De hbo-opleiding Pedagogiek is iets voor jou wanneer je hart hebt voor kinderen, jongeren en hun opvoeding. Als pedagoog ben je een expert die ouders, leerkrachten en iedereen die met kinderen en jongeren werkt ondersteunt en begeleidt. 

 

Skj-logo.png

Op de topopleiding Pedagogiek van Driestar hogeschool leer je alles over de opvoeding van kinderen en jongeren, zodat je opvoeders zo goed mogelijk kunt begeleiden. ​Na het afronden van de opleiding kun je je bovendien laten registreren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als jeugd- en gezinsprofessional. Deze registratie is vereist als je na je studie aan het werk wilt in het jeugddomein.

Is de opleiding Pedagogiek iets voor jou?

De opleiding Pedagogiek van Driestar hogeschool wordt in deeltijd gegeven, maar is wel een volwaardige hbo-studie. De opleiding duurt vier jaar, waarin je op een vaste middag/avond in de week lessen volgt. 

De opleiding kenmerkt zich door kleinschaligheid, een persoonlijke aanpak en persoonlijke begeleiding. Op de opleiding zijn in totaal gemiddeld 120 studenten. Je zit met zo'n twintig medestudenten in een klas. Er is nauw contact tussen de docenten en studenten: de lijntjes zijn kort. Dat vinden wij ook belangrijk! 

Lees meer over de top-opleiding Pedagogiek onder Studie-informatie.

Beroepstaken

Je werkt in de opleiding pedagogiek aan de beroepstaken van een hbo-pedagoog. De hele opleiding is gericht op het leren van alle facetten van het beroep, steeds nauw verbonden met de praktijk. Ook neem je grondig kennis van verschillende wetenschapsgebieden. Wanneer je de vereiste vooropleiding hebt, is de verwachting dat je zonder extra voorinspanning alle vakken moet kunnen afronden. Struikelvakken zijn er niet. De opleiding is verdeeld over drie lijnen: 

 • De beroepslijn

De beroepslijn staat centraal. Daarin oefen je de concrete beroepstaken van een hbo-pedagoog. Je gaat bijvoorbeeld individueel of in groepjes een opvoedingsartikel schrijven, gesprekken met ouders voeren en beleid uitdenken.

 • De cursuslijn

Vanuit de cursuslijn krijg je specifieke kennis of vaardigheden aangereikt. Je denkt in het eerste jaar bij de cursuslijn bijvoorbeeld na over opvoeding door bronnen te bestuderen van Ter Horst, Imelman, Koops, Langeveld, Van der Molen, Slot en Blaauwendraad.

 • De themalijn

De themalijn draait om algemene kennis en persoonlijke vorming die van belang is voor je beroepshouding. Bij de themalijn Waarde(n)volle pedagogiek komen bronnen als Bavinck, Gunning, Kohnstamm, Waterink en De Kruiff aan de orde. 

Colleges

In de opleiding werken we met interactieve colleges. Soms is er een hoorcollege, maar vaker zal een actieve bijdrage worden verwacht. De colleges organiseren we in klassenverband. Daarnaast wordt er in subgroepen gewerkt aan de hand van opdrachten.

Met elkaar proberen we een lerende gemeenschap te vormen, waarbij studenten vanuit eigenaarschap hun eigen leren en ontwikkeling zo veel mogelijk zelf sturen en vormgeven. 

Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven. Wel wordt er gebruik gemaakt van Engelstalige literatuur.

De vaste lesmiddag/lesavond is op de woensdag van 16.30 tot 21.45 uur. 

