In deze tweedegraads lerarenopleiding leer je Engels tot op het hoogste internationaal erkende niveau beheersen en lees je je favoriete Engelse schrijvers in de oorspronkelijke taal. Bovendien bereid je je goed voor op het leraarschap! 

 

Tijdens deze opleiding wordt je opgeleid tot leraar Engels. De opleiding bestaat uit twee programma’s. Tijdens het vakinhoudelijk programma ontwikkel je vaardigheid in het luisteren, spreken en schrijven van de Engelse taal. In het pedagogisch didactisch programma staan twee vragen centraal: wat is een goede leraar en hoe wordt je dat? Ook zijn er binnen deze opleiding mogelijkheden om een Engelstalig land te bezoeken.

Binnen de lerarenopleiding Engels bestaan verschillende studieroutes. Zo kunnen volwassenen die een voltooide hbo- of wo-opleiding hebben, maar niet in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid, via de zij-instroomregeling leraar worden.  Lees meer over deze routes onder het tabje Studieroutes.

Ben je benieuwd naar de studiemogelijkheden binnen onze lerarenopleidingen? In onderstaande uitklapmenu's informeren we je uitgebreid over de verschillende studieroutes.

Deeltijd studeren

Heb je werkervaring in een andere sector, maar wil je graag overstappen naar het onderwijs of Heb je een havo-diploma of een opleiding op (minimaal) mbo niveau 4? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Engels iets voor jou!

Hoe is deeltijd studeren vormgegeven?

Deeltijdopleidingen leiden op voor hetzelfde diploma als voltijdopleidingen. De studielast is ook hetzelfde als bij een voltijdopleiding, maar er zijn minder contactmomenten. De colleges vinden ’s avonds plaats, van 17.00 uur tot 22.00 uur. Op deze manier is het mogelijk om de studie naast het werk te doen.

Het vakinhoudelijke deel
Dit programma geven we op dertig donderdagavonden per jaar. Het telt 36 studiepunten in de eerste drie jaar en 18 studiepunten in het vierde jaar.

Het pedagogisch-didactisch deel
Dit programma geven op 12 dinsdagavonden per jaar. Het telt 24 studiepunten in de eerste drie jaar en 42 studiepunten in het vierde jaar.

Studiebelasting

De totale studiebelasting is dus 60 studiepunten, dat wil zeggen 1680 studie-uren per jaar. Dit is voor (vrijwel) alle bacheloropleidingen in Nederland de wettelijke standaard. Naast de college-uren moet je rekenen op een behoorlijk aantal zelfstudie-uren per week. Dat geldt zowel voor de modules uit het vakdeel, als voor de modules uit het pedagogisch-didactisch programma. Bij ieder leerjaar hoort een stage. Als je al voldoende uren werkt in het werkveld waarvoor je wordt opgeleid, kun je je stageopdrachten, in overleg, in werktijd doen.

Opleiden in de School (duaal studeren)

Ben jij schoolverlater met mbo (niveau 4), havo of vwo? Heb je een of twee jaar geleden niet de juiste keus gemaakt? Heb je hart voor jongeren en je vak? Dan is deze duale route iets voor jou!

Je bent enthousiast om praktisch aan de slag te gaan en kunt zelfstandig werken. Daarnaast bezit je een noodzakelijke hoeveelheid discipline.

Wat is Opleiden in de School (OidS)?

OidS betekent dat je leren en werken combineert. Je leert bij Driestar hogeschool en je werkt op jouw schoollocatie. Je schoollocatie is een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, waarmee Driestar hogeschool een samenwerkingsverband heeft. Op je schoollocatie leer je in de praktijk, via stages en later ook in parttime functies. Zo doe je al tijdens je studie veel ervaring op en leer je praktijkgericht. Je doet hierbij ook steeds praktijkgericht onderzoek.

Je wordt daarbij goed begeleid door een schoolopleider, een werkplekbegeleider en een onderzoeksbegeleider. Voor deze studieroute kun je een lening aanvragen en ontvang je een OV-jaarkaart.  Je ontvangt een salaris voor je werk tijdens de laatste twee jaar van je opleiding. 

Wat biedt OidS jou?

Vakken
Je wordt opgeleid tot een christelijke leraar en je verdiept je in een vak dat je leuk vindt. Je kunt bij ons een van de volgende vakken volgen: Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, economie of geschiedenis. Ook kun je godsdienst (in samenwerking met CGO) volgen (zie onder). Daarnaast kun je (in samenwerking met de hogeschool Rotterdam) andere vakken volgen zoals aardrijkskunde, biologie, Frans, schei-/natuurkunde, beeldende kunst, gezondheidszorg en welzijn  en techniek.
De scholen waarmee we samenwerken zijn:

Samenwerkingsverbanden

Voor OidS heeft Driestar hogeschool drie samenwerkingsverbanden, die onderling kennis delen:
 • Met een zevental christelijke en reformatorische vo-scholen.  Dat samenwerkingsverband heet Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS). Zie ook www.raos-nederland.nl.
 • Met alle scholen voor vo en mbo in Zeeland. Deze scholen vormen bij elkaar de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS). Zie ook www.zaos.nl.
 • Met (alle mbo) locaties van het Hoornbeeck college. Dit samenwerkingsverband heet Hoornbeeck Driestar Opleidingsschool (HODOS). Zie ook www.hodos-nederland.nl.
 • Daarnaast bestaat er een samenwerking met de Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO), waar je een bachelor voor godsdienst kunt behalen. Bij CGO volg je (op woensdagavond) het vakdeel en bij Driestar hogeschool en op een vo- of mbo-school volg je het pedagogisch-didactisch deel. Zie ook http://www.cgo.nu

Hoe zit de studieroute in elkaar?

