Uitslag Studiekeuze123 - 81% (zeer) tevreden! 17 juni 2019

Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze. Met Studiekeuze123.nl neemt het hoger onderwijs actie om te zorgen voor betrouwbare en objectieve informatie. De uitslagen voor dit jaar zijn weer bekend.


Door (aanstaande) studenten de mogelijkheid te bieden opleidingen te vergelijken, kunnen zij betere keuzes maken ten aanzien van hun vervolgstudie. Een meer doordachte studiekeuze dringt uitval in het onderwijs terug, draagt bij aan de toename van het aantal hoger opgeleiden en komt tegemoet aan de eisen die de toekomstige arbeidsmarkt stelt.

Uitslagen voor Driestar hogeschool

Bekijk dit overzicht voor de resultaten van de enquête voor de pabo voltijd opleiding. Meer informatie over de enquête en de uitslagen van de overige opleidingen vind je hier

Meer nieuws