Diplomering post-hbo-taalcoördinator: 'Het was inspirerend en ontzettend leerzaam!' 26 juni 2019

Op 5 juni jl. ontvingen zes taalcoördinatoren hun diploma. Na ruim anderhalf jaar rondden de enthousiaste leerkrachten van verschillende scholen hun opleiding af.
De meesten van de gediplomeerden hebben ook daadwerkelijk de taak van taalcoördinator op hun school gekregen. Elke school heeft nu een taalbeleidsplan voor de komende vier jaar. CorJohn van der Beek en Johan Melse van Driestar hogeschool hebben de opleiding verzorgd.

Enkele reacties van deelnemers aan de opleiding:

 • ‘De opleiding was voor mij inspirerend en ontzettend leerzaam!’
 • ‘Veel geleerd tijdens de bijeenkomsten en door het maken van de praktische opdrachten.’
 • ‘Het  maken van het taalbeleidsplan was best een uitdaging, maar het is gelukt.’
 • ‘De inhoud van de lessen was prima en veel dingen waren meteen toepasbaar in de praktijk. Ook onderling veel tips uitgewisseld, fijn dat je elkaar zo kunt inspireren.’
 • ‘Ik voel me nu echt toegerust voor het werk van een taalcoördinator.’ 
Op dit moment is er weer een nieuwe groep bezig met de opleiding, die intussen geheel is gereviseerd. Er is nu (nog) meer aandacht voor het begeleiden van veranderingsprocessen en het coachen van collega’s. Ook richten we ons meer op de vaardigheden van de 21e eeuw en het curriculum van de toekomst.

groepsfoto-taalcoordinator-news.jpg

De opleiding start opnieuw (bij voldoende belangstelling) in januari 2020 op woensdagmiddag in Gouda. Aanmeldingen zijn van harte welkom. Het is ook mogelijk dat een federatie of groep scholen onder één bestuur de opleiding op locatie krijgt. Mail voor inlichtingen naar Johan Melse. Neem ook een kijkje op onze website

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.