Vakdeel
Voor deze bachelor opleiding volg je lessen op donderdagavonden in Gouda van 17.00 uur tot 22.00 uur. Het vakinhoudelijke deel en de verdeling van vakstudiepunten zijn gelijk aan de deeltijdopleiding.

Een pedagogisch-didactisch deel
Je leert hoe je als een goede en christelijke docent lesgeeft. Hiervoor ben je twee dagen per week op je schoollocatie: op dinsdag (in Zeeland woensdag) en één in overleg te bepalen andere dag. Ook ben je tien keer per jaar een (dins)dagdeel in Gouda, waar elke module wordt ingeleid. Je krijgt je opdrachten vanuit de praktijk. Je bent zelf ‘eigenaar’ van je leerproces en studeert zelfstandig (onder begeleiding). Je ontwikkeling staat centraal. Via het opbouwen van een portfolio bewijs je dat je bepaalde vaardigheden beheerst. Het betekent dus dat je de hele week bezig bent met de opleiding en in die zin is OidS volledig vergelijkbaar met een voltijdopleiding.
Duur opleiding
De opleiding duurt vier jaar.

De eerste twee studiejaren
Deze bereiden je voor op het zelfstandig voor de klas staan. In de eerste twee jaar geef je minimaal 75 lessen op je schoollocatie. Ook loop je stage in het buitenland. Daarnaast doe je één dag per week maatschappelijke ervaring op in een (soms betaalde) baan buiten het onderwijs.

Het derde en vierde studiejaar
Je loopt stages in het basisonderwijs en/of in vormen van voortgezet onderwijs die je normaliter nog niet goed kent. Je leert zo het leraarschap van meer kanten kennen en doet veel ervaring op. Daarnaast werk je voor een beperkt aantal uren als leraar in opleiding (Lio) of als onbevoegd docent op je schoollocatie. Daar geef je les aan je ‘eigen’ klassen en word je ook betaald voor je werk door de school waar je werkt.

Maatschappelijke stage

In verband met de maatschappelijke stage die je als OidS-student moet doen in het kader van je studie en eventuele andere baantjes of inkomstenbronnen die je hebt, is het belangrijk om te weten dat je een vrij fors, maar wel gelimiteerd bedrag mag bijverdienen.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij de instituutscoördinator OidS, de heer J.M. Strijbis. Bij aanmelding stuur je hem een e-mail met in elk geval:
1. je motivatie;
2. het vak waarvoor je opgeleid wilt worden;
3. je curriculum vitae (cv);
4. twee referenten, met toestemming (huidige mentor + (vak)docent);
5. voorkeur schoollocatie;
6. huidige school/locatie;
7. een recente pasfoto;

Hoe eerder je je aanmeldt (graag uiterlijk 1 maart), hoe beter we een passende schoollocatie voor jou kunnen zoeken en alles daar omheen goed kunnen regelen. Aanmelding voor 1 mei is voor een gerichte plaatsing sterk aan te bevelen.

Intakeprocedure

Na ontvangst van je e-mail volgt - na enige tijd - een intakeprocedure. We vragen dan inlichtingen op bij je huidige school. Ook doe je een geschiktheidstest en voer je een gesprek met de instituutscoördinator van onze hogeschool en een leidinggevende van een schoollocatie. Bij toelating heb je ook een gesprek met de studieleider van het vak waarvoor je opgeleid wilt worden. Als je toegelaten wordt tot de OidS-route, schrijf je een brief naar de locatie waar je geplaatst bent. Ook daar heb je een gesprek. Nádat je met goed gevolg de intakeprocedure hebt afgesloten, kun je je via Studielink aanmelden. Onder het tabblad aanmelden is hier meer informatie over te vinden.

Aanvullende eisen

Voor het vak waarin je opgeleid wilt worden, dien je op je cijferlijst minstens een 7 te staan (voor wiskunde geldt wiskunde-b). Heb je een havo of vwo-diploma zonder wiskunde B, of wiskunde B met het cijfer 6, dan dien je naast de intake een toelatingstoets voor het vak te doen. Dat geldt ook voor je als je vóór 2015 examen deed en voor wiskunde minstens een 7 had. Heb je geen havo- of vwo-diploma behaald, en zal je dat ook niet binnenkort behalen? Dan dien je naast bovengenoemde intakeprocedure ook te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de studiekeuzecheck voor het vak waarvoor je opgeleid wilt worden. Informatie over deze eisen, wordt in mei op de website gepubliceerd. Pas nadat je ook aan deze aanvullende eisen hebt voldaan, kun je worden toegelaten tot de opleiding.

Route als zij-instromer

Volwassenen die een voltooide hbo- of wo-opleiding hebben, maar niet in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid, kunnen via de zij-instroomregeling leraar worden. 

Je hebt een benoeming als leraar op een school voor voortgezet onderwijs. Tegelijk studeer je. Je eigen les- en schoolpraktijk zijn dus belangrijke leermiddelen. Je kunt als zij-instromer in maximaal twee jaar je onderwijsbevoegdheid halen, door een op maat gesneden traject te volgen!

Voor deze route kom je in aanmerking als:

 • je een relevante vooropleiding op hbo- of wo-niveau hebt afgerond;
 • je werkervaring hebt in een andere sector, maar graag wilt overstappen naar het onderwijs;
 • je een benoeming hebt als leraar in het voortgezet onderwijs;
 • er een reële mogelijkheid is dat je binnen twee jaar je eerder verworven competenties (evc) kunt aanvullen tot een volledige startbekwaamheid. 

Hoe zit de route in elkaar?

1. Geschiktheidsonderzoek
Je volgt een normale sollicitatieprocedure bij de school. Nadat je benoemd bent, meldt de school je aan voor een geschiktheidsonderzoek (zij-instroomassessment). Dit is een vrij uitgebreid onderzoek, waarin duidelijk wordt welke competenties je hebt en wat je nog verder dient te ontwikkelen.

