AD-PEP, twee maanden verder Geplaatst op 25 maart 2019

Twee maanden geleden, op 18 januari ging onze nieuwe opleiding Associate Degree: Pedagogisch Educatief Professional van start. 86 nieuwe studenten kwamen naar Gouda om feestelijk welkom geheten te worden.Nu zijn we twee maanden verder en benieuwd hoe het de studenten vergaat. Marjolein en Agnieta blikken terug op de start van hun opleiding:

Jullie zijn onlangs gestart met de AD-PEP. Wat is jullie eerste indruk van de opleiding?
Marjolein: Mijn eerste indruk is dat het een opleiding is die aansluit op het werkveld. Ik krijg meer verdieping in de ontwikkeling van de kinderen 0 tot 18 jaar en merk dat ik de theorie goed kan toepassen in mijn werk.

Agnieta: Mijn eerste indruk is positief. Ik vind de stof die we moeten lezen en bestuderen heel leerzaam en ik leer op school de theorie te verbinden aan de praktijk. ​

Mooi om te horen. Wat is de reden dat jullie voor deze opleiding hebben gekozen?
Marjolein: Ik ben een enthousiaste pedagogisch medewerker met twintig jaar ervaring in de kinderopvang die meer verdieping zocht in het werkveld. In de afgelopen jaren heb ik gezien dat er steeds meer aandacht is voor kinderen met opvallend gedrag. Ik wil graag meer kennis hebben om kinderen op de groep beter te kunnen begeleiden door middel van deze opleiding. Hiermee zou ik de expertise op dit vlak binnen de organisatie kunnen brengen.

Agnieta: De reden dat ik deze opleiding gekozen heb, is omdat ik op zoek was naar een stukje verdieping. Ik heb hiervoor de opleiding Onderwijsassistent gedaan en was aan het twijfelen tussen de studie pedagogiek of de pabo, dit was voor mij de ideale middenweg.

Zou je iets meer kunnen vertellen over waarom deze opleiding passend is bij jou en bij je loopbaan in de kinderopvang?
Agnieta: Deze opleiding past denk ik bij mij omdat ik het fijn vind om me te verdiepen in de theorie, maar tegelijk ook graag in de praktijk bezig ben. De opleiding is goed te combineren met mijn werk in de kinderopvang, omdat er met name op de peuteropvang steeds meer van een pedagogisch medewerker verwacht wordt en er ook meer vraag is naar hbo-ers.

Marjolein: De opleiding is een niveau 5-opleiding en dat sluit mooi aan op mijn vorige mbo-niveau 4-opleiding. Daarbij is het een tweejarige opleiding en aangezien ik al heel wat jaren uit de schoolbanken ben en het weer erg wennen zal zijn is twee jaar goed te overzien. De opleiding sluit mooi aan bij mijn loopbaan in de kinderopvang doordat ik in de lessen meer inzicht krijg in ontwikkelingsproblemen en handvatten heb om de kinderen hierbij te helpen. Zo krijg ik nog meer uitdaging in mijn werk.
 
Wat zijn jullie verwachtingen voor de komende periode?
Marjolein: Mijn verwachtingen zijn met name dat ik de theorie die ik op school krijg kan herkennen en toepassen op de groep. Daarnaast dat ik meer kennis krijg over de verschillende leeftijden (van 0-18 Jaar).

Agnieta: Ik denk dat ik erg veel ga leren op deze opleiding, maar ik vind het lastig om mijn verwachtingen onder woorden te brengen. We zijn natuurlijk echt de eerste lichting, dus ik laat me graag verrassen!

Bedankt en voor jullie antwoorden en veel succes gewenst verder!
 
Naast Marjolein en Agnieta zijn er nog 84 studenten. Allemaal met een ander verhaal, maar allemaal met dezelfde doelstelling: nog beter zorg kunnen dragen voor kinderen en jeugdigen. Wij zijn trots op deze nieuwe opleiding en op alle studenten die wij verder mogen helpen in hun professionele ontwikkeling.
 
Wil jij je ook verder ontwikkelen op het gebied van pedagogiek in het onderwijs of jeugdzorg? Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met studieleider Evert de Bruin. Inschrijvingen voor het cursusjaar 2019/2020 zijn al open!

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Vlog: De kracht van games

   Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?