Inhoud studie

De aangeboden vakken in het eerste leerjaar 

 • Beroepslijn

De beroepslijn loopt als een lijn door heel het eerste leerjaar. Hierin oefen je de concrete beroepstaken van een hbo-pedagoog. Je gaat bijvoorbeeld individueel of in groepjes een opvoedingsartikel schrijven, gesprekken met ouders voeren en beleid uitdenken.
 • Cursuslijn l Iedere periode duurt 9 weken

De cursuslijn loopt als één lijn door heel het eerste leerjaar.
Periode 1: Opvoeding l Praktijkonderzoek
Periode 2: Ontwikkeling van het kind
Periode 3: Opvoedingsondersteuning l Gespreksvaardigheden
Periode 4: Beleidsadviezen l Praktijkonderzoek 2
 • Themalijn l Iedere periode duurt 9 weken

De themalijn loopt als één lijn door heel het eerste leerjaar.
Periode 1: Waarde(n) volle pedagogiek l Visie en actualiteit
Periode 2: Jeugd van tegenwoordig l Visie en actualiteit
Periode 3: Mensenkinderen l Visie en actualiteit
Periode 4: Overheidsbemoeienis l Visie en actualiteit

In het tweede leerjaar en een deel van het derde leerjaar ontvang je ook nog verplichte vakken. In het overige deel van het derde leerjaar en in het vierde leerjaar kun je je verder specialiseren binnen de aangeboden keuzemodulen.

Keuzeruimte

Bij de opleiding hbo-pedagogiek is er veel ruimte voor zelfgestuurd leren. Zo krijg je als student binnen modules de ruimte voor een persoonlijke invulling, bijvoorbeeld door het kiezen van een onderwerp binnen een opdracht of door een keuze in aanpak van een opdracht. Daarnaast dien je als student binnen het verplichte curriculum actief keuzes te maken met betrekking tot werkveldoriëntaties, praktijkoriëntaties, stage jaar 2-3, stage jaar 3-4 (eindstage), werkplaatsen en het afstudeeronderzoek. De invulling van de stage in jaar 3-4 en het afstudeeronderzoek kan consequenties hebben voor de mogelijkheid van een bepaald uitstroomprofiel, zie hieronder.
Naast bovenstaande keuzes binnen het verplichte curriculum, zijn er ook keuzes te maken tussen curriculumonderdelen, het gaat dan om keuzemodulen. De keuzemodulen in de opleiding zijn:

 • Maatschappelijk en outreachend werk
 • Jeugdzorg in gedwongen kader
 • Emoties in de (begeleiding van) opvoeding
 • Begeleiding met videobeelden
 • Omgaan met seksualiteit

Je moet tenminste twee van deze keuzemodulen volgen. Ook deze keuzes kunnen consequenties hebben voor de mogelijkheid van een uitstroomprofiel.

Uitstroomprofiel en aantal credits

In totaal moet je 240 credits behalen om de studie af te ronden. 215 credits zitten in het verplichte curriculum. De overige 25 credits zijn te behalen uit:

 • tenminste twee keuzemodulen;
 • een persoonlijke invulling van de vrije studieruimte – deze vrije studieruimte is 10 (uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker) of 15 credits: bijv. verlengde of extra stage, extra keuzemodulen.

Na het behalen van de 240 credits studeer je af als een startbekwame hbo-pedagoog. Daarnaast is het mogelijk een extra aantekening te krijgen van een uitstroomprofiel. Er zijn twee uitstroomprofielen mogelijk:

 • Begeleider van (mede)opvoeders
 • Jeugdzorgwerker

 Voor het uitstroomprofiel Begeleider van (mede)opvoeders zijn de keuzemodulen Begeleiden met videobeelden en Emoties in de begeleiding van opvoeding verplicht. Daarnaast moet je je in de stage van jaar 3-4 en in het afstudeeronderzoek richten op het onderwerp en werkveld begeleiden van (mede)opvoeders.
 
Voor het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker zijn de keuzemodulen Outreachend en maatschappelijk werk, Jeugdzorg in gedwongen kader en Omgaan met seksualiteit verplicht. Daarnaast moet je je in de stage van jaar 3-4 en in het afstudeeronderzoek richten op het onderwerp en werkveld Jeugdzorg.

Internationale ervaring

In de vrije studieruimte heb je de mogelijkheid internationale ervaring op te doen. In overleg kun je ook een stage in het buitenland doen. 

Studiebegeleiding

Als student laat je in een portfolio je ontwikkeling zien. Daarover ga je met medestudenten in gesprek. Twee keer per jaar praat je met je studiebegeleider over je ontwikkeling aan de hand van je portfolio. Als er tussentijds aanleiding is voor een extra gesprek, dan is daar altijd mogelijkheid voor. De studiebegeleider is één van de docenten van de opleiding. Elke student heeft een persoonlijke studiebegeleider. 