2. Portfolio
Als startpunt voor het geschiktheidsonderzoek stel je een omvangrijk en goed onderbouwd portfolio op. Daarin zitten een aantal verschillende onderdelen, zoals: een uitgebreid CV (overzicht van opleidingen, (werk)ervaring, gevolgde cursussen en trainingen, eerder verworven competenties), een beschrijving waarin je zichtbaar maakt waar je staat op de beroepscompetenties van de docent. Dit alles onderbouw je met verwijzing naar bewijsmateriaal. Meer informatie hierover ontvang je bij de start van het traject.

3. Docentenontwikkelingsprogramma
Onderdeel hiervan is een docentenontwikkelingsprogramma (DOP-test). Dit is een multimediatest, waarbij het vooral om jouw inzicht in sociaal complexe situaties gaat. Wat is bijvoorbeeld jouw inzicht in de omgang en communicatie met leerlingen. Ook worden jouw cognitieve capaciteiten, werkstijlen en motivatie/interesse onderzocht.

4. Praktijkonderzoek
Het praktijkonderzoek bestaat uit drie onderdelen.
 • Een praktijksituatie
Na een voorbereiding geef je les aan een groep leerlingen op een school. Dit mag niet de school zijn waar je hebt gesolliciteerd. Twee assessoren beoordelen jouw lesgeven.
 • Een interview naar aanleiding van een portfolio
Op basis van het door jou ingevulde portfolio nemen we een persoonlijk interview met je af.
 • Mini-assessments
Tijdens enkele simulaties/rollenspellen kijken we aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je reageert op de (toekomstige) praktijk van het leraar-zijn.

5. Werken en leren tegelijk
Als uit het onderzoek blijkt dat je inderdaad geschikt bent om twee jaar (in combinatie met het werken voor de klas) een onderwijsbevoegdheid te behalen, ontvang je een geschiktheidsverklaring. Met deze verklaring kan de school je benoemen. Je mag er twee jaar over doen om volledig bevoegde leraar te worden. Je legt dan aan het einde van deze periode een bekwaamheidonderzoek af.

Ondertussen sta je voor de klas. Je sluit een overeenkomst met de school waar je gaat werken en onze lerarenopleiding over het scholings- en begeleidingstraject, dat we speciaal voor je samenstellen. Je bent verplicht dit te volgen en de school is op haar beurt verplicht je daartoe in staat te stellen. Je staat dus nooit de hele week voor de klas.

Basisvaardigheden van lesgeven

Omdat je geen ervaring met lesgeven hebt, zullen de eerste lessen best moeilijk zijn. Om je zo goed mogelijk toe te rusten om deze lessen te geven en tegelijk de opleiding te volgen, maakt de zomercursus Basisvaardigheden lesgeven deel uit van het scholings- en begeleidingstraject. Deze cursus bestaat uit een instructiemiddag/avond, een cursusweek en een terugkomdag. 

Financiering

De kosten van de opleiding voor een zij-instromer zijn normaliter voor rekening van de werkgever. Hiervoor bestaat een subsidieregeling van DUO van € 20.000,- die de werkgever kan aanvragen per zij-instromer. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DUO.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met J.M. (Johan) Strijbis.

Eén van de belangrijkste aandachtspunten in onze opleiding is dat je aan jezelf werkt en je eigen profiel kiest. Je kunt jezelf leergierig opstellen en durft regelmatig in de spiegel te kijken. Ook leren we je kijken vanuit het perspectief van de leerling van een school voor voortgezet onderwijs. Dat zijn immers de jongeren voor wie je gaat werken. 

Een opleiding aan Driestar hogeschool kent een vakinhoudelijk programma dat gericht is op de inhoud van het vak dat je hebt gekozen, bijvoorbeeld Engels of wiskunde, en een pedagogisch-didactisch programma. 
Vakinhoudelijk gaan we voor een hoge kwaliteit, passend bij een hbo-bacheloropleiding. Tegelijk is de vertaling naar leerlingniveau van even groot belang: je gaat immers leren lesgeven aan leerlingen die inhoudelijk veel minder weten dan jij.

Als je in het praktijkonderwijs (PrO) wilt gaan lesgeven, dan volg je de pabo-opleiding

Het pedagogisch-didactisch programma

Het pedagogisch-didactisch programma

Het pedagogisch-didactisch programma is opgebouwd rond zeven thema’s: de pedagogische relatie tussen de docent en de leerling, de rol van gezag in die relatie, het creëren van stimulerende leeromgevingen, het organiseren van leeractiviteiten, de ontwikkeling van de leerling, zijn uniciteit en zijn verantwoordelijkheid.
In leerjaar 1 t/m 3 komen deze thema’s elk jaar terug, waarbij je steeds een verdiepingsslag maakt. In het pedagogisch-didactisch programma besteden we ook veel aandacht aan je persoonlijke vorming. 
Het pedagogisch-didactisch programma start in jaar 1 met een intromodule, waarin de oriëntatie op en de kennismaking met de opleiding tot leraar centraal staat. In onderstaande tabel is het programma schematisch weergegeven.

Jaar Fase September t/m december Januari t/m juni
1 P Intro RG1   LO1   OU1   VR1  
2 H1     RG2   LO2   OU2   VR2
3 H2   LO3   RG3   LO4   OU3  
4 Afstudeer
richtingen
    RO   OL   VU   GO
RG = Relatie en Gezag
LO = Leeromgeving en Organisatie
OU = Ontwikkeling en Uniciteit
VR = Verantwoordelijkheid en Relatie
RO = Relatie en Ontwikkeling
OL = Ontwikkeling en Leeromgeving
VU = Verantwoordelijkheid en Uniciteit
GO = Gezag en Organisatie

Engelse tutorgroepen

Engelse tutorgroepen

In het pedagogische-didactische programma  worden de colleges gegeven in vaste tutorgroepen. In jaar 1,2 en 3 heb je de mogelijkheid om deze tutorgroep in het Engels te volgen. De colleges zijn (vrijwel) geheel in het Engels. De tentamens worden in het Nederlands afgenomen. Een Engelse tutorgroep volgen kan om een aantal redenen interessant zijn. Bijvoorbeeld als je een andere moedertaal hebt dan de Nederlandse taal, maar zeker ook als je (later) als vakdocent (in bijvoorbeeld economie, wiskunde of geschiedenis) in staat wilt zijn om je vak te geven in het Engels. Steeds meer scholen hebben immers tweetalige afdelingen.

