RAOS-conferentie: Samen professionaliseren

Van12 februari 14:15
tot12 februari 19:30
Locatie:Utrechtseweg 228, Amersfoort

Op 12 februari 2019 wordt de vierde RAOS-onderwijsconferentie gehouden. Het thema voor de conferentie is ‘Samen professionaliseren’. Onderwijsmensen uit het hele land komen bij elkaar in Amersfoort op de Van Lodenstein college om dit thema uit te werken.

Als startend docent en als docent met ervaring ben je erop uit om je te (blijven) ontwikkelen tot een professionele docent. Maar, iedereen loopt in dat proces wel eens tegen vragen en eigen grenzen aan. Daarom organiseren we een onderwijsconferentie over professionaliseren op D.V. 12 februari 2019.
 
Wat moet je met een lastige leerling? Hoe reageer je op een leerling die negatief doet tijdens de dagopening of een afkeer van de Bijbelse normen en waarden laat blijken? Hoe geef je feedforward? Kun je verschillen tussen leerlingen meer aandacht geven? Hoe geef je een activerende les? Op welke manier kun je als vakdocent identiteit op een natuurlijke manier in je les integreren?
 
De hoofdspreker is deze keer Mark Mieras. Hij is wetenschapsjournalist en natuurkundige, gespecialiseerd in hersenonderzoek. Thema van zijn lezing is “Wonderlijk brein”. Hoe werkt leren, en wat is creativiteit? In zijn lezing laat Mark Mieras zien dat het daarboven anders werkt dan we denken. Niet informatie maar nieuwsgierigheid, interactie, verwondering en verrassing vormen de basis voor kennis. Echt leren begint daarom met doen, beleven en vooral ook durven. Hoe schep je de juiste voorwaarde voor de hersenen van je leerlingen om te floreren?
 
Vervolgens zijn er meer dan tien workshops waarin docenten en andere onderwijskundigen iets laten zien van hun persoonlijke professionele ontwikkeling. Er is op verschillende terreinen wat te leren voor beter onderwijs. Wil je kennis delen met leraren van andere scholen en met leraren in opleiding? Kom dan naar de onderwijsconferentie ‘Samen professionaliseren!

Praktische informatie en aanmelden

De RAOS-conferentie wordt georganiseerrd op het Van Lodenstein College in Amersfoort. Aan deze conferentie zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via onderstaand formulier. Voor vragen kun je contact opnemen met Lidianne Colenbrander of ga naar deze pagina

 • 14.15 - 14.30 uur - Inloop
 • 14.30 - 14.45 uur - Opening
 • 14.45 - 15.45 uur - Hoofdlezing
 • 15.45 - 16.00 uur: Gelegenheid voor ontmoeting
 • 16.00 - 17.00 uur: Workshopronde 1
  Workshop 1: De terugkeer van het onderwijzen - Geleid door Richard Toes, Wartburg college
  In het onderwijs ligt een grote nadruk op het ‘zelf’. De leerling is niet meer in de eerste plaats leerling die onderwezen moet worden en deel van een gemeenschap waarvoor hij verantwoordelijkheid moet leren, maar een individu die grotendeels zelf bepaalt waar het zwaartepunt ligt in het onderwijs. In deze workshop wil ik aandacht vragen voor het onderwijzen. Dat betekent dat we in zullen gaan op het fenomeen van de individualisering en dat een pleidooi gevoerd zal worden voor meer aandacht voor onderwijzen, waarin zowel het individuele als het collectieve besloten ligt.
   
  Workshop 2: Identiteit in de vakken - Geleid door Dick Janse, Wartburg college
  VOL in ronde 1 - inschrijven alleen mogelijk in ronde 2
  Hoe, waar, wanneer en op welke wijze richt de inhoud van ons vakonderwijs zich op Gods eer? Wat moet daartoe gebeuren? Welke onderwijsidealen en ideeën staan in die richting of ondergraven dat juist? Waar is onze leerling echt mee geholpen om zijn tijd te verstaan en zijn leven te leven tot Gods eer? Verstaan wij zelf wel? Mede aan de hand van het onlangs gepubliceerde onderzoeksresultaat “Lesgeven is lofzeggen. Identiteit binnen de schoolvakken’ willen we daarover met elkaar in discussie gaan. Maar meer nog willen we de praktische voorwaarden, mogelijkheden en mogelijke uitkomsten met elkaar bekijken.

  Workshop 3: Aanleren van morele argumentatie? - Geleid door Ds. M.J. Kater 
  VOL in ronde 1 - inschrijven alleen mogelijk in ronde 2
  Wees een heer, en argumenteer.
  Hoe kun je op een eerlijke manier beargumenteren dat het christelijk geloof een ongekende meerwaarde heeft? En waar gebruik je wel argumenten, en wanneer doe je er wijzer aan om te gaan ‘zingen’? Dat zijn de vragen waar we met elkaar over nadenken in deze workshop.
   
  Workshop 4: Eigenaar van je eigen leerproces? Geleid door Marianne Golombek, Driestar educatief
  Waarom je deze workshop niet mag missen? Natuurlijk mag dat wel, tenslotte bepaal je zelf wel welke workshop voor jou de meeste meerwaarde heeft. Maar de kans is groot dat deze workshop je kan helpen. Dit geldt in het bijzonder voor duaal-studenten en hun begeleiders. Deze workshop is gericht op het leren voor het LVO en ook bruikbaar in de klas. 
  Wat je mag verwachten?
  • Inzichten en handvatten voor het vergroten van eigenaarschap.
  • We verkennen met elkaar een aantal praktische situaties. Wat werkt en wat niet?
  • Je gaat naar huis met concrete ideeën waarmee je direct aan de slag kunt.
   
