gelegd."

Ineke-Bijl-jpg.pngTijdens mijn eerste jaar als ib’er ben ik begonnen aan deze opleiding. Ik vond het erg belangrijk en ook nuttig om dit gelijk te doen. Belangrijk omdat ik zo de nodige basis in kennis en vaardigheden meekrijg voor mijn werk als ib’er. Daarnaast ervaar ik het ook als nuttig omdat de opleiding heel praktisch is ingericht. 

Link met ParnasSys
Ik heb o.a. voor Driestar educatief gekozen omdat er een link met ParnasSys wordt gelegd. Dat kwam goed aan bod in de lesdag over opbrengstgericht werken. Tijdens de colleges ging het over het analyseren van resultaten. Hoe bekijk je deze en hoe geef je er een vervolg aan? Deze lesdag viel midden in de cito-periode. Mooi dat ik het zo direct kon toepassen!

Ineke Bijl, intern begeleider basisschool De Zaaier, Terschuur


Dirk Taanman: "De opleiding is van hoog niveau maar praktisch en passend voor de onderwijspraktijk van een ib’er."

Dirk-Taanman-(1).pngIn augustus 2018 ben ik benoemd als intern begeleider. Daar sta je dan, je moet alles nog leren. Natuurlijk heb ik in de loop der jaren wel ervaring voor de klas opgedaan maar nu zit je ineens aan de andere kant van de gesprekstafel. Dat is best bijzonder!

Kennis en vaardigheden voor de onderwijspraktijk
Als ib’er is het erg belangrijk dat je boven de stof hangt en op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in onderwijsland. Dankzij deze opleiding heb ik de nodige kennis en vaardigheden opgedaan voor de dagelijkse praktijk. De opleiding is van hoog niveau maar praktisch en passend voor de onderwijspraktijk van een ib’er. Om deze reden ben ik ook blij dat ik deze opleiding al in mijn eerste jaar van mijn nieuwe functie doe. Dankzij de opgedane kennis en ervaring voorkom ik de nodige problemen in de communicatie en relatie tot mijn collega’s. Een goede start kun je maar één keer maken!

Dirk Taanman, intern begeleider Johannes Calvijnschool, Urk


Marina Stolk: "De opleiding sluit aan bij mijn persoonlijke ontwikkeling én de schoolontwikkeling."

“Ik ben leerkracht bij de Schakelklas Westland, een school voor nieuwkomers. Naast het lesgeven deed ik een dagdeel in de week diverse ib-taken, waaronder de zorg voor leerlingen. Door deze taken merkte ik dat ik meer handvatten nodig had om dit werk efficiënter, met meer kennis en op een professionelere manier kon uitvoeren. Ik besloot dan ook te starten met de eenjarige opleiding intern begeleider.

Eigenaarschap
De opleiding is een competentiegerichte opleiding waarbij kennis, vaardigheden en houding gecombineerd worden met de beroepspraktijk. Dit vind ik een prettige manier van onderwijs. Het heeft ervoor gezorgd dat ik de nieuwste theoretische kennis en vaardigheden direct kan toepassen in de praktijk. Ik maak daarbij zelf de keuzes die aansluiten en passen bij mijn school, ons team en bij mijn persoonlijke vaardigheden.

Een voorbeeld hiervan is dat ik vanuit ons team de collectieve ambitie kon formuleren. We werken nu met een visie en missie waar ieder zich in kan vinden en zich prettig bij voelt. Dit betekent dat ieder teamlid ook eigenaarschap heeft in de organisatie. We werken aan dezelfde doelen mét elkaar.

Schoolontwikkeling
Kortom, de opleiding sluit aan bij mijn persoonlijke ontwikkeling én de schoolontwikkeling. De kennis en vaardigheden die niet direct toepasbaar zijn bij mijn beroepspraktijk neem ik mee als naslagwerk voor in de toekomst. Ik vind de opzet en uitvoering van de post-hbo-opleiding voor intern begeleiders een mooie vorm van passend onderwijs!”