Lees de aanbeveling van een docent in het tweetalig onderwijs.
Een Engelstalige tutorgroep helpt ook als je gewoon je Engels wilt bijspijkeren. In deze internationale wereld is een goede beheersing van het Engels van toenemend belang. Je niveau moet wel voldoende zijn om de colleges met vrucht te volgen. Net als alle andere studenten doe je vooraf een toets. De uitslag daarvan is mede bepalend of je een Engelse tutorgroep kunt kiezen.

Afstudeerrichtingen

In de laatste fase van het pedagogisch-didactisch programma kies je vanaf cursusjaar 2016-2017 een afstudeerrichting, waardoor je je specialiseert in de doelgroep die jouw interesse heeft. De twee mogelijke afstudeerrichtingen zijn: beroepsonderwijs (vmbo en mbo) of algemeen vormend onderwijs (avo: havo en vwo klas 1 t/m 3).
 
De overheid heeft deze afstudeerrichtingen verplicht gesteld. Daarom kun je geen vrijstelling krijgen, ook niet als je al een onderwijsbevoegdheid hebt. De bedoeling is dat je je lessen beter leert afstemmen op de verschillende doelgroepen. Bij onze opleiding komt de afstudeerrichting terug in opdrachten bij (vak)modules, onderzoek, masterclasses en in je LiO-stage.
 
Behalve de keuze voor een afstudeerrichting, maak je een keuze tussen de onderwijslijn of onderzoekslijn. De onderwijslijn bevat grotere opdrachten bij de modules en masterclasses over onderwerpen die jij interessant vindt. Bij de onderzoekslijn specialiseer je je in het doen van onderzoek.
 
Voorafgaand aan jaar 4 maak je het tentamen Generieke Kennisbasis. Hierin komen de kernconcepten van jaar 1-3 van het pedagogisch-didactisch programma op reproductieniveau naar voren. Tijdens jaar 4 maak je de Landelijke Kennistoets, waarbij de kennisbasis van het vak wordt getoetst. Jaar 4 sluit je af met een assessment. Zo wordt gekeken of je startbekwaam bent voor het docentschap.
 
Jaar 4 verschilt dus van jaar 1-3 door de specialisatie. Het heeft ook een ander karakter. Door de toetsen en het assessment geef je blijk dat je klaar bent om als docent aan het werk te gaan. Ten slotte leer je kritisch en breder te kijken naar leren, leerlingen en lesgeven.
 

Internationalisering

Samenwerken en -leven met anderstaligen, christenen wereldwijd, andere culturen, kennisuitwisseling of op de hoogte blijven van trends binnen je vakgebied; steeds vaker worden we uitgedaagd om over grenzen heen te kijken.
Tijdens je opleiding aan Driestar hogeschool bieden we je de kans om letterlijk en figuurlijk je  grens te verleggen. Internationalisering vormt daarom een onderdeel van je opleiding.

Stages

In de opleiding vervullen stages een belangrijke rol. In het eerste leerjaar loop je vier keer twee dagen stage. Deze korte kennismaking met de praktijk roept leervragen op en helpt je gerichter met de modules van het pedagogisch-didactisch programma aan de slag te gaan. In het tweede jaar loop je vijf dagen stage in het kader van het pedagogisch-didactisch programma en vijf dagen voor het vakinhoudelijke programma. Dit geldt ook voor het derde leerjaar.

De stage in het vierde leerjaar is de uitgebreide LIO-stage (LIO staat voor Leraar In Opleiding). Daarin geef je zelfstandig lessen en voer je een onderzoek uit in het kader van je minor. Als je al voldoende uren werkt op een school voor voortgezet onderwijs, kun je de meeste stageopdrachten, in overleg, tijdens je werk doen.

Landelijke kennistoets

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per studiejaar 2013-2014 de landelijke kennistoetsen (LKT) ingesteld. Elke student die een opleiding tot tweedegraads bevoegd docent volgt, dient de LKT verplicht af te leggen voordat een bachelorsdiploma kan worden verkregen. Het OCW wil hiermee waarborgen dat studenten voldoende parate kennis hebben van het vakgebied waarvoor ze een bevoegdheid willen halen.

 • Wat wordt er getoetst?

Voor elke opleiding tot leraar voortgezet onderwijs is er een allesomvattende toets ontwikkeld die jouw parate vakkennis toetst. De inhoud van de toets wordt bepaald door een ‘kennisbasis’ per opleiding, die landelijk is vastgesteld. Deze kennisbasis is het minimum (niet het maximum!) van wat je als docent moet beheersen om je vak goed te kunnen geven. Het curriculum van de opleidingen aan Driestar hogeschool voldoet ruim aan deze kennisbasis en zou dan ook geen probleem kunnen vormen voor het behalen van een voldoende voor de LKT. Let wel, zonder voldoende voor de LKT, kun je geen bachelorsdiploma ontvangen.

 • Voor wie geldt het?

Bij Driestar hogeschool is bij de opleidingen economie, Engels, geschiedenis, Nederlands en wiskunde de LKT verplicht vanaf studiejaar 2013-2014. Deze verplichting geldt alleen voor alle studenten die zijn ingestroomd in studiejaar 2011-2012 of later. Bij de opleiding Duits is de LKT verplicht vanaf studiejaar 2014-2015 en alleen voor alle studenten die zijn ingestroomd in studiejaar 2012-2013 of later.

