Blogs

  • Onderscheidend of uniek

   Door P.M. (Piet) Murre, manager lerarenopleidingen vo

   Niet-christelijke leraren leveren vaak mooi en goed werk. Dus, waarom hebben we het dan nog over christelijk leraarschap. Is er dan wel verschil?

   Lees meer ›
  • Zijn pubers anders?

   Fons van Wieringen, destijds voorzitter van de onderwijsraad, noemde de jeugd ooit een mooie periode die eigenlijk iets te vroeg in het leven komt.

  • Geluk is een bijproduct

   ‘Happiness is an epiphenomenon’; geluk is een bijproduct. Aldus Abraham Maslow (1998), de man van de bekende en veel gebruikte onderstaande behoeftepiramide. Ik denk dat hij gelijk heeft dat geluk een bijproduct is. Maar dat lijkt niet te kloppen met niveau 5 van zijn piramide.

  • Motivatie – van voor- naar achterkant

   Hoe motiveer ik mijn leerlingen? Menig leraar of leraar in wording (en wie is dat eigenlijk niet?) worstelt met die vraag. En komt er vervolgens niet echt uit.

  • Doe minder huiswerk?!

   Onlangs besloot de Franse president Hollande dat het tijd was voor een onderwijsspeech.

  • Niet glimlachen tot de kerst?

   Je zult er maar staan als beginnend leraar. Het schooljaar is in volle hevigheid losgebarsten, jij moet je klassen ‘runnen’ en de eerste ordeproblemen hebben zich echt goed laten merken.

  • Minder middelmatig met minder vakken

   De bekende apologeet Lewis schrijft in zijn autobiografie ook over zijn leraren en de scholen waar hij op gezeten heeft. In ‘Surprised by Joy’ komt, bijna in een bijzin, een interessante gedachte naar voren: leerlingen zou een grote dienst worden bewezen als er minder vakken worden gegeven.

  • Drinkende kamelen

   Brongericht zijn is iets dat al lang bij Driestar educatief hoort. De term is redelijk nieuw. We besteden er daarom in dit kalenderjaar extra aandacht aan.

  • OGW, verrukt of verrückt?

   Eén van de risico’s die we in onderwijsland lopen is het smijten met ‘non-objectionables’.

  • Wiskunde in Schotland

   Een goede leraar heeft een grote variatie aan werkvormen in zijn gereedschapskoffer zitten.