Zie je het belang van goed bewegingsonderwijs en wil jij daar als vakleerkracht op een actuele wijze vorm aan geven? 

Afgestudeerden van de pabo zijn niet langer automatisch bevoegd voor het geven van het vak bewegingsonderwijs aan de groepen 3 tot en met 8. Driestar hogeschool biedt de mogelijkheid aan leerkrachten, die in het bezit zijn van een pabo-diploma, om de tweejarige post-hbo-opleiding leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs te volgen. Het is bij ons ook mogelijk om in te stappen in blok 2 of 3.

Waarom bevoegdheid vakleerkracht bewegingsonderwijs bij Driestar hogeschool behalen?

 • We dagen je graag uit om bewegen op een inspirerende wijze in te zetten in jouw school.
 • We geven hiervoor begeleiding in de vorm van coaching, intervisie en feedback
 • Jij als persoon staat centraal: wij leren je een goede visie op bewegingsonderwijs ontwikkelen en uitvoeren. Het gaat om goed onderwijs en dat pakken we vakinhoudelijk aan! 
 • We richten de blik breder dan alleen de gymzaal, bewegen is een goed middel om ook op andere momenten tijdens de schooldag in te zetten.
 • Een heldere opbouw in de opleiding, gestructureerd met een transparante handleiding.

Inhoud en omvang van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie blokken met de thema's:
 • aanbieden van lessen;
 • begeleiden en leerhulp;
 • maatwerk en visie.
De blokken bestaan uit een vier modules met de volgende thema's:
 • organiseren en instrueren;
 • hulpverlenen, EHBO;
 • reguleren;
 • brede zorg en vakconcepten.

Inhoud studieblokken

Blok 1: Aanbieden van activiteiten
Dit blok is verdeeld in de volgende modules:
 1. Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten die lukken
 2. Inrichten, instrueren en organiseren van lessen bewegingsonderwijs (met als optiek dat iedereen mee kan doen)
 3. Volgordes binnen leerlijnen
 4. Differentiatie het hierop betrekking hebbende deel van deze module zorgverbreding
 5. Stage 1 (20 uur)

Blok 2: Begeleiden en leerhulp
Alle onderdelen op een rijtje:
 1. Leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties
 2. Ongevallen en veiligheid
 3. Observeren van bewegingsgedrag
 4. Reguleren van bewegingssituaties
 5. Stage 2 (20 uur)
 
Blok 3: Maatwerk en visie
Dit blok is verdeeld in de volgende modules:
 1. vak (onderwijs)concepten en planning
 2. ontwerpen van bewegingssituaties
 3. brede zorg
 4. stage 3 (30 uur)

Jaarrooster

Ieder vak heeft een stagecomponent van 20 tot 30 lessen. De opleiding duurt ruim 1,5 jaar. Het jaarrooster 2019-2020 kun je hier (Excel) downloaden. Dit jaarrooster is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Blok 1 van de opleiding start ieder jaar eind augustus. Het tweede blok start in februari en loopt door tot juni. Blok 3 begint dan weer na de zomervakantie en wordt met een assessment afgesloten in maart/april.
De startdata zijn gegarandeerd bij een minimum aantal aanmeldingen van 12.

Studiebelasting

De studiebelasting is ongeveer 10 uur per week.

De kosten zijn € 1.195,- per blok. Eind augustus wordt besloten of de cursus doorgaat. Hier ontvang je bericht over na jouw aanmelding.

Subsidie

Voor de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs is een subsidie beschikbaar voor leraren in het primair onderwijs. Zo kunnen gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten en breed bevoegde leraren.

Als de leraar in aanmerking komt voor de subsidie, kun je een vergoeding krijgen voor het collegegeld, een deel van de studiemiddelen en de eventuele reiskosten. Meer informatie hiervoor is te vinden op de website van DUO.

Let op: het is voldoende om je bij Driestar educatief aan te melden. Aanmelden kan via deze pagina en hoeft niet via studielink of andere sites. Binnen vijf werkdagen ontvang je een bevestiging van de aanmelding. 

Inschrijven voor de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs kan via dit formulier

Proefstuderen

Twijfel je of de studielast van een post-hbo-opleiding behapbaar is voor jou? Of weet je niet of de opleiding wel goed past bij jouw ontwikkeling? Kom dan proefstuderen! Je schrijft je vrijblijvend in en volgt de eerste twee opleidingsdagen samen met de andere studenten. Ben je enthousiast, dan maak je de opeiding gewoon af. Past de opleiding niet bij je, dan kun je kosteloos stoppen. Schrijf je in via dit formulier om gebruiken te maken van de mogelijkheid om te proefstuderen bij deze opleiding.