Marina Stolk, leerkracht Schakelklas Westland


Mery van Duijn: "De rode draad was voor mij het denken vanuit de groep"

"Ik ben deze opleiding gaan volgen omdat mijn taak van intern begeleider van de onderbouw werd uitgebreid met de taak van intern begeleider van de middenbouw. Daarvoor heb je toch weer andere expertise nodig. Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik wel even getwijfeld of ik de opleiding wel zou gaan volgen. Een aantal onderwerpen waren al bekend en had ik naar mijn idee ook al langs zien komen bij de opleiding pedagogiek die ik een paar jaar geleden afgerond heb bij Driestar hogeschool. Toch wilde ik graag een verdiepingsslag maken. En die verdieping heb ik zeker gekregen! Ook bij bekende onderwerpen, zoals het observatiesysteem ZIEN!, word je net op een spoor gezet dat je zelf nog niet ontdekt had. Het voordeel van deze opleiding vind ik dat je die verdieping in tien dagen op kunt doen.

Denken vanuit de groep
De rode draad was voor mij het denken vanuit de groep. Dit denken kan eraan mee helpen om de werkdruk voor de leerkrachten te verlichten; iets wat elke school na een aantal jaren van intensief administratieve handelingen te hebben uitgevoerd wel kan gebruiken. Daarbij werd door alle opleidingsdagen heen wel de zorg voor die individuele leerling die het nodig heeft voor ogen gehouden. Ik denk daarbij aan de waardevolle dag over gedrag- en kindkenmerken. Het reflecteren op jezelf kwam op de verschillende opleidingsdagen terug. We gingen aan de slag met een acteur om leerkracht- en oudergesprekken te oefenen. Ook daarvan geldt dat je nooit te oud bent om nog te leren. Verder was er in de cursus de nodige aandacht voor de combinatie van het handelingsgericht leren en het opbrengstgericht leren. Beiden zijn op elkaar van invloed en stimuleren elkaar als het goed is. Al met al heb ik veel geleerd van deze opleiding en daarnaast ook genoten van de gezellige bijeenkomsten waarbij er voldoende gelegenheid was om met andere intern begeleiders in gesprek te gaan."

Mery van Duijn, intern begeleider Prins Mauritsschool, Delft


Heidi van Leersum: "De docenten zetten je op scherp, maken je kritisch, zorgen voor eyeopeners en praten je bij over nieuwste ontwikkelingen"

Ik startte als intern begeleider en wilde me graag in m’n eerste jaar direct verder ontwikkelen en verder leren. Ik schreef me in voor de post-hbo-opleiding van Driestar hogeschool, omdat hier nadrukkelijk de koppeling met ParnasSys werd gelegd, er veel verschillende onderwerpen aan bod komen en omdat het een eenjarige opleiding was. De opleiding heeft mijn verwachtingen meer dan waargemaakt. Ik heb enorm veel geleerd van de onderwijsadviseurs die ons lesgaven: mensen met kennis die enthousiast zijn over hun vak, ons veel konden bijbrengen en handige tips en adviezen gaven over de casussen van ons als deelnemers.
Elke opleidingsdag had één of twee onderwerpen die uitgebreid besproken worden. De afwisseling tussen theorie en praktijk maakte het elke keer weer een nuttige dag. De docenten lieten ons veel nieuwe dingen zien en ervaren. Je kon zelf beslissen of je er iets mee wilde in je school, of het past bij jou als persoon, bij je casus, je werk en je school, of niet. Doordat we die keuze hadden, was de opleiding voor alle deelnemers nuttig en was de studielast ook goed te dragen.

Innovatief
De opleiding laat je nadenken over jezelf als professional en over verbeteringen die je in je school zou kunnen doorvoeren. Het stimuleert je om innovatief bezig te zijn, mee te gaan met ontwikkelingen en geeft je kennis over nieuwe wetgevingen, onderzoeken, theorieën, methoden, enzovoort. Door de kennis die ik opdeed, heb ik mijn school verder vooruit kunnen helpen. Ik heb veel geleerd over de functionaliteiten van ParnasSys en kan mijn werk efficiënter doen. Doordat ik over veel verschillende onderwerpen wat heb geleerd, kan ik ook collega’s beter adviseren.
Ik zou alle ib’ers deze opleiding aanraden. Ook als je van plan bent om in de toekomst ib’er te worden of als je al jarenlang als ib’er werkt, is de opleiding leerzaam. De docenten zetten je op scherp, maken je kritisch, zorgen voor eyeopeners en praten je bij over nieuwste ontwikkelingen.”
 
