Lesgeven en iets betekenen voor de toekomst van kinderen. Word jij hier enthousiast van? Dan is de pabo iets voor jou! Na deze studie kun je starten als leerkracht in het basisonderwijs. 

 

Opleiding leraar basisonderwijs

De ontwikkeling van vakkennis en didactische vaardigheden zijn belangrijk in het leraarschap. Maar het gaat ook om wie jij zelf bent en wat jouw drijfveren zijn! Daarom sluiten we aan bij jou als persoon! Je kunt kiezen uit verschillende studieroutes, specialisatie-opties en extra keuzemogelijkheden en zo jouw opleiding vormgeven.

Wil je meer weten over alle studieroutes binnen de pabo? Kijk dan op het tabblad Studieroutes.

We hebben verschillende studieroutes om de pabo te volgen.

Naast de reguliere route zijn er routes voor onderwijsassistenten, voor vwo’ers en studenten die extra veel praktijkervaring willen opdoen. Hieronder zie je een grafisch overzicht van de verschillende mogelijkheden. In de uitklapmenu's daaronder kun je alle informatie over de studieroutes vinden en lezen welke route het beste bij jou past.
190611-Studietrajectenschema-PPT.png

Regulier

Vier jaar

Kenmerkend voor de reguliere studieroute is dat je elk jaar vier perioden hebt die zijn opgebouwd uit zes lesweken, twee stageweken en een of twee tentamenweken.

Meer lezen

Kenmerkend voor de reguliere studieroute is dat je elk jaar vier perioden hebt die zijn opgebouwd uit zes lesweken, twee stageweken en een of twee tentamenweken. 

Studie-informatie

Kenmerkend voor de reguliere studieroute is dat je elk jaar vier perioden hebt die zijn opgebouwd uit zes lesweken, twee stageweken en een of twee tentamenweken. Tijdens de lesweken verzamel je nieuwe kennis en oefen je vaardigheden die je kunt toepassen in je stage. Tijdens je stages zie je het hele weekprogramma van de basisschoolgroepen voorbij komen. Je loopt een jaar lang stage op dezelfde basisschool, maar iedere periode in een andere groep.

Op de hogeschool is er in de reguliere studieroute veel ruimte voor ontmoetingen met studenten en/of docenten waardoor je veel van en met elkaar leert. De meeste studenten kiezen voor deze studieroute.

Studieduur

De reguliere studieroute is een vierjarige voltijdopleiding. De reguliere studieroute wordt in jaar 4 afgerond met een liostage van 21 weken. Je werkt dan zelfstandig als leraar in opleiding op een basisschool. Als je wilt, kun je na het halen van je bachelordiploma bij ons doorstuderen voor een master of een van de post-hbo-opleidingen volgen.

Kijk naar de mogelijkheden om een verkorte driejarige opleiding te doen:
Havisten (gemiddeld minimaal een 7,5 op hun eindlijst): verkorte vwo-studieroute
Havisten (gemiddeld minimaal een 7,8 op hun eindlijst): academische pabo

Samen opleiden

Vier jaar

De studieroute Samen opleiden is een vierjarige voltijdopleiding waarbij inhoudelijk hetzelfde programma gevolgd wordt als in de reguliere route, maar waarbij het leren in de praktijk meer centraal staat.

Meer lezen

De studieroute Samen opleiden is een vierjarige voltijdopleiding waarbij inhoudelijk hetzelfde programma gevolgd wordt als in de reguliere route, maar waarbij het leren in de praktijk meer centraal staat.

Is de Samen opleiden studieroute iets voor jou?

Deze route heeft voor jou de volgende voordelen:

 • Je leert meer in de praktijk en hebt meer stage-ervaring;
 • Je kunt theorie en praktijk direct aan elkaar koppelen;
 • Je volgt de ontwikkeling van kinderen in je stageklas gedurende een langere periode;
 • Je leert direct in een basisschoolteam functioneren, je kunt aanwezig zijn bij tienminutengesprekken etc.;
 • Je wordt op je stageschool begeleid door speciaal opgeleide mentoren en studieloopbaanbegeleiders;
 • Je bent meer eigenaar van je eigen leerproces en er is gelegenheid om aan je eigen leervragen te werken;
 • Je kunt thuis blijven wonen.

De ervaring leert dat de basisscholen waar je stageloopt blij zijn met jouw komst omdat zij wekelijks op jou kunnen rekenen! Bovendien heb jij meer ervaring opgebouwd als je na je studie aan het werk gaat.

Inhoud van de opleiding

Je volgt hetzelfde programma als in de reguliere route, maar daarnaast ben je meer bezig met het leren in de praktijk door het opstellen van je eigen leervragen en het bijhouden van een portfolio.
Elke week ben je twee dagen op je stageschool, heb je een dag voor zelfstudie en ben je twee aaneengesloten dagen in Gouda voor theoriecolleges.

Na het behalen van je bachelordiploma kun je bij ons doorstuderen voor een master of één van de post-hbo-opleidingen volgen.

Onderwijsassistent

Drie jaar

Als je je diploma als onderwijsassistent (mbo, niveau 4) op zak hebt, kun je in een verkort traject van de pabo terecht.

Meer lezen

Als je je diploma als onderwijsassistent (mbo, niveau 4) op zak hebt, kun je in een verkort traject van de pabo terecht.

Is de verkorte studieroute onderwijsassistent iets voor jou?

Als je (binnenkort) je diploma als onderwijsassistent (mbo, niveau 4) op zak hebt, kun je bij ons de pabo gaan doen!
Je kunt de reguliere studieroute (vierjarig) volgen, maar als je het assessment haalt, kun je deelnemen aan de driejarige verkorte studieroute voor onderwijsassistenten. Het assessment bestaat uit de landelijke reken- en taaltoets en een cognitieve capaciteitentoets. Daarnaast heb je een positief advies nodig van het decanaat van je vooropleiding.

Inhoud van de opleiding

De inhoud en opzet van het programma is vergelijkbaar met die van de reguliere studieroute:  Elk jaar bestaat uit vier perioden die zijn opgebouwd uit zes lesweken, twee stageweken en een of twee tentamenweken. Tijdens de lesweken verzamel je zo nieuwe kennis en ideeën, en oefen je vaardigheden, die je kunt toepassen in je stage. Tijdens je stages zie je het hele weekprogramma van de basisschoolgroepen voorbij komen. Je loopt een jaar lang stage op dezelfde basisschool, maar iedere periode in een andere groep. Op de hogeschool is er veel ruimte voor ontmoetingen met studenten en/of docenten waardoor je veel van en met elkaar leert.

Studieduur

De verkorte oa-studieroute is een driejarige voltijdopleiding. De verkorte studieroute wordt in jaar 3 afgerond met een liostage van 21 weken. Je werkt dan zelfstandig als leraar in opleiding op een basisschool. Als je wilt, kun je na het halen van je bachelordiploma bij ons doorstuderen voor een master of een van de post-hbo-opleidingen volgen.
 