 • Voorwaarden voor deelname

Er zijn enkele voorwaarden, met betrekking tot je studievoortgang, waaraan je moet voldoen om deel te kunnen nemen aan de LKT:
- Je hebt het propedeusediploma behaald.
- Van de 120 studiepunten van jaar 2 en 3 heb je er minimaal 100 behaald. In totaal moet je dus voor jaar 1, 2 en 3 160 studiepunten hebben behaald.
- Het aantal studiepunten dat je al behaald hebt in jaar 4 telt niet mee in de berekening.
- Vrijstellingen in jaar 2 en 3 tellen wel mee voor het aantal behaalde studiepunten. Een vrijstelling betekent namelijk dat je hebt aangetoond dat je de bijbehorende leerstof aantoonbaar hebt beheerst én dat je deze nog steeds paraat hebt. De LKT toetst ook op kennis van onderdelen waarvoor je vrijstelling hebt gekregen.

De LKT staat los van de overige toetsingsmomenten binnen de opleiding. Het is dus een extra toets.
Voor het pedagogisch-didactisch programma is er geen LKT.

 • Plaats en datum

De momenten van afname van de LKT worden landelijk bepaald. Alle studenten in heel Nederland maken op hetzelfde moment de LKT voor hun opleiding. De afname van de LKT gebeurt digitaal, via het programma QMP, op Driestar Hogeschool zelf, onder tentamencondities.

De data waarop de afname van de LKT plaatsvinden, zijn te vinden op de website van 10 voor de leraar via deze link. Voor de LKT krijg je 2 uur de tijd. In die tijd krijg je ongeveer 60 meerkeuzevragen. Landelijk wordt een cesuur vastgesteld en een cijfer bepaald. Zoals vermeld, moet je een voldoende halen. Heb je geen voldoende dan kun je de LKT herkansen. Je krijgt als student per jaar twee gelegenheden de toets te maken.

Op de website www.10vdl.nl vind je meer informatie over de landelijke kennistoetsen. Je kunt daar ook oefenen voor de LKT.

Startstuderen.nl

In 2014 is Startstuderen.nl gelanceerd door minister Jet Bussemaker. De website helpt scholieren en studenten op weg bij het kiezen van een studie in het hoger onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. 
 
Startstuderen.nl is een centraal informatiepunt dat scholieren en studenten helpt bij het vinden van informatie voor een goede studievoorbereiding. Daarbij gaat het niet alleen om de studiekeuze, maar ook om geldzaken en huisvesting. Op de website is te zien wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs en hoe het daarmee staat. Ook biedt de website een checklist, zodat scholieren en studenten weten waar ze aan moeten denken als ze willen studeren in het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW en DUO hebben de website ontwikkeld samen met de scholieren- en studentenbonden (LAKS, ISO, JOB, LSVb en LKvV).

Startstuderen-nl.jpg

Als je je inschrijft voor een studie, betaal je collegegeld.

Op deze pagina leggen we het zo duidelijk mogelijk uit. Welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is, hangt af van een aantal factoren zoals eerder gevolgde opleidingen en de opleiding en de opleidingsvorm die je wilt volgen.

Collegegeld

Informatie collegegelden 2019-2020
In de regelgeving wordt gesproken over twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld.

Bedragen studiejaar 2019-2020

Wettelijk collegegeld  
Deeltijd collegegeld ne, wi, gs, ec           € 1.805,-
Deeltijd collegegeld en, du           € 1.860,-
Duaal collegegeld
 
          € 2.083,-
 
Instellingscollegegeld  
Instellingscollegegeld           € 6.163,-
   
Instellingscollegegeld (met vrijwel gehele vrijstelling PD-programma)                                                € 5.126,-

 
In dit schema kun je zien hoeveel collegegeld jij moet betalen.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Dit voorstel is goedgekeurd en daarmee is de halvering van het collegegeld voor eerstejaars hoger onderwijs definitief! Kijk in deze infographic of jij in aanmerking komt voor de halvering van het collegegeld. 

Het instellingscollegegeld
Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van bestuur en kan variëren per opleiding of groep studenten. Bij aanpassing van het instellingscollegegeld wordt vooraf het advies van de medezeggenschapsraad gevraagd. De hogeschool ontvangt voor deze studenten geen bijdrage vanuit de overheid. Daarom wordt in de vaststelling rekening gehouden met de daadwerkelijke kosten om een hbo-opleiding te kunnen aanbieden. Er is één uitzondering op deze regeling. Dit geldt als je met je tweede opleiding bent begonnen terwijl je de eerste opleiding nog niet had afgerond. Deze studenten betalen collegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld.

Betalingsmogelijkheden

Betalingsmogelijkheden
De betaling van het collegegeld wordt via StudieLink geregeld. Driestar hogeschool maakt voor de incasso van het collegegeld gebruik van een digitale machtiging in StudieLink.
 
Het collegegeld mag op twee manieren worden voldaan:

 1. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in één keer van je rekening af te schrijven. Het bedrag wordt dan eind september (of zo snel mogelijk daarna) van de rekening afgeschreven.
 2. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in tien termijnen van je rekening af te schrijven. In dat geval ben je €20 administratiekosten verschuldigd. Dit wordt geïncasseerd bij de 1e termijn. De bedragen worden vanaf eind september elke maand van je rekening afschreven t/m eind juni. Incasso collegegeld vindt plaats op de 27e van de maand (of de vrijdag ervoor als de 27e op zaterdag of zondag valt).

Betaling door werkgever
Betaalt een bedrijf/werkgever namens jou het collegegeld? Dan heb je de mogelijkheid een factuur aan te vragen die rechtstreeks door jouw werkgever wordt voldaan. Download hier het formulier.
Je blijft als student zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van het collegegeld. Wanneer jouw werkgever niet tijdig betaalt, word jij als student daarop aangesproken.