Medezeggenschap

De opleiding hbo-pedagogiek kent een klassenvertegenwoordigersoverleg. Daarin worden studenttevredenheidsonderzoeken besproken en andere zaken die aandacht verdienen. Zowel docenten als studenten kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Cambridge certificate of English

Wil jij je beheersing van het Engels grondig aanpakken? Voel jij ook vaak een drempel om Engels te spreken? Driestar Onderwijsadvies biedt je de mogelijkheid om lessen Engels te volgen.​
Onze praktische Cambridgecursus geeft genoeg gelegenheid om je Engels te oefenen. De nadruk ligt op mondelinge vaardigheden, maar ook lees-, schrijf- en luistervaardigheid worden intensief getraind. De Cambridgecursus gaat weer van start in september 2018.

Niveau
De Cambridge-cursus is bedoeld voor iedereen die aan zijn of haar niveau van Engels wil werken. De cursussen worden gegeven vanaf niveau A2 tot en met niveau C2 (afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden de groepen ingedeeld). 

 • Cambridge Intermediate (B1): Communicatie in alledaagse leer- en leefomgeving; aantoonbare basale beheersing van het Engels.
 • Pre-First Certificate in English (B1/B2): Verder uitbouwen van de communicatie vanuit het B1 niveau. 
 • First Certificate in English - FCE (B2): Met zelfvertrouwen kunnen communiceren in een Engelstalige omgeving, in alledaagse leef-, leer- en werksituaties. (meest populaire examen).
 • Cambridge Advanced - CAE (C1): Met zelfvertrouwen in het Engels communiceren op gevorderd niveau in leef-, leer- en werksituaties.
 • Cambridge Proficiency - CPE (C2): Met zelfvertrouwen in het Engels communiceren op hoog niveau in leef-, leer- en werksituaties (near-native).

Examen
Afhankelijk van jouw niveau sluit je de cursus (na één of twee jaar) af met een van de examens: Cambridge First Certificate (FCE), Cambridge Advanced (CAE) of Cambridge Proficiency (CPE).

Duur
De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, inclusief een speciale sessie voor examentraining. Per week is ongeveer twee uur nodig voor zelfstudie. 


Kosten
De kosten voor de Cambridge cursus bedraagt € 110,00 per jaar voor deelname en € 110,00 voor het examen. De Hogeschool biedt gebruikte boeken aan tegen een lage prijs (zolang de voorraad strekt). De ervaring leert dat, afhankelijk van het startniveau van de cursist, deelnemers aan deze cursus twee jaar nodig hebben om het niveau van deze examens te bereiken.

Bij aanwezigheid van de tweede trainingsbijeenkomst is je aanmelding definitief en ontvang je een factuur van het totale cursusbedrag. Bij afmelding na de eerste bijeenkomst wordt €150,- in rekening gebracht voor annuleringskosten (voor studenten €25,-).

Aanmelden
Het startniveau wordt bepaald aan de hand van een instaptoets. Bij aanmelding voor de Cambridge cursus krijg je een link toegestuurd voor de Oxford Placement Test. Deze test bepaald jouw niveau van Engels. De test dient binnen 1 week na ontvangst van de aanmeldlink ingevuld te zijn. De deadline voor de inschrijving is 7 september 2018.
Meld je aan via deze link

Studieduur

De opleiding pedagogiek wordt in deeltijd gegeven, maar betreft een volwaardige hbo-studie. De opleiding duurt officieel vier jaar.

Bindend studieadvies

De opleiding kent een bindend studieadvies. Het studieadvies is bindend wanneer je, op het moment dat het advies wordt uitgebracht, niet voldoet aan de voorwaarde dat aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de propedeutische fase afgerond is.

Rendement

Na het eerste jaar gaat gemiddeld zo’n 65% van de studenten door naar het tweede jaar. De twee meest voorkomende redenen voor de uitval van studenten zijn:

 • Verkeerde studiekeuze; de studie past niet bij hem/haar of hij/zij werkt liever met kinderen dan met opvoeders.
 • Te zwaar in combinatie met werk en gezin of met opleiding aan de pabo. 