Vwo-diploma

Drie jaar

Als je een vwo-diploma hebt gehaald, kun je bij ons de pabo in drie i.p.v. vier jaar afronden. In sommige gevallen is dit ook voor mensen met een havo-diploma mogelijk.

Meer lezen

Hieronder vind je informatie voor vwo’ers en havisten die geïnteresseerd zijn in de verkorte vwo-studieroute (voltijd).

Is de verkorte vwo-studieroute iets voor jou?

Als je een vwo-diploma hebt gehaald, kun je bij ons de pabo in drie i.p.v. vier jaar afronden. In sommige gevallen is dit ook voor mensen met een havodiploma mogelijk.

Vwo-route voor havisten

Als havist kun je toegelaten worden tot de verkorte vwo-route als je op je eindlijst gemiddeld een 7,5 of hoger hebt gehaald en als je het assessment met voldoende resultaat haalt. Het assessment bestaat uit de landelijke reken- en taaltoets, een cognitieve capaciteitentoets en een onderdeel gericht op de stage, waarin onder andere videofragmenten met lessituaties aan de orde komen. Daarnaast heb je een positief advies nodig van het decanaat van je vooropleiding.

Inhoud van de opleiding

De inhoud en opzet van het programma is vergelijkbaar met die van de reguliere studieroute:  elk jaar bestaat uit vier perioden die zijn opgebouwd uit zes lesweken, twee stageweken en één of twee tentamenweken. Tijdens de lesweken verzamel je nieuwe kennis en ideeën en oefen je vaardigheden, die je kunt toepassen in je stage.
Tijdens je stages zie je het hele weekprogramma van de basisschoolgroepen voorbij komen. Je loopt een jaar lang stage op dezelfde basisschool, maar iedere periode in een andere groep.

Op de hogeschool is er veel ruimte voor ontmoetingen met studenten en/of docenten waardoor je veel van en met elkaar leert.

Studieduur

De verkorte vwo-studieroute is een driejarige voltijdopleiding. De verkorte studieroute wordt in jaar 3 afgerond met een LIO-stage van 21 weken. Je werkt dan zelfstandig als leraar in opleiding op een basisschool.

Binnen vier jaar bachelor én master

Direct na het behalen van je pabo-diploma, kun je bij Driestar hogeschool een master gaan volgen. Via deze route heb je binnen vier jaar zowel een bachelor áls een master. Met de bachelor rond je de pabo af en in je master zit de specialisatie. De masters zijn gericht op werken in het onderwijs.

Lees hier meer over ons aanbod masteropleidingen.
 

Duaal

Twee of drie jaar

Voor de duale opleiding kom je in aanmerking als je gediplomeerd onderwijsassistent (mbo, niveau 4) bent en voor minimaal 2 dagen per week een benoeming hebt als onderwijsassistent op een basisschool.

Meer lezen

De pabo, een uitdagende opleiding, met een prachtig perspectief!
Hieronder vind je specifieke informatie over duaal studeren waarin je werken in het onderwijs en leren combineert.

Inhoud van de opleiding

Voor de duale opleiding kom je in aanmerking als je gediplomeerd onderwijsassistent (mbo, niveau 4) bent en voor minimaal 2 dagen per week een benoeming hebt als onderwijsassistent op een basisschool. Op deze manier kun je werken en leren, toegespitst op jouw situatie. De colleges vinden plaats tegelijkertijd met de deeltijdopleiding en wel op maandag van 13.30 - 21.45 uur en eens per periode (vier keer per jaar) ook op een woensdag van 13.30 - 21.45 uur.

Je werk op de basisschool geldt als je stage. Je loopt (in elk geval) gedurende het eerste jaar twee keer 14 dagdelen ‘stage’ in een andere groep en maakt op die manier kennis met de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw van de basisschool.

Als de praktijk goed loopt, kun je vrijstelling krijgen voor de LIO-stage en zo het derde en vierde leerjaar in anderhalf jaar afronden. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan moet je aan het eind van het derde leerjaar een assessment afleggen.

Afspraken met de basisschool

Als je de duale opleiding wilt volgen, maken we goede afspraken tussen jou, je basisschool en Driestar hogeschool. Daarin komt onder andere het volgende aan de orde:

 • Op de dag dat je zelfstandig voor de klas staat, volg je zoveel mogelijk het rooster van de groep, maar de basisschool geeft je ook de ruimte om opdrachten uit te voeren van de hogeschool.
 • Je basisschool geeft je de mogelijkheid om de vereiste stages te lopen buiten je eigen groep en geeft je de ruimte om de colleges en tentamens bij te wonen in Gouda.
 • Je basisschool coacht en begeleidt jou via het bijwonen van lessen, het voeren van reflectiegesprekken en het geven van voorbeeldlessen en draagt bij aan de beoordeling.
 • Driestar hogeschool coördineert je opleidings- en begeleidingstraject, stelt je ‘stageopdrachten’ samen, reflecteert met jou op je opdrachten en brengt je regelmatig een bezoek in de praktijk.
 • Driestar hogeschool zorgt vroegtijdig voor een jaaroverzicht met daarin alle activiteiten die gedurende het cursusjaar plaatsvinden.

Studieduur en verkorte routes

Het reguliere duale programma duurt vier jaar. Tijdens een intakegesprek praten we over je vooropleiding en de competenties die je bezit. Waar mogelijk krijg je op basis daarvan vrijstellingen of kun je een andere route volgen, zoals:
 • een tweejarige route voor wo- en hbo-gediplomeerden;
 • een driejarige route voor vwo-gediplomeerden;
 • een driejarige route voor gediplomeerden mbo o.a. niveau 4 en havo-gediplomeerden. Voor deze route moet je met positief resultaat een assessment afleggen. Dit bestaat uit de landelijke reken- en taaltoets, een cognitieve capaciteitentoets en een onderdeel gericht op de stage, waarin onder andere videofragmenten met lessituaties aan de orde komen.

Toelating

Om de pabo duaal te kunnen volgen, moet je een baan hebben van twee of meer dagen per week. Daarnaast moet je behoorlijk investeren in zelfstudie. Organisatietalent en discipline zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor het slagen van je studie. Aan de andere kant leert de ervaring dat gemotiveerde studenten deze vaardigheden juist tijdens hun studie snel ontwikkelen. De tentamens en opdrachten worden regelmatig over het cursusjaar gespreid.

Een passend profiel kiezen?

Je kunt je pabo-opleiding ook uitbreiden met extra mogelijkheden zodat je nog meer profiel kunt kiezen. Hieronder zie je de keuzemogelijkheden en kijk ook eens naar informatie over internationalisering.
 

Leerlijnen in de pabo

Het programma van de pabo is opgebouwd uit drie leerlijnen.

