Toekenning bekostiging opleiding docent godsdienst via Driestar educatief 4 oktober 2019

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft bekostiging toegekend aan de opleiding tot docent godsdienst bij Driestar educatief. Hiermee volgt de minister het positieve advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs.

Daarmee is een belangrijke voorwaarde gerealiseerd voor Driestar educatief om de opleiding tot tweedegraads docent godsdienst voor het voortgezet onderwijs succesvol en duurzaam over te kunnen nemen van stichting Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO). 

Aanbieden van opleiding
CGO en Driestar educatief werken al lange tijd samen in de opleiding van docenten voor het vak godsdienst en levensbeschouwing. De rollen in die samenwerking worden omgedraaid. Waar CGO voorheen leidend was in de samenwerking, komt het aanbieden van de opleiding bij Driestar educatief te liggen. Het Bijbels-theologische gedeelte blijft verzorgd worden door CGO.
 
Opleidingsscholen
De lerarenopleiding docent godsdienstonderwijs zal worden ingebed in de verschillende opleidingsscholen waar Driestar hogeschool in participeert. De scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs achten het niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk godsdienst docenten op te leiden die qua identiteit heel dichtbij de scholen staan.
 
Uitwerking
In de komende maanden werken CGO en Driestar educatief aan de accreditatie van de opleiding en verdere uitwerking van de samenwerking.

Meer nieuws

  • Maak kennis met Dirk Verweij

   Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.

  • Hoge tevredenheid dyslexiebehandeling

   Driestar educatief heeft de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Parantion binnen gekregen. Opnieuw zijn ouders zeer tevreden over onze diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Daar zijn we als organisatie dankbaar voor. We vroegen Elienne Kik, moeder van Thomas die recent zijn behandeling afrondde, om een reactie.

  • Onderzoek naar leermiddelen

   In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch VO. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

  • Driestar educatief op Kuysersconferentie

   Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

  • Waarom Berta en Bernhard deelnamen aan de Zomerschool

   Allebei zijn ze werkzaam bij Driestar educatief, en allebei deden ze mee aan de Zomerschool voor christelijke young professionals. De Zomerschool wordt al jaren georganiseerd door Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, VGS en RMU. Berta Keuken en Bernhard van der Knijff blikken terug. “Het heeft me aangezet tot dieper nadenken over dingen.”