Het huidige rendement van de opleiding, dat is het percentage studenten dat binnen 4 jaar de opleiding afrond, is 37,5%. Het percentage studenten dat binnen 5 jaar de opleiding afrond is hieraan gelijk. Opgemerkt moet worden dat bij de berekening van het rendement geen rekening wordt gehouden met uitval na het eerste studiejaar. 

Langstudeerders

Je bent langstudeerder wanneer je langer over de studie doet dan de nominale studieduur die er voor staat, bij hbo-pedagogiek is dat 4 jaar. De geldigheidsduur van tentamencijfers is beperkt tot zeven jaar, na die zeven jaar vervallen je cijfers. Indien je je studie tijdelijk onderbreekt, blijft deze termijn gelden. 

Studielast

De studielast voor de hele opleiding is 240 credits (1 credit staat voor 28 studiebelastingsuren), 60 ECTS per studiejaar. Dat komt neer op ongeveer 40 uur per week, welke uiteenvallen in contacturen en zelfstudie. Dit zijn de officiële getallen. In werkelijkheid blijkt deze studie in deeltijd goed te doen. Daarvoor is het wel van belang dat je voldoende tijd vrijmaakt om te kunnen studeren. Een deeltijdstudie vraagt dat je gestructureerd en gedisciplineerd werkt. Het is raadzaam om met je medestudenten een community of learners te vormen, zodat je elkaar kunt ondersteunen en aanmoedigen. De opleiding geeft hiertoe al een aanzet door je in subgroepen te laten werken aan groepsopdrachten. Het cursusjaar heeft vier perioden van negen lesweken. Na iedere lesperiode volgt een toetsweek waarin je tentamens maakt en opdrachten inlevert. 

Zelfstudie

Zoals hierboven al gezegd bedraagt de totale studielast ongeveer 40 uur per week. Daarvan is 4,5 uur collegetijd. De overige 35,5 uur zijn er voor zelfstudie. De opleiding hbo-pedagogiek is qua uren dan ook een volwaardige studie, maar de tijd die je werkelijk per week aan zelfstudie kwijt bent, kan per student verschillen. Het kan zijn dat je minder dan 35,5 aan zelfstudie kwijt bent door je studievaardigheden, elders verworven competenties, levenservaring of eerder opgedane beroepservaring. De meeste studenten geven aan 20-25 uur aan zelfstudie kwijt te zijn. 

Stage

In ieder leerjaar zit ook een beperkte werkveldoriëntatie of stage. In het eerste jaar maak je kennis met de praktijk van het opvoeden en het werk van een hbo-pedagoog. In het tweede, derde en vierde jaar oefen je zelf de beroepstaken in steeds grotere stages. Bij de planning van deze stages heb je zelf veel inbreng. Je kiest je eigen stageplaats en maakt zelf afspraken over de dagen en tijden waarop je stage wilt lopen. Je kunt op die manier zelf bepalen hoelang je over je stage wilt doen, langere tijd één dag per week (lintstage) of juist een intensievere, kortere tijd (blok). Indien je al een baan hebt en je daar onder begeleiding de taken van een pedagoog kunt oefenen, kan in overleg besloten worden dat je daar je stage volgt.

Je dient rekening te houden met de volgende tijdsinvestering (1 studiepunt is 28 uur):

 • Jaar 1:  Werkveldoriëntatie (3 studiepunten): 64 uur (2x 4 dagen) stage + 20 uur verslag Praktijkoriëntatie (3 studiepunten): 60 uur (8 dagen) stage + 24 uur verslag
 • Jaar 2:  (5 studiepunten): 112 uur stage + 28 uur verslag
 • Jaar 3:  (6 studiepunten)
 • Jaar 4:  (10 studiepunten) 

De stage rond je af met een stageverslag. Is het stageverslag onvoldoende dan dienen delen van de stage opnieuw gedaan te worden. Organisaties waar je met een stage zoal terecht kunt zijn bijvoorbeeld Stichting Agathos, Centrum voor Jeugd en Gezin (lokaal), JSO, Brede School, kinderopvangorganisaties, basisscholen en orthopedagogen.