 • Persoonlijke vorming - leerlijn 1
  In deze leerlijn leg je de basis voor een goede beroepshouding. Het draait om jouw eigen staan in de maatschappij zodat je goede keuzes kunt maken voor de kinderen en de school. Niet het lesgeven, maar je eigen ontwikkeling staat centraal.
   
 • Beroepsvorming - leerlijn 2
  Deze leerlijn is het hart van de opleiding. Je leert nadenken over waarde(n)vol onderwijs en hoe je dat in de praktijk vormgeeft. Je werkt vanuit zeven thema’s, die alles te maken hebben met het beroep van leerkracht: de pedagogische relatie tussen de leerkracht en de leerling, de rol van gezag in die relatie, het creëren van stimulerende leeromgevingen, het organiseren van leeractiviteiten, de ontwikkeling van de leerling, zijn uniciteit en zijn verantwoordelijkheid. Daarnaast leer je praktische vaardigheden als presenteren, instructie geven en bordschrijven.
   
 • Schoolvakken - leerlijn 3
  Dit is de leerlijn waarin de schoolvakken op het programma staan: godsdienst, Nederlands, rekenen, bewegingsonderwijs, beeldende vorming, muziek, natuuronderwijs en techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en Engels. De werkvormen en de lesstof zijn ‘praktijknabij’: je kunt ze zo gebruiken in de basisschool.Wil je graag een dagje meelopen bij de pabo? Neem een kijkje onder het tablad Proefstuderen. 

Wonen in Gouda

Als je (voltijd) studeert en verder van Gouda af woont, zoek je wellicht geschikte woonruimte. Driestar hogeschool heeft ook een studentenhuisvesting. Deze ligt naast de hogeschool en biedt ruimte aan zo’n honderd studenten. Het samen wonen, leren, discussiëren en ontspannen met je medestudenten geeft een extra dimensie aan je studententijd! Je kunt uiteraard ook elders in of om Gouda een kamer zoeken.

Lees hier meer over de studentenhuisvesting van Driestar hogeschool.

Specialisatieopties

Tweede studie

Je kunt op onze hogeschool een tweede studie volgen, namelijk de opleiding hbo-pedagogiek of een van de opleidingen leraar voortgezet onderwijs (lvo). Als pabostudent krijg je bij de lvo vrijstellingen voor een deel van de pedagogische vakken. Alleen bij de opleiding van eerste inschrijving ben je dan collegegeld verschuldigd.

Cambridge certificate of English - pabo 1 t/m 4

Waarom zou ik deelnemen aan de cursus?
Heel wat jaren geleden begroette de Nederlandse minister-president Peter Gerbrandy zijn Engelse collega met de woorden: ‘I hate you welcome in this town where all the oranges are buried’. Niet zo handig…
Op school is het belangrijk om je leerlingen goed Engels te leren. Het krijgt binnen het onderwijs een steeds belangrijkere rol! Om te zorgen dat je daar op voorbereid bent kun je deze cursussen volgen. Een must voor pabostudenten die gaan lesgeven op een basisschool waar Engels aangeboden wordt vanaf de onderbouw!

Meer informatie
Meer informatie over Cambridge vind je hier.

Specialisatie - pabo 3

Je specialiseert je in het jonge kind (4-8 jaar) of het oudere kind (8-12 jaar). Binnen deze specialisatie kind kies je vervolgens een zaakvak (natuuronderwijs, aardrijkskunde of geschiedenis) of een expressievak (beeldende vorming, muziek of bewegingsonderwijs) waarin je je extra wilt verdiepen.

Ga je voor meer uitdaging? Kies dan het honoursprogramma
In pabo 3 en 4 kun je het honoursprogramma volgen. Dit is bedoeld voor studenten die meer uitdaging zoeken. Centraal in het honoursprogramma staat dat studenten functioneren in een leergemeenschap van studenten en docenten, waarin veel ruimte is voor eigen inbreng en betrokkenheid. Studenten werken daarin onder andere aan een brede, gefundeerde visie op actuele (onderwijs)thema’s. Door deze samenwerking bereiken studenten dat ze elkaar opscherpen, bevragen en ondersteunen in hun zoektocht naar een visie op goed onderwijs. Van en met elkaar leren, opscherpen aan inhouden, spiegelen aan de tijd, en dat alles vanuit de christelijk-reformatorische basis, is belangrijk. Kortom: je investeert in je meesterschap! Lees hier meer over dit programma.

Verdiepingsvak persoonlijke vorming
Verder kies je een verdiepingsvak voor persoonlijke vorming: filosofie, kunsthistorie, literatuur, muziekhistorie, natuurwetenschappen of sociale wetenschappen.

Vrije studieruimte
Ook heb je een vrije studieruimte, waarin je activiteiten kiest op het raakvlak van onderwijs en maatschappij. Je wordt bijvoorbeeld mentor van eerstejaarsstudenten, je wordt lid van het schoolkoor, je volgt een cursus gebarentaal, of je kiest voor een EHBO-cursus. Ook is er een mogelijkheid om je in te schrijven voor een reis naar Israël of naar Oekraïne. In Oekraïne zijn te we te gast bij gezinnen in Zhytomir. De christelijke school Radiance staat centraal tijdens dit bezoek.

Minorkeuze - pabo 4

Met onze minoren kun je na je opleiding doorgroeien tot leerkracht met een speciale bevoegdheid of bekwaamheid. Je kunt kiezen uit de volgende minoren:

Minor Passend Leraarschap
Op de basisschool zitten veel zgn. 'puzzelleerlingen': hoe ga je als leerkracht om met de verschillen die er zijn in een groep? Wat zijn de grenzen en mogelijkheden van inclusief onderwijs?  

Minor Cultuurdrager
In deze minor willen we jou als student de pedagogische en didactische handvatten aanreiken om cultuur een waardevolle plek te kunnen geven in een christelijke school.

Minor Jong management
Op scholen moet aan veel projecten en taken leidinggegeven worden. In deze minor leer je meer over veranderen, weerstanden overwinnen, vergadertechnieken, leiderschapsstijlen, enzovoort. Je ontdekt of leidinggeven iets is wat bij jou past.

Minor Bewegingsonderwijs
De minor Bewegingsonderwijs is gelijk aan het officieel erkende landelijke programma (post hbo-opleiding) waarmee je wordt opgeleid tot vakleerkracht bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. 

Minor Basisvaardigheden
Volg je deze minor? Dan kun je je vakdidactisch specialist noemen op het gebied van Nederlands rekenen - wiskunde in het basisonderwijs.

Minor Voor helden
Minor pedagogiek en zaakvakken geïntegreerd: hoe zorg voor de wereld historisch, geografisch en biologisch met het oog op de brede persooonvorming ontwikkeld kan worden.

