Goed voorbereid naar de pabo: de toelatingstoetsen 8 oktober 2015

Ben je van plan aan de pabo te komen studeren? Dan is belangrijk om te weten dat er vooraf toelatingstoetsen zijn. Dit bericht geeft een terugblik op de toelating en instroom van dit jaar en een vooruitblik op 2016-2017.


Terugblik

Voor het eerst dit cursusjaar speelden toelatingstoetsen een rol bij de instroom van de pabo. In nauw overleg met de decanen van het vo en met de mbo-scholen hielpen we veel studenten hierdoorheen. 
Mbo’ers volgden een halfjaar lang lessen op de hogeschool, als training op alle vakken. Hun instroom is succesvol te noemen. Maar een enkeling zakte voor meerdere toelatingstoetsen en werd afgewezen.
Havo-studenten kwamen voor het overgrote deel ook door de toets, al dan niet met een herkansing. Driestar hogeschool nam 19 assessments af, waarvoor al deze studenten slaagden. 

Landelijk beeld

Wie het nieuws heeft gevolgd, weet dat de toelatingstoets veel stof heeft doen opwaaien. De instroom naar de pabo’s is in ieder geval met een derde gedaald. Met de oktobertelling hebben we een definitief beeld van de landelijke instroom op de pabo. De verminderde instroom heeft waarschijnlijk op lange termijn gevolgen voor de vervangingsvraag in de sector po. Dat is niet ongunstig voor wie nu aan de studie is begonnen.
Beleidsmatig zijn de toelatingstoetsen bedoeld om de kwaliteit en het niveau van de leraar te verhogen. Dat is een doelstelling die we allemaal ondersteunen.

Driestar hogeschool

Voor onze hogeschool bleven de gevolgen voor de instroom in het huidige jaar beperkt. Er is een lagere instroom maar niet in die mate die het landelijke beeld laat zien. Dat is mede gevolg van de nauwe samenwerking met (decanen van) vo- en mbo-scholen. We vinden het belangrijk om die samenwerking voort te zetten in het belang van de student. Voor mbo-studenten komt er een identiek traject als in het vorige cursusjaar. Voor havisten zoeken we in onderling overleg naar mogelijkheden om eerder dan in het vorige cursusjaar actie te ondernemen.

Aanmelding 2016-2017

De toelatingstoetsen worden bij CITO afgenomen in de volgende periodes:
 
Periode 1:
Toetsvenster 1: 23-27 november (2015)
Toetsvenster 2: 11-15 januari (2016)
 
Periode 2:
Toetsvenster 1: 04 t/m 09 april 2016
Toetsvenster 2: 06 t/m 11 juni 2016
Toetsvenster 3: 11 t/m 16 juli 2016
Toetsvenster 4: 15 t/m 17 augustus 2016 (in principe alleen voor herkansingen)
 
Er is één herkansingsmogelijkheid voor één vak. Dit jaar konden studenten via een assessment alsnog toegelaten worden. Dat was een eenmalige escape waarin het ministerie heeft voorzien. Op basis van een evaluatie neemt de minister een besluit over het assessment. Het beste kun je ervan uitgaan dat er voor het komende cursusjaar géén assessment is. Dat betekent dat je alle drie de toetsen moet behalen om aan de pabo-opleiding te mogen beginnen. Een goede voorbereiding is dus belangrijk!
 
Ben je havist, dan adviseren we je om deel te nemen aan de eerste mogelijkheid voor het maken van de toelatingstoetsen. Dat is in januari. Dit advies geldt vooral als je je al goed voorbereid hebt op een vak. Als je meteen slaagt, kun je daarna de focus leggen op je eindexamen. Wil je deelnemen aan de toets in januari, meld je dan aan bij je decaan. Decanen kunnen je aanmelding tot 4 december 2015 doorgeven aan onze afdeling Studentzaken.
 
Ben je mbo’er, dan is ons advies dat je in april met de toetsen start. Dan heb je namelijk het hele scholingstraject gevolgd. De ervaringen hebben dit jaar geleerd dat dat een hogere kans op slagen biedt.
 
Driestar hogeschool organiseert na het centraal schriftelijk examen een scholing ter voorbereiding op de toetsen. De datum wordt nader bekendgemaakt. Decanen kunnen meer informatie inwinnen bij Wim Lindhout.
Meer informatie lees je ook op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl en op deze flyer

Meer nieuws

  • Uitslag Studiekeuze123 - 81% (zeer) tevreden!

   Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze. Met Studiekeuze123.nl neemt het hoger onderwijs actie om te zorgen voor betrouwbare en objectieve informatie. De uitslagen voor dit jaar zijn weer bekend.

  • Taaltoets vervalt voor aanmelding pabo 2016-2017

   De instroomtoets voor taal is, na een besluit van de minister in november 2015, niet meer voorwaardelijk voor instroom op de pabo.

  • Academische pabo bezig aan tweede jaar

   De academische pabo is aan het tweede jaar begonnen. Driestar hogeschool biedt hiermee een volledige pabo-opleiding met een universitair programma (schakeljaar onderwijswetenschappen).

  • Voorbereiding landelijke kennistoets rekenen

   Driestar hogeschool wil graag dat zo veel mogelijk studenten slagen voor de landelijke kennistoets (LKT). Het is gebleken dat het voor pabo-studenten lastig is om de LKT te behalen.

  • Volgend jaar weer een decanendag

   Conform afspraak organiseren we tweejaarlijks een ontmoeting met (collega)decanen.