De masteropleiding Leren en innoveren is bedoeld voor docenten die voor de klas willen staan, maar daarnaast de rol van Teacher Leader willen vervullen en willen bijdragen aan de effectiviteit van schoolbrede veranderingstrajecten.

Naamloos-2.png

Er is behoefte aan Teacher Leaders. Dit zijn leraren die voor de klas staan, maar ook extra deskundigheid hebben op het gebied van leerprocessen van leerlingen en de nieuwste wetenschappelijke inzichten hierover.

Wat is de inhoud van de opleiding?

Tijdens de masteropleiding word je toegerust voor de rol van Teacher Leader. Je verdiept je kennis en vaardigheden op het gebied van leren, innoveren en alle aspecten die hierbij komen kijken, zoals het begeleiden van collega’s bij het implementeren van veranderingen. In het tweede jaar doe je praktijkgericht onderzoek naar je eigen onderwijspraktijk en die van je collega's. Tijdens de opleiding staat het leren op de werkplek continu centraal en worden praktijk en theorie met elkaar verbonden. Dit maakt de master direct toepasbaar in de praktijk op jouw school.

De masteropleiding Leren en innoveren wordt gegeven door docenten die verbonden zijn aan de drie deelnemende hogescholen: Driestar hogeschool, Viaa Zwolle, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Zij worden ingezet op hun eigen specialisme. Ook zijn er regelmatig gastdocenten en sprekers uit binnen- en buitenland. Op de website van de master Leren en innoveren is uitgebreide informatie te vinden over de inhoud van het programma, toelatingseisen, kosten, impressies en meer.


 

De lessen worden gegeven in Gouda. 

Vanaf september 2017 start  de master Leren en  innoveren met een groep in Zwolle, op locatie van Hogeschool Viaa. De meeste colleges worden gegeven in Zwolle, daarnaast reis je ongeveer één keer in de twee maanden af naar lesplaats Gouda.
 
Wil je meedoen met het Zwolle cohort? Schrijf je dan in volgens de procedure op de website.  Na je inschrijving ontvang je instructies hoe je je voorkeur voor deze locatie aan kunt geven. De opleiding start alleen in Zwolle bij voldoende aanmeldingen.

De Master Leren en innoveren biedt een uitdagende verdieping voor leraren die werken in het christelijke basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. De tweejarige deeltijdopleiding is praktisch door het behandelen van leervragen uit de eigen schoolorganisatie, is betaalbaar door de vergoeding vanuit de lerarenbeurs en biedt beroepsperspectief door aansluiting op actuele ontwikkelingen in het onderwijs.

Meer masters in de school

Het Ministerie van Onderwijs wil graag de professionaliteit van leraren vergroten en stelt hiervoor ook geld beschikbaar door middel van regelingen zoals de Lerarenbeurs, tegemoetkoming studiekosten beginnende leraren en de regeling Vierslagleren. Daarnaast komen er veel ontwikkelingen af op scholen en organisaties. Er is behoefte aan Teacher Leaders. Dit zijn leraren die voor de klas staan, maar ook extra deskundigheid hebben op het gebied van leerprocessen van leerlingen en de nieuwste wetenschappelijke inzichten hierover. Leraren die kunnen adviseren bij vernieuwingen op school of een onderzoek kunnen uitvoeren naar lesmethoden. De master Leren en innoveren heeft dát in huis om van extra betekenis te zijn voor leerlingen, collega’s en de school.

Beroepsperspectief

Je denkt graag na over (je eigen) onderwijs. Je vervult binnen de school een voortrekkersrol of wil die in de toekomst vervullen; je bent aanjager en inspirator voor het team en adviseur voor de directie bij vernieuwingen. Uit contacten met schooldirecties blijkt dat er behoefte aan deze eigenschappen is. We verwachten dat in iedere school meer leraren deze plaats van Teacher Leader gaan verwerven. De master biedt een erkend diploma met het recht op het voeren van de titel Master of education (M.Ed) en is voor veel leraren een opstap naar een bijpassende functie en loonschaal. 

Wie verzorgt de opleiding?

Driestar hogeschool, de Academie Educatie van de Christelijke Hogeschool Ede en de Educatieve Academie van Viaa (Gereformeerde Hogeschool) verzorgen gezamenlijk deze opleiding. Wij delen de ambitie om leraren en scholen te inspireren, vormen en ondersteunen en specifiek het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs te versterken. Door onze deskundigheid te bundelen, kunnen we deze hoogwaardige master aanbieden.

Opbouw van de master

De opleiding is ingedeeld aan de hand van vier themalijnen. Per semester werken we intensief aan een themalijn. Binnen de themalijnen vormen de onderzoekslijn en de tutoraatslijn de rode draad. Vanaf het eerste semester ben je bezig met het nadenken over en uitvoeren van je eigen onderzoek.
De themalijnen zijn:

Themalijn 1 Leraar en leren
Themalijn 2 Onderwijs en innovatie in de klas
Themalijn 3 Innoveren binnen organisaties
Themalijn 4 Leren en innoveren in internationale en interculturele context
Onderzoekslijn
Tutoraatslijn

Binnen de onderzoekslijn leer je:
 • Verschillende manieren van onderzoek doen.
 • Het met behulp van onderzoekssoftware analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens.
 • Het lezen en schrijven van onderzoeksverslagen en artikelen.
Binnen de tutoraatslijn leer je:
 • Je eigen leren herkennen.
 • Wat jouw kwaliteiten zijn.
 • De kwaliteiten van anderen herkennen en gebruiken.
 • Door te werken aan je eigen leervragen
 • meer over zelfgekozen thema’s.
In het eerste jaar...
 • Is er een tweedaagse op een externe locatie.
In het tweede jaar...
 • Wordt er met elkaar een onderwijscongres bezocht en daar actief aan bijgedragen door het houden van een presentatie of workshop.
 • Is er een (door de studenten georganiseerde)internationale studiereis van ongeveer een week.
Iedere module rond je af met een opdracht. Naast kennis vragen we vooral inzicht en toepassing en leggen we bij de opdrachten zoveel mogelijk een verbinding naar de school.


Als je je inschrijft voor een studie, betaal je collegegeld. Op www.masterli.org leggen we het zo duidelijk mogelijk uit. Welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is, hangt af van een aantal factoren zoals eerder gevolgde opleidingen en de opleiding en de opleidingsvorm die je wilt volgen.

In dit schema zie je de hoogte van jouw collegegeld.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Dit voorstel is goedgekeurd en daarmee is de halvering van het collegegeld voor eerstejaars hoger onderwijs definitief! Kijk in deze infographic of jij in aanmerking komt voor de halvering van het collegegeld. 

Heb je interesse gekregen om de master Leren en innoveren te gaan volgen, maar wil je nog meer informatie over deze opleiding? Kom dan naar één van de voorlichtingsmomenten.

Hartelijk welkom in Ede, Gouda en Zwolle!

Woensdag 10 april 2019 in Zwolle
Woensdag 8 mei 2019 in Zwolle
Dinsdag 14 mei 2019 in Gouda
Woensdag 5 juni 2019 in Zwolle
Dinsdag 6 juni 2019 in Ede