Minor Christian education: crossing the borders
Go for it! Deze minor biedt je een nieuwe kans. Allereerst ga je tijdens de International Class samen met studenten uit het buitenland het gesprek aan rondom het thema christelijke pedagogiek. Je neemt deel aan een leergemeenschap waarin je inzicht krijgt in de zienswijzen van jezelf en de cultuur waarin je leeft en die van je internationale medestudent. Ontmoeting en uitwisseling staan centraal, waarbij we in het Engels communiceren. Daarnaast functioneer je als buddy voor één van de buitenlandse studenten. De International Class wordt in de eerste drie maanden van de minor aangeboden. Na deze cultuuronderdompeling ga je voor een periode (minstens twee maanden) zelf naar het buitenland voor de afstudeerfase, de International experience. Je doet daar een onderzoek, al dan niet aangevuld met een stage. Dus: Wil je je horizon verbreden? Lijkt samenwerken met andere culturen je wat? Wil je internationale contacten opdoen? Heeft je Engels nog verbetering nodig? Reden genoeg om deze uitdaging aan te gaan.

Minor International Programme
Een minor die je volledig in het buitenland volgt. Verleg je grenzen binnen Europa of daarbuiten en maak 4 of 5 maanden kennis met een partneruniversiteit.

Ben je student aan een andere hogeschool en wil je één van de bovenstaande minoren volgen?
Van harte welkom op onze hogeschool om de minor van je keuze te volgen. Wil je meer informatie over het programma? Stuur dan een e-mail. Wil je je aanmelden? Schrijf je dan in via het formulier.

 

Studieduur en diplomering

De pabo is een hbo-opleiding. Aan het begin van je studie vragen we gelijk al veel van je zelfstandigheid. Toch is de docent in de basisopleiding nog sturend aanwezig. Hoe verder je komt, hoe meer je zelf de verantwoordelijkheid in je studie op je neemt en zelf de goede leervragen gaat stellen. Op deze manier ben je na drie of vier jaar in staat om zelfstandig een klas aan te sturen. Je wordt uitgedaagd zelfstandig op onderzoek uit te gaan, zelfstandig te denken, je mening te relateren aan je christen-zijn. We gebruiken daarbij vormen van samenwerkend leren, presenteren, dialogen, bronnen, experimenten, gastcolleges en excursies.

Studielast

De studielast bestaat uit 60 credits per jaar (1 credit staat voor 28 studie-uren). In totaal moet je tijdens je hele opleiding 240 credits halen. Standaard doe je daar vier jaar over, afhankelijk van je vooropleiding zijn verkorte routes mogelijk.

Het studiejaar is ingedeeld in vier periodes waarin je lang en intensief met één onderdeel bezig bent. Zo voorkom je versnippering en leer je grondiger. Per periode staan er zo weinig mogelijk verschillende vakken of thema's op het rooster. De vakken omvatten minstens 2 credits.
Colleges zijn meestal blokken van twee uur of langer. Als voltijdstudent heb je regelmatig een vrije dag waarop je thuis kunt studeren.

Afstuderen

In de afstudeerfase leg je drie proeven van bekwaamheid af:

 • Je loopt stage als leraar in opleiding (lio) met volledige verantwoordelijkheid voor een eigen groep.
 • Je voert een afstudeeronderzoek uit naar aanleiding van je keuzemodules persoonlijke vorming en laat daarin zien dat je kritisch en zelfstandig onderzoek kunt doen en eigen standpunten kunt kiezen, beargumenteren en verdedigen.
 • Je voert een afstudeeronderzoek uit naar aanleiding van je minor en toont daarin de vaardigheden zoals hiervoor beschreven.

Stage

Door stage leer je de héle basisschool kennen

 • Leerjaar 1
  Begin november ga je al twee weken op stage. Je kunt dan de dingen die je tijdens de eerste lesperiode geleerd hebt direct in de praktijk toepassen. Later in het jaar ga je nog drie keer op stage. Daarin leer je de onder-, midden- en bovenbouw van de basisschool kennen. Halverwege het jaar en aan het eind van het jaar wordt gekeken of dit beroep iets voor je is. Dit wordt natuurlijk ook met je besproken.
   
 • Leerjaar 2
  Ook nu ga je stagelopen door de hele basisschool.
   
 • Leerjaar 3
  In dit leerjaar sluit je stage aan bij je leeftijdspecialisatie. Als je gekozen hebt voor het jongere kind, dan loop je stage in één van de groepen 1 t/m 4, als je voor het oudere kind gekozen hebt, loop je stage in één van de groepen 5 t/m 8.
   
 • Leerjaar 4
  In pabo 4 doe je de lio-stage: je bent dan ‘leraar in opleiding’. Je hebt dan voor een langere periode (ongeveer 12 tot 15 weken) een groep onder je hoede en voert zoveel mogelijk alle werkzaamheden uit die bij het beroep van leraar horen. Je kiest zelf in welke groep en op welke school je deze stage uitvoert.

In het derde en vierde jaar kun je je ook oriënteren op het speciaal onderwijs. Dit kan een korte oriëntatie zijn, maar als het speciaal onderwijs iets voor je is, kun je er ook langer stage lopen en zelfs je lio uitvoeren.

De omvang van de stages is afhankelijk van de studieroute die je kiest: voor deeltijd en duaal is er minder stage, de studenten die de vwo-route kiezen lopen het eerste jaar meer stage.

Studieloopbaanbegeleider

De stage wordt begeleid door je eigen studie-loopbaan-begeleider (slb’er). Hij of zij komt bij je langs op de stageschool, observeert als jij lesgeeft, bespreekt de les met je na, leest je portfolio over de stage en helpt je de nieuwe stageperiode voor te bereiden. De slb’er houdt ook je studieresultaten in de gaten en is de aangewezen persoon om problemen te bespreken.

Afstudeeropdrachten in het vierde jaar

Eén opdracht is meer theoretisch en hoort bij persoonlijke vorming (leerlijn 1), de andere is gericht op het werk op de basisschool. Afhankelijk van de minor die je gekozen hebt:

 • ontwerp je onderwijs (bij bijvoorbeeld exemplarisch onderwijs),
 • stel je een plan op om kinderen te helpen (bij bijvoorbeeld de minor zorg),
 • of voer je een onderzoek uit naar een bepaalde didactiek (bij bijvoorbeeld rekenen).

Begeleiding

Op onze hogeschool is er sprake van een persoonlijke sfeer. Daar hechten we ook aan. Docenten kennen je en staan open voor je vragen. Iedere student krijgt ook een StudieLoopbaanBegeleider (SLB’er) toegewezen, die begeleiding geeft tijdens de studie en stage.

Zo nodig zijn er verschillende andere begeleidingsvormen die je kunnen helpen. Voorbeelden daarvan zijn videointeractiebegeleiding, individuele begeleiding of een training sociale vaardigheden.

Als je onverhoopt vast zou lopen met je studie vanwege ziekte en/of een handicap is het mogelijk om in gesprek te gaan met de coördinator studie en handicap. Zo kunnen we je optimaal begeleiden tijdens je studie.

