Studenten kijken over grenzen heen

Christian Education: ‘Christelijk onderwijs over grenzen heen’, is een internationaal programma voor studenten van de hogeschool. Deze minor duurt een half jaar en bestaat uit 2 delen: een International Class en een International Experience.

International Class

De eerste drie maanden trekken studenten uit verschillende landen met elkaar op en denken na over christelijke pedagogiek in internationaal perspectief. Een klas van twintig studenten, tien studenten uit Gouda en tien uit landen van over heel de wereld, wordt een leergemeenschap. Aan de hand van verschillende invalshoeken en thema’s, zoals ‘leraar en leerling’ wisselen de studenten van gedachten. Ze praten over hun eigen geloof, hun mensbeeld, hun godsbeeld en wat voor rol het in het onderwijs speelt.

Het Piet Kuijtfonds van Driestar educatief verleent steun aan buitenlandse christelijke studenten die niet over middelen of sponsors beschikken om hun deelname aan ons internationale programma te bekostigen. 

Internationale pedagogen

Doel hiervan is om ervaringen uit te wisselen en overeenkomsten en verschillen te ontdekken, met de Bijbel als kern, als bron. Zo krijgen de studenten inzicht in de culturen van de medestudenten.

Naast de uitwisseling is er een theoretische verdieping. De studenten krijgen bijvoorbeeld les over internationale pedagogen, hierbij is er altijd een link naar de praktijk. Zo kunnen studenten uit het buitenland tot twintig van hun studiepunten in Gouda halen.

International Experience

De International Experience (twee maanden) is er voor de Goudse studenten. Zij doen het tweede deel van de minor in het buitenland. In samenwerking met verschillende partnerorganisaties, zoals Woord en Daad, voeren studenten hun afstudeeropdracht uit. Ze krijgen ook de gelegenheid om zelf initiatief te nemen en een plan op te stellen voor een afstudeeronderzoek. Studenten leren over grenzen kijken en stappen. Een onvergetelijke ervaring wacht voor de deelnemers van deze internationale minor.