Heidi van Leersum, School met de Bijbel, Gameren


Gerda Kooijman: "De opleiding geeft je een blik over de schutting van je eigen vertrouwde school"

 “Ik ben al ruim 25 jaar werkzaam in het onderwijs en ik heb al 12 jaar ib-ervaring in de onderbouw. Al die jaren ervaring geven een redelijk inzicht hoe je zorgleerlingen signaleert, het aanbod op hen afstemt, doelgericht bezig bent en de rest van de leerlingen in het oog houdt. Waarom ik dan toch koos voor de ib-opleiding van Driestar hogeschool? In het onderwijs zijn we met z’n allen steeds druk bezig met innoveren. Elke dag komen er mails binnen, je volgt cursussen en woont lezingen bij. Je hoort van alles een beetje en steeds probeer je samen met je team de juiste keuzes in het belang van alle partijen te maken. Het gevaar van vervlakking of werken op automatische piloot bestaat en het is goed om te erkennen dat alleen ervaring niet genoeg is. Soms is het tijd om je eens grondig te verdiepen in verschillende manieren van onderwijsaanbod en verrijking; en voor jezelf om te reflecteren op de vraag of we nog steeds op de goede weg zijn.
 
Koers in de school
Voor mij gaf de ib-opleiding een antwoord op het bepalen van een koers in de school op het  gebied van opbrengstgericht werken, handelingsgericht werken, het volgen van de ontwikkeling van een kind en het betrekken van ouders bij de school. Ook gaf het me veel inzicht in het gebruik van ParnasSys. In je werk ben je vaak zo druk met de dagelijkse dingen dat verdieping er vaak bij inschiet.
Mede door de opleiding is in de onderbouw zicht gekomen op het werken met groepsplannen en zelfstandig werken bij de kleuters. Het overbrengen van destof naar de mensen van de praktijk is steeds weer inspirerend. Het was mooi om te zien dat de verschillende groepen gingen samenwerken en dat mensen gaan nadenken over hun handelen. Je kunt wel zeggen dat er op sommige punten een flow is gekomen.
 
Inspiratie
Vooral de inzichten in ouderbetrokkenheid, het toepassen van de uitkomsten van ZIEN! in de groepen, het handelingsgericht  en opbrengstgericht werken hebben mij veel inspiratie gegeven om er op onze school mee aan de slag te gaan. Én: de ib-opleiding is ook gewoon leuk. Het draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling, het levert het je weer nieuwe contacten op en geeft je een blik over de schutting van je eigen vertrouwde school.”

Gerda Kooijman, ib’er onderbouw en onderbouwcoördinator op CBS De Wegwijzer, Nederhemert


Tijdens de opleiding staan er twee elementen centraal: persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling. Bij persoonlijke ontwikkeling is voortdurende reflectie belangrijk. De schoolontwikkeling krijgt vooral vorm door het uitvoeren van opdrachten die verband houden met de onderwerpen voor je papers. Jouw rol als intern begeleider staat voorop.

Als studentengroep ga je ook met elkaar aan de slag gegaan zodat je na voltooiing van deze opleiding nog effectiever en met meer bagage en kennis aan de slag kunt gaan als intern begeleider. Samen met een aantal medestudenten vorm je een coachgroepje. Hen ontmoet je verschillende keren buiten je lesdagen om. 

De opleiding in tien punten:

 1. De opleiding bestaat uit tien lesdagen
 2. Van elke lesdag wordt er een verslag gemaakt volgens een format
 3. Er is sprake van een doorlopende leerlijn die gericht is op persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op de beroepsstandaard van de Landelijke Beroepsgroep Intern Begeleiders (LBib).
 4. De opleiding bestaat uit drie modules: innovatie, communicatie en onderzoek.
 5. We werken met een praktijkopdracht per module die gericht is op schoolontwikkeling.
 6. De opdracht kan gemaakt worden in drie niveaus.
 7. De studenten lezen verplichte literatuur bij elke module.
 8. De studenten werken samen in een coachgroep.
 9. De studenten werken continue door aan de eindopdracht.
 10. Tijdens het eindgesprek zal het accent liggen op de persoonlijke ontwikkeling die je als intern begeleider hebt doorgemaakt gedurende het studiejaar. 

Studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding is als volgt opgebouwd:
 • contacturen: 60 uur
 • zelfstudie-uren: 80 uur
 • praktijkuren: 100 uur
Contacturen bestaan uit de tijd dat je daadwerkelijk aanwezig bent op de opleiding. Zelfstudie-uren bestaan uit het bestuderen van de literatuur, werken in portfoliogroepen en uitvoeren van opdrachten in de beroepspraktijk. Gemiddeld besteed je 6 uur per week aan de opleiding (colleges en (praktijk)opdrachten). Praktijkuren bestaan uit het uitvoeren van opdrachten in de beroepspraktijk en bijeenkomsten van de portfoliogroep.

Programma

Het programma is modulair opgebouwd. De modules zijn:
 1. Innovatie: dag 1, 2 en 5. Na dag 5 inleveren eerste werkstuk.
 2. Communicatie: dag 3 en 6. Na dag 6 inleveren tweede werkstuk.
 3. Onderzoek: dag 4, 7, 8 en 9. Na dag 9 inleveren derde werkstuk. Op dag 10 vindt een afsluitend gesprek en eindpresentatie plaats.

Dag 1: Visiedag (module 1)

We denken met elkaar na over de vraag wat goed onderwijs inhoudt en je legt dat voor jezelf vast. Je formuleert een collectieve ambitie voor jouw school. Uit de formulering blijkt een duidelijk eigenaarschap. Je beschrijft helder wat de kennis, vaardigheden en competenties van een ib’er zijn en je hebt je droom met betrekking tot het ib’er zijn beschreven. Ook krijg je deze dag inzicht in welke (persoonlijke) ontwikkeling jij nodig hebt om die droom te realiseren.

Dag 2: Handelingsgericht werken (HGW) (module 1)

We behandelen de boeken Formatieve Assessment (Shirley Clarke), Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam en Handelingsgericht werken: een handreiking voor de intern begeleider (beide Noëlle Pameijer). We ontdekken dat HGW gebaseerd is op twee theoretische modellen. Daarnaast komen de onderwerpen onderwijsbehoeften, goede analyses en een groepsoverzicht aan de orde, waarbij we ook stimulerende en belemmerende factoren (ook vanuit ZIEN!) bespreken. En hoe pak je planmatig handelen aan bij jonge kinderen? Kan de module Leerlijnen Jonge Kind daar iets betekenen? 's Middags gaat het over Gepersonaliseerd Leren (GPL). Wat is het? Waarom zou je dit willen? past het binnen de visie van de school? En: welke consequenties gaat dit hebben voor het onderwijs in de klas? En voor het leerkrachtengedrag?

Dag 3: Ib'er als spil in de communicatie – met leerkrachten/coaching (module 2)

Wat is passend onderwijs? Moeten alle scholen alle leerlingen opvangen? Hoe worden nu eigenlijk de extra ondersteuning en de speciale scholen betaald? We gaan met elkaar de begrippen verkennen en toelichten.
Door ib’ers wordt veel gesproken met collega’s binnen en buiten de school. De gesprekken hebben vaak een wisselend karakter. De ene keer is het vooral beleidsmatig, de andere keer gaat heel inhoudelijk over leerlingen. Waar ben je goed in? Wat vind je lastig? We gaan aan de slag met het onderwerp coaching en gesprekstechnieken en reflecteren op wie wij zelf zijn. ’s Middags doen we verschillende oefeningen aan de hand van onze leervragen met een acteur.

Dag 4: Sociaal-emotionele ontwikkeling (en ZIEN!) (module 3)

Belangrijk deze dag is de collectieve ambitie op sociaal-emotionele ontwikkeling en de rol van de leerkracht daarbij. Sensitiviteit en responsiviteit in de praktijk komen aan bod, net als de rol van de ib’er bij het pedagogisch klimaat. We werken met de zeven ZIEN!-dimensies en de daaruit voortvloeiende leerling- en groepsprofielen. Wat zie je (en dus niet: wat vind ik ervan)?
Om deze dag te kunnen meemaken, is het abonnement op ZIEN! niet verplicht (maar wel aanbevolen).