Internationalisering

Voor ons, het scholenveld en jou als aankomende leraar is internationalisering van belang, of we nu buiten Nederland de arbeidsmarkt op gaan of hier blijven. Wij als Driestar educatief zijn voorstander van een sterkere internationale oriëntatie in ons onderwijs en de spiegelende en inspirerende werking hiervan. Internationalisering zien we als een impuls voor de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens je opleiding aan Driestar hogeschool bieden we je de kans om letterlijk en figuurlijk je grens te verleggen.

Voor meer informatie over internationalisering klik hier.

Diploma christelijk basisonderwijs

Als je besluit om de pabo-opleiding van Driestar hogeschool te volgen, maak je een bewuste keuze om les te gaan geven in het christelijk basisonderwijs. Iedereen die afstudeert bij Driestar hogeschool krijgt naast het pabo-diploma ook het Diploma Christelijk BasisOnderwijs (DCBO). Je krijgt dit diploma omdat je een viertal modules voor het vak Godsdienst (bijbelkennis, godsdienstpedagogiek, geloofsleer en kerkgeschiedenis) succesvol hebt afgerond. Studenten die een verkorte route volgen, nemen niet deel aan alle vakken en komen dan ook niet vanzelfsprekend in aanmerking voor het DCBO-diploma.

Meerwaarde
Veel basisscholen vinden het een meerwaarde als je dit diploma in je bezit hebt, want met dit diploma laat je zien dat je je bewust bent van je  levensbeschouwelijke visie en de manier waarop deze verweven is met je werk als leraar. Je bent met het diploma toegerust om godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming te geven.

Studie in cijfers

Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen. Dit kan je helpen bij je oriëntatie op je studiekeuze.

15bk_34808.jpg

 

Startstuderen.nl

In 2014 is Startstuderen.nl gelanceerd door minister Jet Bussemaker. De website helpt scholieren en studenten op weg bij het kiezen van een studie in het hoger onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. 
 
Startstuderen.nl is een centraal informatiepunt dat scholieren en studenten helpt bij het vinden van informatie voor een goede studievoorbereiding. Daarbij gaat het niet alleen om de studiekeuze, maar ook om geldzaken en huisvesting. Op de website is te zien wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs en hoe het daarmee staat. Ook biedt de website een checklist, zodat scholieren en studenten weten waar ze aan moeten denken als ze willen studeren in het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW en DUO hebben de website ontwikkeld samen met de scholieren- en studentenbonden (LAKS, ISO, JOB, LSVb en LKvV).

Startstuderen-nl.jpg

Verder studeren

Veranderende omgevingen en nieuwe onderwijsmethoden en -technieken vragen het van je dat je je steeds blijft ontwikkelen.
Na je pabo-opleiding kun je verder studeren door een van onze post-hbo-opeldingen of masters te volgen:

Post-hbo-opleidingen

Driestar hogeschool biedt onder andere de post-hbo-opleidingen Eenjarige post-hbo-opleiding voor intern begeleiders, Jonge kind en Bewegingsonderwijs aan. Voor een overzicht van alle post-hbo-opleidingen kun je hier terecht. 

Hbo-master

Driestar hogeschool biedt de volgende hbo-masters:

Master Leren en innoveren
De masteropleiding Leren en innoveren is bedoeld voor docenten die voor de klas willen staan, maar daarnaast de rol van Teacher Leader willen vervullen en willen bijdragen aan de effectiviteit van schoolbrede veranderingstrajecten.

Master Learning and Innovation - Track Christian Education
An international Master’s course in Christian Education which will fully focus on the backgrounds and practices of education inspired and informed by the Christian faith. We perceive a need for knowledge about Christian education worldwide and about how it can be improved. The curriculum of the Master will be developed taking into account the cultural differences of the participants. The language of instruction is English.

Master Passend Meesterschap
Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

Master Educational leadership
Deze master biedt naast theoretische verdieping ook onderzoeksvaardigheden om je op te leiden tot onderzoeksmatig schoolleider. Je leert het systematisch vaststellen, onderzoeken en verbeteren van leerling- en schoolresultaten.

Het is ook mogelijk om na de pabo aan een andere hogeschool een hbo-master te volgen. 
 

Kom een dag proefstuderen!

Wil je graag om het hoekje kijken bij de pabo? Dat kan! Tijdens een proefstudeerdag woon je vier colleges bij van pabo 1 of 2 en je trekt de hele dag met de klas op. Je hebt dus alle gelegenheid om met studenten te spreken en de sfeer in onze hogeschool te proeven. We heten je hartelijk welkom op onze hogeschool!

Half september staan de nieuwe data weer op de site. Een fijne vakantie!

Regulier
Woensdag 2 oktober (11.30-16.50 uur)
Maandag 7 oktober (13.15-17.50 uur)
Dinsdag 8 oktober (09.00-14.30 uur of 11.30-16.50 uur)
Woensdag 9 oktober (11.30-16.50 uur)
Donderdag 17 oktober (10.30-16.50 uur)

Samen opleiden
Dinsdag 8 oktober (11.30-16.50 uur)
Dinsdag 15 oktober (11.30-16.50 uur)

OA-route
Dinsdag 15 oktober (09.00-14.30 uur)

VWO-route
Dinsdag 15 oktober (10.30-16.50 uur)

Inschrijven voor een proefstudeerdag

Schrijf je in voor een proefstudeerdag bij Marit van Bemmel.

Je krijgt van ons bericht met een bevestiging. Let wel: er geldt een maximum. Het kan dus zijn dat de proefstudeerklas al vol is. Hierover krijg je dan bericht.

Sfeer proeven bij studentenvereniging Semper Fidelis?

Naast studeren kun je in Gouda ook lid worden van studentenvereniging Semper Fidelis. De christelijke studentenvereniging van Gouda belegt lezingen, bijbelstudies, borrels en tal van andere activiteiten. Aansluitend aan een dag proefstuderen kan je mee naar de studentenvereniging. Je gaat dan een avond mee met een pabo-student die lid is van Semper Fidelis. Het tijdstip van vertrek kun je zelf bepalen. Eventueel kunnen studenten je afzetten bij het station. Interesse om kennis te maken met de studentenvereniging en het studentenleven van Gouda? Geef het aan bij het inschrijven of via www.semperfidelisgouda.nl/komlangs
 

Ervaringen proefstuderen

Leuk! Realistisch beeld van een collegedag, maar ook van verantwoordelijkheid van studenten. Leerzaam. Super.
OA-studenten Gertine, Nicole, Henrike, Annemieke, Jacoline en Regieta

Bij dezen wil u nog meedelen dat de meeloopdag erg goed is bevallen. Ik heb nu een goed beeld kunnen krijgen van de  indeling van de lessen het niveau. Nu staat mijn keuze vast, volgend jaar zou ik erg graag aan de pabo willen beginnen.
René

Ik vond de proefstudeerddag heel erg leuk en leerzaam. Het was erg leuk om met de klas mee te lopen en vragen te stellen aan de studenten. Ik ben veel wijzer geworden door deze dag en vond het super leuk!
Job

Als je je inschrijft voor een studie, betaal je collegegeld.

