Inschrijving geopend Traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader Geplaatst op 10 april 2019

Heb jij een pabodiploma en geef je les aan de onderbouw vmbo-basis/kader, of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Driestar hogeschool biedt een opscholingstraject aan waarmee je in korte tijd een beperkte bevoegdheid groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader kunt behalen.

In september 2019 start het opscholingstraject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader voor de derde keer bij Driestar hogeschool.

Inhoud traject

Het traject is speciaal opgezet voor pabo-gediplomeerden die nu volgens de wet onbevoegd lesgeven in de onderbouw van vmbo-basis/kader. De overheid wil dat zij een bevoegdheid halen. Met dit traject kan in een half jaar tijd deze bevoegdheid worden behaald.
 
Tijdens dit traject wordt ingegaan op het pedagogisch-didactische deel met een focus op de leerlingen van onderbouw vmbo-basis/kader. Daarnaast verdiep je je in de vakinhoud en vakdidactiek Nederlands en wiskunde. Ook wordt een keuze gemaakt uit de profielen Engels, Mens & maatschappij of Mens & natuur. De vakken die vallen binnen Mens & maatschappij zijn: aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer. De vakken die vallen binnen Mens & natuur zijn: biologie, natuurkunde en scheikunde.
 
In tegenstelling tot veel andere hogescholen hebben studenten bij Driestar hogeschool maar een beperkt aantal dagen college. Daarnaast is er zelfstudie door middel van het uitvoeren van verschillende praktijkopdrachten. Driestar hogeschool is een hogeschool met een christelijke identiteit. Vanuit die identiteit wordt invulling gegeven aan de colleges en begeleiding.

Inschrijven  

Ga voor meer informatie over het traject naar de opleidingspagina. Inschrijven kan via ons digitale inschrijfformulier tot en met vrijdag 14 juni 2019. Na deze datum zul je worden uitgenodigd voor een intakegesprek op maandag 1 juli 2019.
 
Heb je vragen over dit traject? Neem dan gerust contact op met de coördinator van dit traject, Karen Dammers.
 

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Vlog: De kracht van games

   Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?