Startstuderen.nl

In 2014 is Startstuderen.nl gelanceerd door minister Jet Bussemaker. De website helpt scholieren en studenten op weg bij het kiezen van een studie in het hoger onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. 
 
Startstuderen.nl is een centraal informatiepunt dat scholieren en studenten helpt bij het vinden van informatie voor een goede studievoorbereiding. Daarbij gaat het niet alleen om de studiekeuze, maar ook om geldzaken en huisvesting. Op de website is te zien wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs en hoe het daarmee staat. Ook biedt de website een checklist, zodat scholieren en studenten weten waar ze aan moeten denken als ze willen studeren in het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW en DUO hebben de website ontwikkeld samen met de scholieren- en studentenbonden (LAKS, ISO, JOB, LSVb en LKvV).

Startstuderen-nl.jpg

Als je je inschrijft voor een studie, betaal je collegegeld.

Op deze pagina leggen we het zo duidelijk mogelijk uit. Welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is, hangt af van een aantal factoren zoals eerder gevolgde opleidingen en de opleiding en de opleidingsvorm die je wilt volgen.

Collegegeld

Informatie collegegelden 2018-2019
In de regelgeving wordt gesproken over twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld.
 
 
Wettelijk collegegeld  
Deeltijd collegegeld                      € 1.664
   
Instellingscollegegeld  
Instellingscollegegeld                     € 3.882
 
Aan de vaststelling van dit collegegeld kun je geen rechten ontlenen. De instelling behoudt zich het recht voor het collegegeld aan te passen indien wet- en regelgeving daartoe verplicht. 
 
In dit schema kun je zien hoeveel collegegeld jij moet betalen.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Dit voorstel is goedgekeurd en daarmee is de halvering van het collegegeld voor eerstejaars hoger onderwijs definitief! Kijk in deze infographic of jij in aanmerking komt voor de halvering van het collegegeld. 

Overige studiekosten
Naast het collegegeld zijn er ook overige studiekosten zoals studie- en moduleboeken. Voor leerjaar 1 en 2 is dat ca. € 600 per jaar (nieuwprijs studie- en moduleboeken); voor leerjaar 3 en 4 bedragen de kosten ca. € 250.

Het instellingscollegegeld
Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van bestuur en kan variëren per opleiding of groep studenten. Bij aanpassing van het instellingscollegegeld wordt vooraf het advies van de medezeggenschapsraad gevraagd.
De hogeschool ontvangt voor deze studenten geen bijdrage vanuit de overheid. Daarom wordt in de vaststelling rekening gehouden met de daadwerkelijke kosten om een hbo-opleiding te kunnen aanbieden. Er is één uitzondering op deze regeling. Dit geldt als je met je tweede opleiding bent begonnen terwijl je de eerste opleiding nog niet had afgerond. Deze studenten betalen collegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld.

Betalingsmogelijkheden

Betalingsmogelijkheden
De betaling van het collegegeld wordt via StudieLink geregeld. Driestar hogeschool maakt voor de incasso van het collegegeld gebruik van een digitale machtiging in StudieLink.
 
Het collegegeld mag op twee manieren worden voldaan:
 1. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in één keer van je rekening af te schrijven. Het bedrag wordt dan eind september (of zo snel mogelijk daarna) van de rekening afgeschreven.
 2. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in tien termijnen van je rekening af te schrijven. In dat geval ben je €20 administratiekosten verschuldigd. Dit wordt geïncasseerd bij de 1e termijn. De bedragen worden vanaf eind september elke maand van je rekening afschreven t/m eind juni. Incasso collegegeld vindt plaats op de 27e van de maand (of de vrijdag ervoor als de 27e op zaterdag of zondag valt).
Betaling door werkgever
Betaalt een bedrijf/werkgever namens jou het collegegeld? Dan heb je de mogelijkheid een factuur aan te vragen die rechtstreeks door jouw werkgever wordt voldaan. Download hier het formulier.
Je blijft als student zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van het collegegeld. Wanneer jouw werkgever niet tijdig betaalt, word jij als student daarop aangesproken.
 