Op deze pagina leggen we zo duidelijk mogelijk uit welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is. Dit hangt af van een aantal factoren zoals eerder gevolgde opleidingen. de opleiding en de opleidingsvorm die je wilt volgen.

Collegegeld

Informatie collegegelden 2018-2019
In de regelgeving wordt gesproken over twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld.

Bedragen studiejaar 2018-2019

Opleidingsvorm Wettelijk
collegegeld
Instellings
collegegeld
Voltijd € 2.083 € 3.882
Deeltijd € 1.664 € 3.882
Duaal € 2.083 € 3.882


In dit schema kun je zien hoeveel collegegeld jij moet betalen.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Dit voorstel is goedgekeurd en daarmee is de halvering van het collegegeld voor eerstejaars hoger onderwijs definitief! Kijk in deze infographic of jij in aanmerking komt voor de halvering van het collegegeld. 

Overige studiekosten
Naast het collegegeld zijn er ook overige studiekosten zoals studie- en moduleboeken en de werkweek (voltijdopleiding). Voor het eerste jaar is dat ca. € 1.500 (nieuwprijs studie- en moduleboeken); voor overige jaren ca. € 500.
Voor de werkweek van pabo 1 (voltijd) ben je ca. € 100 kwijt.

Het instellingscollegegeld

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van bestuur en kan variëren per opleiding of groep studenten. Bij aanpassing van het instellingscollegegeld wordt vooraf het advies van de medezeggenschapsraad gevraagd.
De hogeschool ontvangt voor deze studenten geen bijdrage vanuit de overheid. Daarom wordt in de vaststelling rekening gehouden met de daadwerkelijke kosten om een hbo-opleiding te kunnen aanbieden. Er is één uitzondering op deze regeling. Dit geldt als je met je tweede opleiding bent begonnen terwijl je de eerste opleiding nog niet had afgerond. Deze studenten betalen collegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld

Betalingsmogelijkheden

Betalingsmogelijkheden
Hoe betaal je het collegegeld?

De betaling van het collegegeld wordt via StudieLink geregeld. Driestar educatief maakt voor de incasso van het collegegeld gebruik van een digitale machtiging in StudieLink.
 
Het collegegeld mag op twee manieren worden voldaan:

 1. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in één keer van je rekening af te schrijven. Het bedrag wordt dan eind september (of zo snel mogelijk daarna) van de rekening afgeschreven.
 2. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in tien termijnen van je rekening af te schrijven. In dat geval ben je € 20 administratiekosten verschuldigd. Dit wordt geïncasseerd bij de 1e termijn. De bedragen worden vanaf eind september elke maand van je rekening afschreven t/m eind juni. Incasso collegegeld vindt plaats op de 27e van de maand (of de vrijdag ervoor als de 27e op zaterdag of zondag valt).

Betaling door werkgever
Betaalt een bedrijf/werkgever namens jou het collegegeld? Dan heb je de mogelijkheid een factuur aan te vragen die rechtstreeks door jouw werkgever wordt voldaan. Download hier het formulier.
Je blijft als student zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van het collegegeld. Wanneer jouw werkgever niet tijdig betaalt, word jij als student daarop aangesproken.

Tweede inschrijving

Tweede inschrijving
Het is mogelijk om twee (of meer) studies naast elkaar te volgen. Alleen bij de opleiding van eerste inschrijving ben je dan collegegeld verschuldigd. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van een tweede inschrijving:

Eerste en tweede inschrijving aan Driestar hogeschool
Je betaalt collegegeld voor je eerste inschrijving. Je hoeft verder niets te regelen voor je tweede inschrijving. Wanneer het bedrag voor de opleiding van eerste inschrijving lager is dan het bedrag bij tweede inschrijving (bijvoorbeeld bij deeltijd en voltijd) moet je het verschil bijbetalen. Je ontvangt dan een aanvullende factuur.

Eerste inschrijving elders, tweede inschrijving aan Driestar hogeschool
Als je een eerste inschrijving aan een andere universiteit of hogeschool hebt moet je het volledige collegegeld betalen bij die instelling. Je kunt als tweede inschrijver bij Driestar hogeschool per 1 september worden ingeschreven als je bij de instelling van eerste inschrijving het collegegeld hebt betaald. In dit geval dien je een Bewijs Betaald Collegegeld op te vragen bij die hogeschool of universiteit. Deze lever je in bij de afdeling studentenzaken. Wanneer het bedrag bij de instelling van eerste inschrijving lager is dan het bedrag bij tweede inschrijving aan Driestar hogeschool (bijvoorbeeld bij deeltijd en voltijd) moet je het verschil bijbetalen. Je ontvangt dan een aanvullende factuur.

Eerste inschrijving aan Driestar hogeschool, tweede inschrijving elders
Het is ook mogelijk dat je een eerste inschrijving aan Driestar hogeschool hebt en een tweede inschrijving elders. In dat geval kun je een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen bij de afdeling financiën. Deze lever je in bij de andere hogeschool of universiteit.

Studiefinanciering

Studiefinanciering
Vragen over financiering kan je rechtstreeks stellen aan DUO. Let op dat je je studiefinanciering en studentreisproduct op de goede datum laat ingaan: 1 september (ook al beginnen de meeste introducties in augustus).

Lerarenbeurs
Ben je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je een lerarenbeurs aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verbreden of je wilt specialiseren. De lerarenbeurs vergoedt (deels) de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Bovendien kan je werkgever met de lerarenbeurs een vergoeding krijgen om je vervanging tijdens studieverlof te bekostigen.

Het BRIN (Basis Registratie Instellingen) nummer van Driestar hogeschool is 15BK. Naast het brinnummer geef je de opleidingscode van de pabo door: 34808.

Tegemoetkoming leraren
Studenten die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering, kunnen maximaal twee jaar een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen op grond van de regeling Tegemoetkoming leraren (TL). De hoogte is afhankelijk van je belastbaar inkomen.

Levenlanglerenkrediet
Studenten die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering, een lening of een aanvullende beurs kunnen onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld te betalen.

Handleiding digitale machtiging collegegeld

Digitale machtiging collegegeld
Je betaalt collegegeld voor ieder studiejaar dat je bent ingeschreven bij Driestar hogeschool. De betaling regel je zelf online met een digitale machtiging in StudieLink.
Een uitgebreide stappenplan is te vinden op de website van Studielink.

Samengevat moet je de volgende acties uitvoeren: 

 • Log in op StudieLink: www.driestar-educatief.studielink.nl
 • Schrijf je (her)in voor het collegejaar 2017-2018
 • Ga naar “Voer je betaalgegevens in” via “Mijn To do lijst”
 • Het collegegeld wordt vastgesteld door de hogeschool
 • Bevestig je machtiging

Belangrijke informatie!