Tweede inschrijving

Tweede inschrijving
Het is mogelijk om twee (of meer) studies naast elkaar te volgen. Alleen bij de opleiding van eerste inschrijving ben je dan collegegeld verschuldigd. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van een tweede inschrijving:

Eerste en tweede inschrijving aan Driestar hogeschool
Je betaalt collegegeld voor je eerste inschrijving. Je hoeft verder niets te regelen voor je tweede inschrijving. Wanneer het bedrag voor de opleiding van eerste inschrijving lager is dan het bedrag bij tweede inschrijving (bijvoorbeeld bij deeltijd en voltijd) moet je het verschil bijbetalen. Je ontvangt dan een aanvullende factuur.

Eerste inschrijving elders, tweede inschrijving aan Driestar hogeschool
Als je een eerste inschrijving aan een andere universiteit of hogeschool hebt moet je het volledige collegegeld betalen bij die instelling. Je kunt als tweede inschrijver bij Driestar hogeschool per 1 september worden ingeschreven als je bij de instelling van eerste inschrijving het collegegeld hebt betaald. In dit geval dien je een Bewijs Betaald Collegegeld op te vragen bij die hogeschool of universiteit. Deze lever je in bij de afdeling Studentenzaken. Wanneer het bedrag bij de instelling van eerste inschrijving lager is dan het bedrag bij tweede inschrijving aan Driestar hogeschool (bijvoorbeeld bij deeltijd en voltijd) moet je het verschil bijbetalen. Je ontvangt dan een aanvullende factuur.

Eerste inschrijving aan Driestar hogeschool, tweede inschrijving elders
Het is ook mogelijk dat je een eerste inschrijving aan Driestar hogeschool hebt en een tweede inschrijving elders. In dat geval kun je een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen bij de afdeling Financiën. Deze lever je in bij de andere hogeschool of universiteit.

Studiefinanciering

Studiefinanciering
Studenten die een voltijd of een duale opleidingsvorm volgen, komen in aanmerking voor studiefinanciering en een studentreisproduct (OV). Het aanvragen kan via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), optie "studiefinanciering". Vragen over financiering kan je rechtstreeks stellen aan DUO. Let op dat je je studiefinanciering en studentenreisproduct op de goede datum laat ingaan: 1 september (ook al beginnen de meeste introducties in augustus).

Voor deeltijdopleidingen krijg je geen studiefinanciering. Het collegegeld is echter lager dan voor de voltijdopleiding en je kunt maximaal twee jaar een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen op grond van de regeling Tegemoetkoming leraren (TL). De hoogte is afhankelijk van je belastbaar inkomen. Een folder kun je opvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Lerarenbeurs
Ben je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je een Lerarenbeurs aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verbreden of je wilt specialiseren.
De lerarenbeurs vergoedt (deels) de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Bovendien kan je werkgever met de Lerarenbeurs een vergoeding krijgen om je vervanging tijdens studieverlof te bekostigen.

Het BRIN (Basis Registratie Instellingen) nummer van Driestar hogeschool is 15BK. Naast het brinnummer heb je één van de volgende opleidingscodes nodig:
Opleidingscode 35193 : Lerarenopleiding Duits 2e graads
Opleidingscode 35195 : Lerarenopleiding Engels 2e graads
Opleidingscode 35197 : Lerarenopleiding geschiedenis 2e graads
Opleidingscode 35198 : Lerarenopleiding Nederlands 2e graads
Opleidingscode 35202 : Lerarenopleiding Economie 2e graads
Opleidingscode 35221 : Lerarenopleiding Wiskunde 2e graads

Tegemoetkoming leraren
Studenten die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering, kunnen maximaal twee jaar een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen op grond van de regeling Tegemoetkoming leraren (TL). De hoogte is afhankelijk van je belastbaar inkomen.

Levenlanglerenkrediet
Studenten die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering, een lening of een aanvullende beurs kunnen onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld te betalen.

Handleiding digitale machtiging collegegeld

Digitale machtiging collegegeld
Je betaalt collegegeld voor ieder studiejaar dat je bent ingeschreven bij Driestar hogeschool. De betaling regel je zelf online met een digitale machtiging in StudieLink.
Een uitgebreide stappenplan is te vinden op de website van Studielink.

Samengevat moet je de volgende acties uitvoeren: 

 1. Log in op StudieLink: www.driestar-educatief.studielink.nl
 2. Schrijf je (her)in voor het collegejaar 2017-2018
 3. Ga naar “Voer je betaalgegevens in” via “Mijn To do lijst”
 4. Het collegegeld wordt vastgesteld door de hogeschool
 5. Bevestig je machtiging

Belangrijke informatie!

 1. Om gebruik te maken van de digitale machtiging moeten je persoonsgegevens zijn gecontroleerd.
 2. Betaalt een bedrijf/werkgever namens jou het collegegeld via machtiging of factuur? Stuur dan een mail naar Jan Verheul.
 3. Betaalt iemand anders voor jou het collegegeld (bv. een ouder) of betaal je zelf maar ben je minderjarig? Dan moet die andere persoon de digitale machtiging ondertekenen met zijn/haar eigen DigiD.
 4. Je kunt de ingevulde betalingsgegevens na bevestiging in StudieLink niet meer wijzigen.
 5. Wil je na het bevestigen van de digitale machtiging toch je betalingsgegevens wijzigen? Stuur dan een mail naar Jan Verheul.
 6. Volg je ook een opleiding aan een andere onderwijsinstelling. Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling van collegegeld i.v.m. een Tweede Inschrijving. Lever dan een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) voor 1 september in bij de afdeling studentzaken van Driestar hogeschool.

Vragen
Vragen over digitale machtiging van het collegegeld kun stellen aan Jan Verheul.