Tweede inschrijving

Tweede inschrijving
Het is mogelijk om twee (of meer) studies naast elkaar te volgen. Alleen bij de opleiding van eerste inschrijving ben je dan collegegeld verschuldigd. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van een tweede inschrijving:
 
Eerste en tweede inschrijving aan Driestar hogeschool
Je betaalt collegegeld voor je eerste inschrijving. Je hoeft verder niets te regelen voor je tweede inschrijving. Wanneer het bedrag voor de opleiding van eerste inschrijving lager is dan het bedrag bij tweede inschrijving (bijvoorbeeld bij deeltijd en voltijd) moet je het verschil bijbetalen. Je ontvangt dan een aanvullende factuur.
 
Eerste inschrijving elders, tweede inschrijving aan Driestar hogeschool
Als je een eerste inschrijving aan een andere universiteit of hogeschool hebt moet je het volledige collegegeld betalen bij die instelling. Je kunt als tweede inschrijver bij Driestar hogeschool per 1 september worden ingeschreven als je bij de instelling van eerste inschrijving het collegegeld hebt betaald. In dit geval dien je een Bewijs Betaald Collegegeld op te vragen bij die hogeschool of universiteit. Deze lever je in bij de afdeling Studentenzaken. Wanneer het bedrag bij de instelling van eerste inschrijving lager is dan het bedrag bij tweede inschrijving aan Driestar hogeschool (bijvoorbeeld bij deeltijd en voltijd) moet je het verschil bijbetalen. Je ontvangt dan een aanvullende factuur.
 
Eerste inschrijving aan Driestar hogeschool, tweede inschrijving elders
Het is ook mogelijk dat je een eerste inschrijving aan Driestar hogeschool hebt en een tweede inschrijving elders. In dat geval kun je een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen bij de afdeling Financiën. Deze lever je in bij de andere hogeschool of universiteit.

Studiefinanciering

Lerarenbeurs
Ben je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je een Lerarenbeurs aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verbreden of je wilt specialiseren.
De lerarenbeurs vergoedt (deels) de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Bovendien kan je werkgever met de Lerarenbeurs een vergoeding krijgen om je vervanging tijdens studieverlof te bekostigen.

Het BRIN (Basis Registratie Instellingen) nummer van Driestar hogeschool is 15BK. Naast het brinnummer geef je de opleidingscode van de opleiding Pedagogiek door: 35158.

Levenlanglerenkrediet
Studenten die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering, een lening of een aanvullende beurs kunnen onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld te betalen.

Handleiding digitale machtiging collegegeld

Digitale machtiging collegegeld
Je betaalt collegegeld voor ieder studiejaar dat je bent ingeschreven bij Driestar hogeschool. De betaling regel je zelf online met een digitale machtiging in StudieLink.
Een uitgebreide stappenplan is te vinden op de website van Studielink.

Samengevat moet je de volgende acties uitvoeren: 
 • Log in op StudieLink: www.driestar-educatief.studielink.nl
 • Schrijf je (her)in voor het collegejaar 2017-2018
 • Ga naar “Voer je betaalgegevens in” via “Mijn To do lijst”
 • Het collegegeld wordt vastgesteld door de hogeschool
 • Bevestig je machtiging
Belangrijke informatie!
 • Om gebruik te maken van de digitale machtiging moeten je persoonsgegevens zijn gecontroleerd.
 • Betaalt een bedrijf/werkgever namens jou het collegegeld via machtiging of factuur? Stuur dan een mail naar onze afdeling Financiën.
 • Betaalt iemand anders voor jou het collegegeld (bv. een ouder) of betaal je zelf maar ben je minderjarig? Dan moet die andere persoon de digitale machtiging ondertekenen met zijn/haar eigen DigiD.
 • Je kunt de ingevulde betalingsgegevens na bevestiging in StudieLink niet meer wijzigen.
 • Wil je na het bevestigen van de digitale machtiging toch je betalingsgegevens wijzigen? Stuur dan een mail naar onze afdeling Financiën.
 • Volg je ook een opleiding aan een andere onderwijsinstelling. Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling van collegegeld i.v.m. een Tweede Inschrijving. Lever dan een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) voor 1 september in bij de afdeling studentzaken van Driestar hogeschool. 
Vragen
Voor vragen over digitale machtiging van het collegegeld kun je terecht bij onze afdeling Financiën.