 • Om gebruik te maken van de digitale machtiging moeten je persoonsgegevens zijn gecontroleerd.
 • Betaalt een bedrijf/werkgever namens jou het collegegeld via machtiging of factuur? Stuur dan een mail naar onze afdeling Financiën.
 • Betaalt iemand anders voor jou het collegegeld (bv. een ouder) of betaal je zelf maar ben je minderjarig? Dan moet die andere persoon de digitale machtiging ondertekenen met zijn/haar eigen DigiD.
 • Je kunt de ingevulde betalingsgegevens na bevestiging in StudieLink niet meer wijzigen.
 • Wil je na het bevestigen van de digitale machtiging toch je betalingsgegevens wijzigen? Stuur dan een mail naar onze afdeling Financiën.
 • Volg je ook een opleiding aan een andere onderwijsinstelling. Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling van collegegeld i.v.m. een Tweede Inschrijving. Lever dan een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) voor 1 september in bij de afdeling studentzaken van Driestar hogeschool.

Vragen
Voor vragen over digitale machtiging van het collegegeld kun je terecht bij onze afdeling Financiën.

Vragen

Kijk hieronder met welke vraag je waar terecht kunt.

Vragen rond Studielink
Studielink: VRAAGbaak, veel gestelde vragen digitaal gerubriceerd
Studielink: website met veel informatie
Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met Afdeling Studentzaken (zie voor gegevens hieronder)

Vragen rond studiefinanciering en studentenreisproduct (OV):
DUO: site met alle info rond studiefinanciering en studentreisproduct (OV).
DUO-Informatielijn: tel. 050-5997755 (op werkdagen bereikbaar tussen 9.00-17.00u) of vragen@duo.nl

Vragen over je DigiD:
DigiD: aanvragen
DigiD: vraag en antwoord rond DigiD
DigiD-helpdesk: tel. 0800-0230435 (gratis en bereikbaar op werkdagen tussen 8.00-22.00u) of info@digid.nl (vermeld in je mail je telefoonnummer)

Vragen rond collegegeld, machtiging en studiekosten:
Afdeling Financiën: tel. 0182-760304 of bij Jan Verheul.

Aanmelden? Dat doe je via Studielink

Als je besluit om bij Driestar hogeschool een opleiding te gaan volgen, kun je je aanmelden via het centrale aanmeldsysteem van alle hogescholen en universiteiten: Studielink. In het programma Studielink vul je al jouw gegevens in. Zorg dat je alle gevraagde informatie goed invult. Aangemeld zijn is overigens nog iets anders dan ingeschreven zijn. We schrijven je pas officieel in, als je je collegegeld hebt betaald.

Na je aanmelding krijg je een intakegesprek. Dit vindt plaats op je school voor voortgezet onderwijs/mbo of bij ons op de hogeschool.


Introductie en start cursusjaar

Opening studiejaar
Voltijd:
Maandag 2 september 2019 start de introductieweek voor alle pabo 1 studenten. Tijdens deze dag maak je kennis met je medestudenten, krijg je informatie over de opleiding e.d. Vanaf 10 uur staat de koffie/thee voor je klaar. De opening is om 10.30 uur.

Dinsdag 3 september 2019 is de opening voor alle studenten in de Sint-Janskerk in Gouda. Deze bijeenkomst begint om 15.00 uur. Ook woensdag en donderdag zijn er activiteiten, zoals een sportdag, een actief-in-Gouda dag, etc.

Deeltijd:
Ook de deeltijdstudenten worden op maandag 2 september verwacht. De opening is om 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur. De openingsbijeenkomst op dinsdag 3 september in de Sint-Janskerk is voor deeltijdstudenten facultatief.

Boekenlijsten 2019-2020 - event. wijzigingen voorbehouden. Definitieve lijst volgt half juli.
Boekenlijst pabo 1 voltijd 2019-2020
Boekenlijst pabo 1 samen opleiden, deeltijd en duaal vierjarig 2019-2020
Boekenlijst pabo 1 voltijd verkorte route OA 2019-2020
Boekenlijst pabo 1 voltijd verkorte route VWO 2019-2020
Boekenlijst pabo deeltijd en duaal verkort twee en driejarig 2019-2020

Je kunt je de studieboeken bestellen bij Boekhandel Smit in Gouda. Bestellen als (a.s.) student, levert je levert je 5% korting op. Let op de voorwaarden. Natuurlijk kun je de boeken ook bij een andere boekhandel bestellen. Verder wijzen we je op www.marktplaats.nl of www.bol.com. Kijk ook op de Facebookpagina van de hogeschool (alleen met FB-account). De meeste boeken gebruik je meerdere jaren. Daarom zijn de kosten voor studieboeken van de overige studiejaren veel lager.

Uiterlijk half juli wordt alle informatie over de introductieweek, de boekenlijst en klasindeling opgestuurd.

Studiekeuzecheck

Aanmelden voor 1 mei

Als je volgend jaar gaat studeren is het belangrijk om nu al te starten met de voorbereidingen hiervoor. Het is immers van belang dat je de opleiding kiest die aansluit bij jou interesses  Tot 1 mei kun je je aanmelden voor de hbo-opleiding die je wilt gaan volgen. Je moet je aanmelden via Studielink (zie ook Procedure). Na 1 mei kan de instelling beslissen of je tot de opleiding wordt toegelaten.

Voorbereiding
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een flyer en een video gemaakt over welke stappen je het beste kunt doorlopen in het studiekeuzeproces. Zo kun je bijvoorbeeld proefstuderen of een Open Dag bezoeken om te kijken of een opleiding bij jou past. Onze hogeschool organiseert Open Dagen en Meeloopdagen. Heb je dus interesse in een opleiding bij ons, kom dan naar een van deze dagen toe.

Studiekeuzecheck:

 • Een student die zich voor 1 mei inschrijft, heeft recht op studiekeuze-activiteiten.
 • De activiteiten monden uit in een advies van de hogeschool.
 • Studenten die zich na 1 mei aanmelden hebben tot 15 juni de mogelijkheid om gebruik te maken van het traject van studiekeuze.
 • Studenten die zich na 15 juni aanmelden zullen het proefstuderen missen en mogelijk de kans voor het maken van een reken- en taaltoets.\

Van elke student die kiest voor de pabo dag- of deeltijdopleiding wordt verwacht dat hij/zij het volgende traject loopt alvorens toegelaten te worden tot de opleiding:
 
 • Het meemaken van een open avond, open dag of voorlichting op het vo.
 • Een dag of avond proefstuderen d.w.z. colleges volgen, gesprekken aangaan met medestudenten en met docenten.*
 • Een dag meelopen op een basisschool.
 • Het maken van de rekentoets. Dit vindt zo mogelijk voor het intakegesprek plaats.
 • Intakegesprek, waarbij de genoemde punten worden meegenomen. De student  moet een motivatie schrijven voor de studiekeuze en deze aan de intaker overhandigen.

* soms zul je een keuze moeten maken tussen bovengenoemd punt 1 en 2.
 