Vragen

Kijk hieronder met welke vraag je waar terecht kunt.

Vragen rond Studielink
Studielink: VRAAGbaak, veel gestelde vragen digitaal gerubriceerd
Studielink: website met veel informatie
Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met Afdeling Studentzaken (zie voor gegevens hieronder)

Vragen rond studiefinanciering en studentenreisproduct (OV):
DUO: site met alle info rond studiefinanciering en studentreisproduct (OV).
DUO-Informatielijn: tel. 050-5997755 (op werkdagen bereikbaar tussen 9.00-17.00u) of via de website.

Vragen over je DigiD:
DigiD: aanvragen
DigiD: vraag en antwoord rond DigiD
DigiD-helpdesk: tel. 0800-0230435 (gratis en bereikbaar op werkdagen tussen 8.00-22.00u) of info@digid.nl (vermeld in je mail je telefoonnummer)

Vragen rond aanmelding of onvoldoende vooropleiding:
Afdeling Studentzaken: tel. 0182-540333 of studentinfo@driestar-educatief.nl

Vragen rond collegegeld, machtiging en studiekosten:
Afdeling Financiën: tel. 0182-760304 of bij Jan Verheul.

Wanneer je interesse hebt om de lerarenopleiding bij ons te volgen, adviseren we je sterk om één of meerdere colleges bij te wonen.

Je kunt dan een indruk opdoen van het niveau waarop les gegeven wordt. Meerdere malen horen we namelijk van studenten dat ze verrast zijn door het pittige niveau in de colleges en het forse tempo door het jaar heen. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de kwaliteit die we willen bieden.

Tijdens het bijwonen van colleges kun je de sfeer proeven van onze hogeschool. Daarnaast kun je andere studenten spreken. Kortom: als jij een goede keuze wilt maken of onze hogeschool de juiste plek voor jou is, is het raadzaam om een paar colleges bij te wonen.

Je bent hiervoor van harte welkom op een dinsdag- of donderdagavond. Op dinsdagavond zijn er lessen voor het pedagogisch-didactisch programma en op donderdagavond voor het vakinhoudelijke programma. Je kunt hiervoor een afspraak maken bij Petra Snoep van onze afdeling Studentzaken.

Als je besluit om bij Driestar hogeschool een opleiding te gaan volgen, kun je je aanmelden via het centrale aanmeldsysteem van alle hogescholen en universiteiten: Studielink.

In het programma Studielink vul je al jouw gegevens in. Zorg dat je alle gevraagde informatie goed invult. Aangemeld zijn is overigens nog iets anders dan ingeschreven zijn. We schrijven je pas officieel in, als je je collegegeld hebt betaald. 

Grondslag en toelatingseisen

Voor de tweedegraads lerarenopleidingen geldt als wettelijke toelatingseis dat je in het bezit bent van een diploma voor havo (met wiskunde B voor de opleiding wiskunde), vwo of mbo (niveau 4).

Respecteren van de grondslag

We verwachten van onze studenten dat zij de grondslag van de school, te weten de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid (te weten de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis), respecteren. Tijdens het kennismakingsgesprek zal hier ook naar gevraagd worden. Het respecteren houdt ook in dat je het volledige programma doorloopt, dus ook de identiteitsgevoelige onderdelen.

Als je niet met de Bijbel bekend bent, is het belangrijk dat je je goed oriënteert of onze hogeschool bij je past. Het kan erg nuttig zijn om een aantal teksten te lezen. Als je niet weet waar je moet beginnen en je een avond wilt ‘inlezen’, kun je denken aan de eerste 11 hoofdstukken van het eerste Bijbelboek, Genesis en ook het tweede evangelie, namelijk het Bijbelboek Markus.
Verder uit één van de genoemde Drie Formulieren, de Heidelbergse Catechismus, de stukjes getiteld ‘zondagen’ met vragen en antwoorden. Je zou kunnen kiezen voor nummer 1 t/m 7 en 23. In het studiemateriaal zijn ook teksten van christelijke auteurs opgenomen, naast andere materialen natuurlijk. Hier volgt een voorbeeld uit een boek dat wordt gebruikt. Dit type materiaal wordt gerelateerd aan opleidingsdoelen en behoort bij stof die ook wordt getoetst.

Toelatingsonderzoek 21+

Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van één van de vereiste diploma's (mbo niveau 4 of minimaal havo), dan kun je ook worden toegelaten na een positief afgelegd toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek vindt plaats op de Studiekeuzecheckdag. Zie voor meer informatie over deze dag onder ‘Studiekeuzecheck’. Voor jou is deze dag verplicht en het advies (positief/negatief) bindend.

Selectieprocedure

Voor de duale opleidingen geldt als extra toelatingseis dat je met positief resultaat de selectieprocedure hebt gevolgd.

De ideale student

De ideale student

Een ideale student werkt aan zichzelf en wil veel leren. Je stelt jezelf dan ook leergierig op en durft regelmatig in de spiegel te kijken. Je wilt zowel voor het vak veel leren, als voor het pedagogisch-didactisch programma. Juist als er een andere leerstijl, diepgang of training wordt gevraagd, geniet je van de verbreding en verdieping waarmee je je leven en leraarschap verrijkt.

Je neemt voldoende tijd voor de opleiding. Je zorgt dat de rest van je bezigheden het studeren niet in de weg zit. Soms is dat zoeken, zeker als je een nieuwe baan hebt in het onderwijs en/of een gezin hebt. Pas ervoor op om teveel dingen tegelijk aan te pakken. Zet hobby’s en vrijwilligerstaken tijdelijk op een laag pitje en concentreer je tijdens de werkweek op gezin, werk en studie. Hoeveel tijd je precies nodig hebt, is per student verschillend.

