Voorbereiding landelijke kennistoets rekenen 8 oktober 2015

Driestar hogeschool wil graag dat zo veel mogelijk studenten slagen voor de landelijke kennistoets (LKT). Het is gebleken dat het voor pabo-studenten lastig is om de LKT te behalen.

Daarom schroeven we het niveau van rekenen al op in het eerste jaar. Studenten moeten nu in januari de 103-norm hebben en voor de propedeuse is een 120-norm vereist. Deze maatregel heeft als doel dat zo veel mogelijk studenten de LKT behalen  en daarmee op het gebied van rekenen/wiskunde gekwalificeerde vakmensen zijn.

Meer nieuws

  • Uitslag Studiekeuze123 - 81% (zeer) tevreden!

   Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze. Met Studiekeuze123.nl neemt het hoger onderwijs actie om te zorgen voor betrouwbare en objectieve informatie. De uitslagen voor dit jaar zijn weer bekend.

  • Taaltoets vervalt voor aanmelding pabo 2016-2017

   De instroomtoets voor taal is, na een besluit van de minister in november 2015, niet meer voorwaardelijk voor instroom op de pabo.

  • Academische pabo bezig aan tweede jaar

   De academische pabo is aan het tweede jaar begonnen. Driestar hogeschool biedt hiermee een volledige pabo-opleiding met een universitair programma (schakeljaar onderwijswetenschappen).

  • Goed voorbereid naar de pabo: de toelatingstoetsen

   Ben je van plan aan de pabo te komen studeren? Dan is belangrijk om te weten dat er vooraf toelatingstoetsen zijn. Dit bericht geeft een terugblik op de toelating en instroom van dit jaar en een vooruitblik op 2016-2017.

  • Volgend jaar weer een decanendag

   Conform afspraak organiseren we tweejaarlijks een ontmoeting met (collega)decanen.