 • De student krijgt binnen een week een digitaal bewijs van het gesprek, waaruit blijkt dat er een goede of minder goede studiekeuzekeuze is gemaakt.
 • Studenten die een verkort traject willen volgen terwijl ze een afgeronde havo (cijfer 7.5 gemiddeld) of mbo-oa (7.2 gemiddeld) opleiding hebben, moeten een assessment afleggen.
 • Studenten die geen christelijke achtergrond hebben, krijgen naast een gesprek ook een tekst uit de Bijbel incl. een andere bron te bestuderen.
 • De aspirant-student moet in principe ingeschreven zijn alvorens een taal –en rekentoets te maken of een assessment.

Procedure

De aanmeldprocedure is als volgt:

Login op Studielink met je DigiD: driestar-educatief.studielink.nl

 1. Vul de persoonsgegevens in.
 2. Selecteer de opleiding van je keuze. Let hierbij op de juiste opleidingsvorm (voltijd, deeltijd of duaal).
 3. In studielink krijg je bij ‘mijn studielink’ de to-do-lijst te zien met de acties die je moet opvolgen.
 4. Voer de betaalgegevens in nadat je een bericht hebt gekregen dat je inschrijving is verstuurd naar de onderwijsinstelling.
 5. Laatste actiepunt voor je inschrijving is het digitaal machtigen van je collegegeld.
 6. Daarna vindt er een controle plaats van je persoonsgegevens en de vooropleiding door de hogeschool.
 7. Binnen een aantal weken krijg je bericht van de hogeschool met daarin de aanmeldgegevens en informatie over de entreetoetsen.
 8. Met elke aankomende student wordt een intakegesprek gevoerd.
  1. Formulier voor alle routes, met uitzondering van samen opleiden. Studenten die kiezen voor deze opleiding krijgen een apart bericht over de intake.
 9. Begin juli D.V. ontvang je informatie voor het nieuwe cursusjaar. Informatie over de introductiedagen, de boekenlijst wordt medio mei op de website gepubliceerd.
 10. Na ontvangst van de digitale machtiging ben je student aan Driestar Hogeschool.

Als je vragen hebt over het inschrijven via Studielink kun je terecht op de website vraagbaak Studielink.
Je kunt ook contact opnemen met studentzaken.

Indien je voor studiefinanciering in aanmerking komt, moet je apart een verzoek indienen.

Toelatingseisen

Vooropleiding

Voor de pabo is de wettelijke toelatingseis dat je in het bezit bent van een havo-, vwo of mbo-diploma (minimaal niveau 4).

Toelatingseisen
Sinds augustus 2015 gelden er toelatingseisen gelden voor de pabo’s. Dit betekent dat havoleerlingen en mbo-studenten moeten aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Dit kunnen zij doen door toelatingstoetsen voor die vakgebieden te maken. Havoleerlingen hoeven deze toetsen alleen te maken voor de vakken waarin zij niet havo-eindexamen hebben gedaan. Voor natuur en techniek geldt dat zij voldoen aan de kenniseis wanneer zij eindexamen hebben gedaan in natuurkunde of biologie. Meer informatie vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Toetsvensters
Er zijn verschillende toetsvensters. Dit zijn perioden waarin pabo’s de mogelijkheid bieden om op hun locatie de toelatingstoetsen te maken:
 • 7 t/m 12 januari
 • 8 t/m 13 april
 • 3 t/m 8 juni
 • 8 t/m 13 juli
 • 12 t/m 14 augustus (als je de toets(en) tijdens dit toetsvenster voor de eerste keer maakt, is er geen mogelijkheid voor een herkansing).
Het resultaat van de toetsen, positief of negatief, wordt landelijk geregistreerd. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat dat 1,5 jaar geldig is bij alle pabo's. Je kunt zelf kiezen bij welke pabo je de toelatingstoets doet.

Spreiding bij het maken van de toetsen
Je hoeft niet alle toetsen in dezelfde toetsvenster te maken. Je kunt ervoor kiezen om iedere toets in een andere toetsvenster te maken.

Herkansing
Je hebt recht op één herkansing voor elke toelatingstoets. Als je voor het eerst de toetsen maakt in augustus is er vanzelfsprekend geen recht meer op een herkansing. Als je dan (één van) de toetsen niet haalt, kun je niet starten met de opleiding.

Driestar hogeschool biedt voor studenten die een herkansing hebben een bijscholingsprogramma. De data hiervan zijn nog niet bekend. Inschrijven hiervoor kan alleen als je een herkansing hebt voor een toelatingstoets. Je schrijft je in via Studentzaken

Bijscholingsprogramma
Driestar hogeschool biedt in mei en juli een bijscholingsprogramma voor de verschillende vakken. Wil je goed voorbereid de toets maken? Schrijf je dan hier in!

Schrijf je in ieder geval tijdig in voor een opleiding aan onze hogeschool via Studielink! Daarna krijg je informatie over het inschrijven voor deze toelatingstoetsen.


Geen diploma MBO niveau 4, HAVO of VWO?

Ben je 21 jaar of ouder en heb je geen van deze diploma’s, dan kun je ook worden toegelaten na een positief afgelegd toelatingsonderzoek. Zo’n onderzoek bestaat uit een intelligentie- en capaciteitentest, een test tekstbegrip Nederlands en een test rekenen. De kosten voor het toelatingsonderzoek bedragen € 100. Bij toelating en inschrijving van een opleiding aan onze hogeschool, krijg je de helft van dit bedrag retour. Daarnaast geldt ook de nieuwe toelatingseis.

Je kunt het toelatingsonderzoek maken op één van de volgende data:

 • Maandag 18 maart 2019
 • Maandag 15 april 2019
 • Vrijdag 24 mei 2019
 • Maandag 17 juni 2019
 • Woensdag 28 augustus 2019

Tijd: 13.00 - 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden via studentzaken.

Instemmen met de grondslag

We verwachten van onze studenten dat zij instemmen met de grondslag van Driestar hogeschool: de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. In het intakegesprek komt de vraag aan de orde of jij je thuis voelt in het levensbeschouwelijk kader van onze hogeschool.

Aanvullende eis voor toelating tot de deeltijdopleiding

Om ingeschreven te worden voor het eerste jaar van de deeltijdpabo moet je vóór 1 september 21 jaar zijn. Een uitzondering geldt als je een erkend diploma havo, vwo, OA niveau 4 hebt en een benoeming als onderwijsassistent voor minimaal 2 dagen per week, met minimaal één dag de verantwoordelijkheid voor een groep.

Reglementen

Onderwijs- en examenreglement

Driestar hogeschool heeft voor de pabo opleiding een onderwijs- en examenreglement (OER) vastgesteld. Je vindt de reglementen op deze pagina

Studentenstatuut

Als student heb je een aantal rechten en plichten. Deze zijn opgesomd in het studentenstatuut. We gaan er vanuit dat studenten kennis hebben genomen van de inhoud van deze documenten.