Vragen

Kijk hieronder met welke vraag je waar terecht kunt.

Vragen rond Studielink
Studielink: VRAAGbaak, veel gestelde vragen digitaal gerubriceerd
Studielink: website met veel informatie
Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met Afdeling Studentzaken (zie voor gegevens hieronder)
 
Vragen rond studiefinanciering en studentreisproduct (OV):
DUO: site met alle info rond studiefinanciering en studentreisproduct (OV).
DUO-Informatielijn: tel. 050-5997755 (op werkdagen bereikbaar tussen 9.00-17.00u) of via de website.
 
Vragen over je DigiD:
DigiD: aanvragen
DigiD: vraag en antwoord rond DigiD
DigiD-helpdesk: tel. 0800-0230435 (gratis en bereikbaar op werkdagen tussen 8.00-22.00u) of info@digid.nl (vermeld in je mail je telefoonnummer)
 
Vragen rond aanmelding:
Afdeling Studentzaken: tel. 0182-540333 of studentinfo@driestar-educatief.nl
 
Vragen rond collegegeld, machtiging en studiekosten:
Afdeling Financiën: tel. 0182-760304 of bij Jan Verheul.
 
Heb je onvoldoende vooropleiding:
Toelatingsonderzoek: tel. 0182-540333 of studentinfo@driestar-educatief.nl
 

Losse modules

Het is mogelijk losse modules van onze opleiding Pedagogiek te volgen. Dit kan interessant voor je zijn als je werkgever je vraagt te professionaliseren, of als je zelf meer wilt leren op een specifiek terrein binnen de pedagogiek.

De losse modules zijn op woensdagavond te volgen. De voordelen van deze studieroute zijn onder andere vergroting van je kansen op de arbeidsmarkt, een lagere studielast dan bij een volledig (4-jarig) studietraject en natuurlijk een vergroting van je kennis op specifieke terreinen. Je betaalt hiervoor € 110,- per studiepunt. Als je een module hebt afgerond, en je hebt voldaan aan alle eisen, ontvang je een verklaring.

Iedereen met een havo-, vwo-, of mbo niveau 4 diploma kan modules kiezen uit de beroepslijn, de cursuslijn en de themalijn van leerjaar 1 en 2. Hieronder vind je een overzicht van deze modules. Let op: de beroepslijn kan niet zonder de cursuslijn gevolgd worden. Andersom is wel mogelijk. 

Heb je al een hbo-diploma, en ben je in het beroepenveld werkzaam? Dan is het daarnaast mogelijk modules te kiezen in leerjaar 3 en 4 en modules die horen bij het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker. Deze laatste categorie modules is eveneens op te geven voor herregistratie als jeugdzorgwerker (zie daarvoor de site van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
 
Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar studentinfo@driestar-educatief.nl

Voorwaarden en aanmelden

Er gelden een aantal voorwaarden voor het volgen van de losse modules van de opleiding Pedagogiek. 

 • Wanneer aan het volgen van een module het volgen van een andere (voorwaardelijke) module voorafgaat, dient deze eerst te worden gevolgd.
 • Inschrijven voor een module kan tot twee weken voor de aanvang van de periode waarin de module wordt aangeboden via onderstaand aanmeldformulier.
 • Als je losse modules van onze opleiding Pedagogiek volgt, mag je maximaal twintig studiepunten (van de zestig) van een studiejaar halen. Het is dus niet mogelijk om de volledige studie Pedagogiek in losse modules af te ronden
 • Besluit je na het volgen van losse modules je in te schrijven voor de studie Pedagogiek? Dan krijg je vrijstelling voor de gevolgde modules. Wij kunnen dan helaas geen korting geven op het collegegeld. 
 • Na inschrijving ontvangen we graag kopieën van diploma’s, een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie en een pasfoto. Dit kan opgestuurd worden naar: Driestar hogeschool, studentzaken pedagogiek, postbus 368, 2800 AJ in Gouda.
De mogelijkheid bestaat ook om modules ‘in company’ te volgen. Er zal dan eerst een offerte gemaakt worden die past bij het aanbod dat wij bieden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieleider Pedagogiek: drs. W. (Willemieke) de Jong.Wil je je aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 

Kom een avond proefstuderen!

