Startschot International Class 2018 gegeven! Geplaatst op 12 september 2018

Op 5 september is de International Class van 2018 weer van start gegaan! Twaalf studenten uit vijf verschillende landen richten zich de komende tijd op christelijk onderwijs en wat het inhoudt om een christelijke docent te zijn.

De International Class is op 4 en 5 september jl. van start gegaan met een eerste introductieweek waarin de studenten kennis met elkaar maakten en waarin de eerste colleges zijn gestart. Voor zeven Internationale studenten, uit Indonesië, Ghana, Roemenië en Nepal, en vijf van onze eigen pabostudenten is een bijzondere periode aangebroken.

Visie op christelijk onderwijs

Samen met elkaar en onder begeleiding van docenten en medewerkers van Driestar hogschool leren ze meer over het belang van christelijk onderwijs en leiderschap en worden ze zich bewust van hun eigen ideeën en visies op onderwijs. Wat houdt het in om een christelijke docent te zijn, hoe praktiseer ik mijn ideeën en hoe breng ik dat zo goed mogelijk over en hoe leeft dit in de verschillende contexten? Deze en andere vragen staan de komende periode centraal staan voor de studenten.

In de komende tijd stellen wij de studenten aan jullie voor en vertellen ze meer over hun ervaringen, dus houd deze website goed in de gaten.

We wensen alle studenten heel veel succes tijdens de International Class! Wil je weten of jij ook kunt deelnemen aan de International Class? Neem een kijkje op de pagina.

Meer nieuws

  • Verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

   Je weet waarschijnlijk wel dat het werken met de meldcode verplicht is voor iedereen die een taak in het onderwijs heeft. Dat betekent dat iedereen die een taak heeft in het onderwijs alert moet zijn op signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld bij leerlingen. Deze meldcode verandert per 1 januari 2019. Lees wat er allemaal verandert!

  • Opleiding rekencoördinator: stimulans voor ontwikkeling

   Het eerste jaar van de huidige opleidingsgroep rekencoördinatoren zit er alweer bijna op. Deze groep heeft voor het eerst met de gereviseerde opzet van de opleiding gewerkt. Annemiek Broere, leerkracht op de Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk: ‘De opleiding heeft mijn visie op rekenen echt gevormd.’

  • De aarde zit bomvol hemel

   Hoe kun je als leraar de inhoud van de schoolvakken samen met je didactische aanpak op zo’n manier inzetten, dat leerlingen meer expliciet verband gaan ervaren met een christelijke kijk op de werkelijkheid? Lector Piet Murre probeert in DRS Magazine een antwoord te formuleren op deze vraag.

  • Vernieuwde handleidingen module leerlijnen

   De handleidingen voor de module leerlijnen zijn recent herzien. Het betreft zowel de handleiding voor de beheerder als voor de leerkracht. De belangrijkste aanpassing betreft de gewijzigde kleuren op het planscherm.

  • Lees hier het eerste hoofdstuk van Dordt dichtbij.

   Wat een schat hebben reformatorische en christelijke scholen in hun grondslag verankerd! Bijbel en belijdenis… De rijkdom daarvan moet natuurlijk doorwerken in de dagelijkse lespraktijk. Vanuit dat verlangen is Dordt dichtbij geschreven.