Beter cultureel klimaat met Vakspecialist Muziek Geplaatst op 5 oktober 2017

Muziek in het onderwijs is belangrijk. Echter wordt de kracht van muziek in het onderwijs nog steeds onderschat. Maar hoe kun je als school of als leerkracht muziek hoog houden? De opleiding Vakspecialist muziek biedt de mogelijkheid om muziek op een goede en muzikale manier in de klas te brengen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er de laatste jaren meer kennis is opgedaan over de invloed van muziek op kinderen. Prof. Dr. E. Scherder heeft dit ook beschreven in zijn boek ‘Singing in the brain’. Daarnaast groeit in het primair onderwijs de behoefte aan leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak muziek en daarmee kunnen bijdragen aan het culturele klimaat in de school.

Opleiding Vakspecialist muziek

De opleiding Vakspecialist muziek biedt een school de mogelijkheid om beter in te spelen op de behoeften van de kinderen, de mogelijkheden van het team en de wensen van de ouders naar meer en beter muziekonderwijs.

Een school kan er voor kiezen om één van de teamleden op te leiden tot muziekspecialist. Tijdens deze opleiding raakt het teamlid onder andere bekend met de nieuwste muziekmethoden en wordt hij opgeleid om bijvoorbeeld tijdens bijzondere projecten leiding te geven aan een schoolkoor of instrumentale speelgroep. 

Breed inzetbaar

Na het afronden van de opleiding is een teamlid op meerdere manieren inzetbaar binnen de school. Verschillende varianten met betrekking tot het ruilen van klassen zijn mogelijk. De vakspecialist muziek kan ook als begeleider in andere klassen bijzondere taken verrichten.

Verder kan een vakspecialist in veel gevallen worden aangesteld wanneer de school groeit en de ruimte voor personeel toeneemt. Vaak blijkt het mogelijk om samen te werken met andere schoolbesturen, of om tot een gecombineerde aanstelling over te gaan.

Aanmelding voor de opleiding Vakspecialist Muziek

De opleiding Vakspecialist muziek kan ook in Gouda worden gevolgd. Bij voldoende aanmeldingen zal deze opleiding in januari 2018 gestart worden. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden voor de opleiding Vakspecialist muziek kun je hier vinden.

Voor nascholing geldt een speciale subsidieregeling. Hierover kun je meer lezen in ons eerder gepubliceerde artikel Nascholing: voor welke subsidies kom jij in aanmerking?

Meer nieuws