Masteropleidingen

Veranderende omgevingen en nieuwe onderwijsmethoden en -technieken vragen het van je dat je je steeds blijft ontwikkelen. 


Samen met negen andere lerarenopleidingen hebben wij in 2017 een nieuwe master ontwikkeld: Passend meesterschap. De master Special Educational Needs bieden wij niet meer aan. De master Passend meesterschap sluit nog beter aan bij de actuele thematieken rond passend onderwijs. Je wordt een excellente leraar in het omgaan met complexe situaties in je eigen klas.