Dag 5: Opbrengstgericht werken (OGW) (module 1)

Centraal staat deze dag het boek Opbrengstgericht leren, meer dan presteren. De onderwerpen cultuur (Rijnlands en Angelsaksisch denken), gesprekken, het maken van een verdiepte analyse en het digitale rapport als middel komen aan bod. Ook gaat het over toetsinvoer, de diverse overzichten en groepskaarten. Is de toetsinvoer in orde? Welke overzichten zijn relevant op de niveaus leerling, groep en school? Wat is de rol van de groepskaart bij OGW? De ib’er leert de leerkracht te coachen, zodat die in staat is om het ambitieniveau te formuleren voor zijn of haar groep door middel van niveauwaarden of vaardigheidsscores. Ook gaan we in op hoe een goede groepsbespreking eruit ziet en hoe je zorgt voor eigenaarschap bij de leerkracht.

Dag 6: Ouderbetrokkenheid (module 2)

Deze cursusdag staan we stil bij het thema ouderbetrokkenheid. We behandelen de informatieplicht en het rapporteren en het ouderportaal in ParnasSys als hulpmiddel bij ouderbetrokkenheid. De communicatie-app Parro komt ook aan de orde.Tijdens deze bijeenkomst gaan we praktisch aan de slag met een acteur. Hierbij komen casussen aan bod aan de hand uit je eigen praktijk rondom gesprekken met ouders.

Dag 7: Ontwikkelperspectief (OP) (module 3)

In de ochtend van deze bijeenkomst leren we wat een ontwikkelingsperspectief is, voor welke kinderen je er een opstelt en hoe je dit in ParnasSys regelt. We stellen voor een leerling een concreet ontwikkelingsperspectief op.
In de middag richten we ons op het beredeneerd aangepast leerstofaanbod. Wat gaat deze leerling volgens z’n ontwikkelingsperspectief wel leren en wat hoeft niet? En in welk tempo? We maken een plan (een OPP) voor deze leerling voor de komende periode.

Dag 8: Moeilijk verstaanbaar gedrag (module 3)

Welke bijzonder gedrag van kinderen kom je tegen in de dagelijkse praktijk? Wat weet je daar al van? Hoe ga je daarmee om? Tijdens deze bijeenkomst verkennen we de theoretische achtergronden van diverse gedragsproblematieken en zoeken met elkaar naar de mogelijkheden om het kind en zijn leerkracht zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast gaan we in op het onderwerp kindermishandeling.

Dag 9: Taal en rekenen (module 3)

Als ib’er heb je vaak te maken met reken- en taalproblematieken, bijvoorbeeld dyscalculie en dyslexie. Hoe herken je deze problematieken? Hoe kun je de leerkracht en het kind hierbij ondersteunen? Op het gebied van taal en rekenen wordt er ingezoomd op methodetoetsen, leerlijnen, beredeneerd aanbod en ontwikkelingsperspectief.

Dag 10: Eindgesprek

Tijdens deze laatste cursusdag heb je je eindgesprek met je studiebegeleider en een gecommitteerde . Het gaat daarbij om jouw persoonlijke ontwikkeling. Wat heb je geleerd van deze cursus? Hoe ben je als persoon veranderd in je werken en denken? Je bedenkt zelf een vorm om deze ontwikkeling te presenteren. ’s Middags presenteer je je ontwikkeling aan de medestudenten van je portfoliogroep.

Proefstuderen

Twijfel je of de studielast van een post-hbo-opleiding behapbaar is voor jou? Of weet je niet of de opleiding wel goed past bij jouw ontwikkeling? Kom dan proefstuderen! Je schrijft je vrijblijvend in en volgt de eerste twee opleidingsdagen samen met de andere studenten. Ben je enthousiast, dan maak je de opeiding gewoon af. Past de opleiding niet bij je, dan kun je kosteloos stoppen. Schrijf je in via dit formulier om gebruiken te maken van de mogelijkheid om te proefstuderen bij deze opleiding. 

Inschrijven voor het cursusjaar 2019-2020 kan via dit formulier
Je kunt je alleen nog inschrijven voor groep 3. De overige groepen zitten vol.