Inschrijving traject groepsleerkracht vmbo geopend Geplaatst op 26 april 2018

Heb jij een pabodiploma en geef je les aan de onderbouw vmbo-basis/kader, of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Driestar hogeschool biedt een opscholingstraject aan waarmee je in korte tijd een beperkte bevoegdheid groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader kunt behalen.

Afgelopen cursusjaar hebben 15 vo-docenten deelgenomen aan het opscholingstraject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader bij Driestar hogeschool. In september 2018 start dit traject opnieuw!

Inhoud traject

Het traject is speciaal opgezet voor pabo-gediplomeerden die nu volgens de wet onbevoegd lesgeven in de onderbouw van vmbo-basis/kader. De overheid wil dat zij een bevoegdheid halen. Met dit traject kan in een half jaar tijd deze bevoegdheid worden behaald.
 
Tijdens dit traject wordt ingegaan op het pedagogisch-didactische deel met een focus op de leerlingen van onderbouw vmbo-basis/kader. Daarnaast verdiep je je in de vakinhoud en vakdidactiek Nederlands en wiskunde. Ook wordt een keuze gemaakt uit de profielen Engels, Mens & maatschappij of Mens & natuur. De vakken die vallen binnen Mens & maatschappij zijn: aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer. De vakken die vallen binnen Mens & natuur zijn: biologie, natuurkunde, scheikunde.
 
In tegenstelling tot veel andere hogescholen hebben cursisten bij Driestar hogeschool een beperkt aantal maandagen college in Gouda. Daarnaast is er zelfstudie door middel van het uitvoeren van verschillende praktijkopdrachten. Driestar educatief is een hogeschool met een christelijke identiteit. Vanuit die identiteit wordt invulling gegeven aan de colleges en begeleiding.

Meer informatie en inschrijven  

Ga voor meer informatie over het traject naar de opleidingspagina. Inschrijven kan via ons digitale inschrijfformulier tot en met vrijdag 8 juni 2018. Na deze datum zullen cursisten worden uitgenodigd voor een intakegesprek op donderdag 5 juli 2018.
 
Heb je vragen over dit traject? Neem dan gerust contact op met Karen Dammers.

Meer nieuws