Voorbereiding landelijke kennistoets rekenen Geplaatst op 8 oktober 2015

Driestar hogeschool wil graag dat zo veel mogelijk studenten slagen voor de landelijke kennistoets (LKT). Het is gebleken dat het voor pabo-studenten lastig is om de LKT te behalen.

Daarom schroeven we het niveau van rekenen al op in het eerste jaar. Studenten moeten nu in januari de 103-norm hebben en voor de propedeuse is een 120-norm vereist. Deze maatregel heeft als doel dat zo veel mogelijk studenten de LKT behalen  en daarmee op het gebied van rekenen/wiskunde gekwalificeerde vakmensen zijn.

Meer nieuws