Een ideale student denkt af en toe na over zijn opleiding en zijn manier van werken. Als het nodig is zoekt hij contact met een studieleider, tutor of docent, om even feedback, een duwtje in de rug, een nieuw inzicht of een beetje hulp te krijgen. Je bent van harte welkom! Een student met zo'n profiel leert en ontwikkelt echt en grondig. Zo is hij als leraar (nu of later) ook een voorbeeld voor zijn leerlingen. 

Studiekeuzecheck

Waarom vindt er een studiekeuzecheck plaats?

Wanneer je je via Studielink hebt ingeschreven voor een deeltijdopleiding aan Driestar hogeschool, krijg je een uitnodiging voor een studiekeuzecheckdag. Deze dag heeft een ochtend- en middagprogramma. Je krijgt een gedetailleerder beeld van onze christelijke opleiding, het niveau en onze concepten van leren. Om jou een goed advies te kunnen geven, is het nodig dat je je online voorbereidt en op de dag zelf een aantal toetsen maakt. De vaktest toetst je vakkennis op havo-5 niveau. Met de toets Engels worden je leesvaardigheid en woordenschat beoordeeld.
Dit geeft ons de volgende informatie:
 • of je geschikt bent voor het beroep van docent in het VO;
 • of je voldoende studievaardig bent;
 • of je over voldoende vakkennis beschikt;
 • of je leesvaardigheid en woordenschat Engels van voldoende niveau zijn;
 • of je profiel past bij de opzet van de opleiding.
De studiekeuzecheck moet er aan bijdragen dat je beter voorbereid en gemotiveerd aan de opleiding begint en er minder studenten uitvallen. Na deze dag krijg je een van de volgende adviezen: positief, enige twijfel of negatief. Bij aanmelding na 1 mei is een negatief advies bindend.

Bovenstaande informatie wordt als volgt inzichtelijk:
aanmeldtraject-(2).jpg

Is de studiekeuzecheckdag voor iedereen verplicht?

In onderstaand schema kun je zien of deelname aan de Studiekeuzecheckdag verplicht is voor jou.
studiekeuzecheckdag-stroomschema_versie-mei2015.jpg

Voorbereiding voor de studiekeuzecheckdag

Voor de studiekeuzecheckdag krijg je een uitnodiging. Je moet vooraf een aantal zaken opschrijven. In de uitnodigingsbrief verwijzen we naar een digitaal formulier. Daarin noteer je gegevens uit je cv, geef je een reflectie op het beeld van 'de ideale student'  (hierboven) en schrijf je een motivatiebrief. Reserveer voor deze voorbereiding een dagdeel.

Verder kun je de toetsen voorbereiden. Voor de toets vakkennis oefen je door je kennis op havo-5 niveau te brengen. Maak bijvoorbeeld oude havo-examens, koop de Examenbundel of Samengevat. De toets Engels bereid je voor door aan je leesvaardigheid en woordenschat te werken.

De laatste studiekeuzecheckdag voor instroom in het cursusjaar 2019-2020 vindt plaats op donderdag 29 augustus 2019.

Kennismakingsgesprek

Als de uitslag van de studiekeuzecheckdag bekend is, volgt een kennismakingsgesprek. De uitnodiging hiervoor krijg je van de studieleider van het vakinhoudelijke deel of van de afdeling Studentzaken, via e-mail of telefoon. Zo’n gesprek houdt de studieleider met elke nieuw ingeschreven student. Op de agenda staat dan persoonlijk kennismaken, verder spreken over de christelijke identiteit van de opleiding, de uitslag van de studiekeuzecheck, je verwachtingen en eventueel je studieroute. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op de hogeschool in Gouda.

Aanmelden via Studielink

Bij de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs is geen numerus fixus ingesteld. Ook vindt er geen decentrale selectie plaats. Alle studenten moeten zich aanmelden bij Studielink, het centrale aanmeldsysteem van alle hogescholen en universiteiten. De aanmeldpagina van Driestar Hogeschool bereik je via driestar-educatief.studielink.nl. Log daar in met je DigiD.

Let op! Als je kiest voor de duale variant geldt er een gewijzigde intakeprocedure. Zie de informatie onder Studieroutes - Duaal studeren.

 1. Vul je persoonsgegevens in.
 2. Selecteer de opleiding van je keuze. Let hierbij op de juiste opleidingsvorm (voltijd, deeltijd of duaal).
 3. In Studielink krijg je bij ‘mijn studielink’ de to-do-lijst te zien met de acties die je moet opvolgen/uitvoeren.
 4. Voer de betaalgegevens in nadat je een bericht hebt gekregen dat je inschrijving is verstuurd naar de onderwijsinstelling.
 5. Laatste actiepunt voor je inschrijving is het digitaal machtigen van je collegegeld.
 6. Daarna vindt er een controle plaats van je persoonsgegevens en de vooropleiding door de hogeschool.
 7. Binnen een aantal weken krijg je bericht van de hogeschool met daarin de aanmeldgegevens.
 8. Met elke aankomende student wordt een kennismakingsgesprek gevoerd waarvoor je je ook dient voor te bereiden. Lees hierover meer bij 'kennismakingsgesprek'.
 9. Begin juli D.V. ontvang je informatie voor het nieuwe studiejaar.
 10. Na ontvangst van de digitale machtiging ben je student aan Driestar Hogeschool. 

Als je vragen hebt over het inschrijven via Studielink kun je terecht op de website Studielink VRAAGbaak. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de afdeling studentzaken.
Indien je voor studiefinanciering in aanmerking komt, moet je nog apart een verzoek indienen.

Reglementen

Onderwijs- en examenreglement

Driestar hogeschool heeft voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs een onderwijs- en examenreglement (OER) vastgesteld. Je vindt de reglementen op deze pagina

Studentenstatuut

Als student heb je een aantal rechten en plichten. Deze zijn opgesomd in het studentenstatuut. We gaan ervan uit dat studenten kennis hebben genomen van de inhoud van deze documenten.