Nieuws

 • Nieuw: Aanbod vakken Opleiden in de School uitgebreid door samenwerking met Hogeschool Rotterdam

  Vanaf januari 2019 kun je ook voor de vakken aardrijkskunde, biologie, Frans, natuurkunde en technisch beroepsonderwijs terecht bij Driestar hogeschool dankzij de nieuwe samenwerking met Hogeschool Rotterdam (HR).

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Nieuwe opleiding AD-PEP feestelijk van start!

  Vandaag vierden we feest! 86 nieuwe studenten zijn gestart met de nieuwe AD-opleiding Pedagogisch Educatief Professional van Driestar hogeschool en Hoornbeeck College.

 • Bereikbaarheid Driestar educatief in kerstvakantie

  In de kerstvakantie zijn Driestar hogeschool en Driestar onderwijsadvies gesloten en beperkt bereikbaar.

 • Week van de mediatheek: 'De tabernakel is schitterend illustratiemateriaal'

  De mediatheek van Driestar hogeschool is er voor studenten, maar ook voor leerkrachten in het werkveld. Marieke Nieuwenhuis, leerkracht op de Graaf Jan van Nassauschool: “De materialen uit de mediatheek zijn ondersteunend voor mijn lessen. De kinderen tonen hierdoor meer interesse in het verhaal!”

 • Programmaboekje Kerstzangavond

  Download hier het programmaboekje van de Kerstzangavond 2018

 • Vijf tips in de begeleiding van niet-Nederlandse kinderen in de klas

  Een niet-Nederlands kind in je klas kan voor je gevoel soms lastig zijn. Want hoe begeleid je deze kinderen als ze de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken? Op basis van het onderzoek naar werkzame factoren in de begeleiding van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs, geven we je vijf belangrijke conclusies.

 • Student Engels presenteert onderzoek op internationaal congres

  Invidividueel vrij lezen tijdens iedere Engelse les verbetert de leesvaardigheid van leerlingen. Henk Bakker, inmiddels alumnus van de tweedegraadsopleiding Engels, presenteerde zijn onderzoek hieraan tijdens een internationale conferentie bij de universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland).

 • Studenten International Class gediplomeerd!

  Studenten uit diverse landen studeerden drie maanden aan Driestar hogeschool om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen op het gebied van christelijk onderwijs. Met de opgedane kennis hopen ze bij te kunnen dragen aan een beter onderwijsklimaat en een betere toekomst voor kinderen in hun land.

 • Opleiding rekencoördinator: stimulans voor ontwikkeling

  Het eerste jaar van de huidige opleidingsgroep rekencoördinatoren zit er alweer bijna op. Deze groep heeft voor het eerst met de gereviseerde opzet van de opleiding gewerkt. Annemiek Broere, leerkracht op de Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk: ‘De opleiding heeft mijn visie op rekenen echt gevormd.’

 • Lees hier het eerste hoofdstuk van Dordt dichtbij.

  Wat een schat hebben reformatorische en christelijke scholen in hun grondslag verankerd! Bijbel en belijdenis… De rijkdom daarvan moet natuurlijk doorwerken in de dagelijkse lespraktijk. Vanuit dat verlangen is Dordt dichtbij geschreven.