Hbo-opleiding CGO binnen Driestar hogeschool 29 mei 2019

Driestar educatief en de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) intensiveren de samenwerking met het doel de hbo-opleiding tot docent godsdienstonderwijs voor het voortgezet onderwijs duurzaam te versterken. CGO blijft verantwoordelijk voor de inhoudelijke vakken van deze opleiding.

CGO is van plan genoemde opleiding (accreditatie) over te dragen aan Driestar hogeschool. Dit gebeurt met behoud van de wijze waarop de vakken nu gegeven worden: Driestar educatief blijft in de nieuwe samenwerking het pedagogisch-didactische deel van de opleiding verzorgen en neemt bij CGO de Bijbels-theologische vakken af.
Deze constructie biedt meerwaarde voor beide organisaties en voor het reformatorisch onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit waarborgt de continuïteit van deze opleiding. Om de opleiding ook financieel een stevige basis te geven zal een bekostigingsaanvraag ingediend worden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 
Het is het voornemen om de lerarenopleiding docent godsdienstonderwijs in te bedden in de verschillende Opleidingsscholen waar Driestar hogeschool in participeert. De toekomstige docent wordt via de opleidingsschool voor het praktijkgedeelte opgeleid op de school waar hij of zij werkt of stageloopt. Met de voorgenomen toevoeging van de opleiding tot docent godsdienstonderwijs aan de opleidingsscholen wordt een tot nu toe ontbrekende schakel ingevuld. Deze gewaardeerde opleidingsroute kan in de nieuwe situatie ook gebruikt worden voor een van de kernvakken van het reformatorisch onderwijs: godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming.
De samenhang met de andere opleidingen op hbo-niveau die CGO biedt, blijft hierbij behouden.
 
Driestar educatief en CGO werken sinds 2004 samen in het pedagogisch-didactisch programma van de lerarenopleiding en leiden studenten op die in (en buiten) het reformatorisch onderwijs zeer gewaardeerd worden.

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.