Heb je interesse in de deeltijdopleiding dan ben je van harte welkom om een avond colleges bij te wonen.
Je bent welkom op woensdagmiddag- en avond van 16.30-21.45 uur.

Meld je aan bij Marit van Bemmel

Gouda-Pabo-vt-(4).jpg


 

Aanmelden? Dat doe je via Studielink

Alle studenten (met uitzondering van contractanten voor losse modules) moeten zich aanmelden bij Studielink, het centrale aanmeldsysteem van alle hogescholen en universiteiten. De aanmeldpagina van Driestar hogeschool bereik je via www.driestar-educatief.studielink.nl.

Log daar in met je DigiD.

 1. Vul de persoonsgegevens in.
 2. Selecteer de opleiding van je keuze. Let hierbij op de juiste opleidingsvorm (voltijd, deeltijd of duaal).
 3. In studielink krijg je bij ‘mijn studielink’ de to-do-lijst te zien met de acties die je moet opvolgen/uitvoeren.
 4. Voer de betaalgegevens in nadat je een bericht hebt gekregen dat je inschrijving is verstuurd naar de onderwijsinstelling.
 5. Laatste actiepunt voor je inschrijving is het digitaal machtigen van je collegegeld.
 6. Daarna vindt er een controle plaats van je persoonsgegevens en de vooropleiding door de hogeschool.
 7. Binnen een aantal weken krijg je bericht van de hogeschool met daarin de aanmeldgegevens.
 8. Met elke aankomende student wordt een intakegesprek gevoerd.
 9. Begin juli D.V. ontvang je informatie voor het nieuwe cursusjaar. 
 10. Na ontvangst van de digitale machtiging ben je student aan Driestar hogeschool.

Als je vragen hebt over het inschrijven via Studielink kun je terecht op de website vraagbaak Studielink. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met studentzaken.

Toelatingseisen

Voor de opleiding geldt als wettelijke toelatingseis dat je in het bezit bent van een diploma voor havo, vwo of mbo (niveau 4).

Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van één van deze diploma's, dan kun je ook worden toegelaten na een positief afgelegd toelatingsonderzoek. Zo'n toelatingsonderzoek bestaat uit een intelligentietest, een test tekstbegrip Nederlands op havo-eindexamenniveau en een vakinhoudelijke toets, eveneens op havo-eindexamenniveau.
De kosten voor dit toelatingsonderzoek bedragen €100. Bij toelating en inschrijving van een opleiding aan onze hogeschool, krijg je de helft van dit bedrag retour.

Je kunt het toelatingsonderzoek maken op één van de volgende data:

 • Maandag 18 maart 2019
 • Maandag 15 april 2019
 • Vrijdag 24 mei 2019
 • Maandag 17 juni 2019
 • Woensdag 28 augustus 2019

Tijd: 13.00 - 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden via studentzaken.

Intakegesprek

Na aanmelding volgt er een intakegesprek om wederzijds de verwachtingen en mogelijkheden te verkennen. Hierna volgt er een advies van de studieleider met het oog op het ingeschatte studiesucces.
We verwachten van onze studenten dat zij de grondslag van de school, te weten de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid, respecteren. Hier zal in het gesprek ook naar gevraagd worden. Het respecteren houdt ook in dat je het volledige programma doorloopt, dus ook de identiteitsgevoelige onderdelen.

Reglementen

Driestar hogeschool heeft voor de opleiding hbo-pedagogiek een onderwijs- en examenreglement (OER) vastgesteld. Je vindt de reglementen op deze pagina.  Als student heb je een aantal rechten en plichten. Deze zijn opgesomd in het studentenstatuut.
We gaan ervan uit dat studenten kennis hebben genomen van de inhoud van deze documenten.