Positief oordeel over samenwerking RAOS   25 april 2018

De Reformatorische Academische Opleidingsschol (RAOS) heeft een positief eindoordeel over de besteding van subsidie gekregen. Alle doelen en voornemens uit de subsidieaanvraag zijn gerealiseerd!

RAOS is het samenwerkingsverband van acht scholen voor voortgezet onderwijs met de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool. De achterliggende jaren kreeg RAOS subsidie voor doorontwikkeling op de volgende thema’s: ouderbetrokkenheid, omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, sociale veiligheid en begeleiding van beginnende leraren.

Positief oordeel

Recent kreeg RAOS een positief eindoordeel over de besteding van de subsidie om de samenwerking binnen de opleidingsschool verder uit te bouwen. Alle doelen en voornemens uit de subsidieaanvraag zijn gerealiseerd. Hiervoor zijn themagroepen samengesteld met experts vanuit zowel het voortgezet onderwijs als de lerarenopleiding en aanstaande leraren. Zo ontstond er een gelaagdheid in het leren die verrijkend was voor alle betrokkenen. Uit het enthousiasme en de reacties blijkt dat de opbrengsten zeker ook relevant zijn voor ervaren leraren, teams en vakgroepen. Daarom delen wij deze opbrengsten graag met alle leraren en schoolleiders van de betrokken scholen.

Theorie en praktijk

Binnen de opleidingsschool werken hogeschool en voortgezet onderwijs samen aan het opleiden van nieuwe docenten. Kenmerkend voor deze opleidingsschool is de nauwe verwevenheid van theorie en praktijk. Hogeschool en voortgezet onderwijs hebben een gezamenlijk curriculum voor het opleiden van nieuwe leraren. Dit vergt nauwe samenwerking, gezamenlijke visie en inspiratie vanuit de praktijk. Bekijk de flyer voor een aantal resultaten uit het project.
 
>> Download hier de RAOS brochure

Meer nieuws