  Denk je dat dat wel aan jouw ontwikkeling kan bijdragen? Kom dan naar deze workshop.
   
  Workshop 5: Bereik een verandering bij jou(w leerling)! - Geleid door Jacobien van Willigen-van Beijnum en Anneke van den Brink, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap
  VOL in ronde 1 en 2 - inschrijven niet meer mogelijk
  Een ‘lastige’ leerling kan bij jou als docent allerlei gedachten en gevoelens oproepen. Je kunt je eraan ergeren, maar je ook onzeker voelen. In deze workshop gaan we na wat gedrag van de leerling met jou als docent kan doen, de achtergronden van dit gedrag en hoe je als docent hierop professioneel kunt reageren en je toch het gedrag kunt beïnvloeden op een passende manier. Passend onderwijs in de klas.
   
  Workshop 6: Passend onderwijs in de reguliere setting - Geleid door M. Muys en mw. J.H.Roelse-Moens, Van Lodenstein College
  Ken jij die leerling ook? Die maar door je uitleg heen blijft praten? Die met net iets te veel volume 'goedemorgen' zegt als hij of zij binnenkomt? Maar ook die leerling die aan het einde van de week heel welgemeend 'goed weekend meneer/mevrouw' op je bord schrijft? Het zou goed kunnen dat je dan te maken hebt met een zorgklasleerling. En dat gaat om passend onderwijs in een reguliere setting. Hoe je hier als docent op een goede manier mee om kunt gaan, wat een zorgklas voor jou als docent kan betekenen en hoe we op een mooie en fijne manier met elkaar samen kunnen werken zijn belangrijke vragen die dan boven komen drijven. Over deze vraagstukken willen we graag met elkaar nadenken tijdens deze workshop! In het belang van onze leerlingen!
   
  Workshop 7: Feed forward leren geven – Geleid door Jan Vermeulen, Driestar College
  Feedback geven is een heel effectief middel om leerlingen tot ontwikkeling te brengen. In deze workshop bespreken wat feedback is? En wat is het niet? Daarnaast spiegelen we onze eigen lessen (die we geven, of bij duale studenten van jaar 1: die we kregen) aan dat mooie ideaal. Hoe vaak en op welke manier komen we aan het geven van feedback toe? Verder: Welke manieren/werkvormen zijn er om zelf feedback te geven? En leerlingen elkaar feedback te laten geven? En ten slotte: moet feedback niet liever alleen feed forward zijn? Niet terugkijken, alleen vooruit …

  Workshop 8: Lesgeven buiten het boekje - gewoon nét even iets anders - Geleid door Henriëtte Tuytel, Driestar college 
  VOL in ronde 1 en 2 - inschrijven niet meer mogelijk
  In deze workshop ontdek en ervaar je hoe je in een handomdraai een andere les in elkaar zet! Tal van kleine en grotere activerende werkvormen komen voorbij en geven je inspiratie om direct aan de slag te gaan. Zo leer je zorgen voor meer actieve, samenwerkende, creatieve en alternatieve lessen. De leerlingen en jijzullen (nog) meer van de lessen genieten. Wat wil je nog meer?
  Deze workshop is een vervolg op mijn workshop van vorig jaar. Zowel bekende als nieuwe gezichten zijn van harte welkom! Neem ook even een lesboek mee, zodat je tijdens de workshop ook echt daadwerkelijk aan de slag kunt.
   
  Workshop 9: Identiteitsproblemen – Geleid door Arjan Smit, Gomarus
  Docenten kunnen jongeren ondersteunen in hun identiteitsontwikkeling. Zo kunnen ze leerlingen leren kennismaken met nieuwe identiteiten, nieuwe rolmodellen aanreiken en hen laten reflecteren op hun eigen gedachten en gevoelens. Leraren spelen een belangrijke rol in de identiteitsontwikkeling. Bewust en onbewust. Hoe herken je als docent identiteitsvragen van leerlingen? Hoe begeleid je ze hierin als mentor of docent en op welke manier ga je in gesprek? Hoe kun je bijvoorbeeld zien dat een leerling dreigt af te haken en hoe speel je daarop in? Over dit soort vragen denken we met elkaar na in de workshop 'docent en identiteitsvorming'. 
   
  Workshop 10: Nooit meer reflecteren – Geleid door Arjan Baarssen en Willem vd Belt, Pieter Zandt
  Straks je diploma, en dan nooit meer reflecteren! In deze workshop gaan we het gedachtenexperiment aan. Hoe zien je lessen er uit als je nooit meer reflecteert? (Hoe) word jij (dan) die steengoede docent die je wilt zijn? Is dat reflecteren nu toch zinvol, of overbodige ballast? Kom er achter in deze no-nonsense workshop van twee nuchtere Noord-Nederlanders.
   
  Workshop 11: Omgaan met verschillen - Geleid door Kees van der Vloed, Driestar educatief
  In de workshop Omgaan met verschillen wordt aandacht besteed aan de theorie van David Kolb met betrekking tot leerstijlen. De deelnemers aan deze workshop ontwikkelen zelf opdrachten die passen bij de verschillende leerstijlen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ARCS-model van John Keller. Dit model wordt tijdens de workshop geoperationaliseerd en door de deelnemers toegepast op de eigen lespraktijk.
   
  Workshop 12: Het effect van autonoom extensief lezen op leerlingen mavo 2 in Staphorst - Geleid door Henk Bakker, Pieter Zandt
  Het gebruik van extensief lezen als een attractief, effectief en motiverende werkvorm om Engelse leesvaardigheid te verhogen onder Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs. Een tekort aan contacturen, voornamelijk door bezuinigingen, kan worden opgevangen door extensief lezen te implementeren in het klaslokaal. Stripboeken bleken een excellent middel te zijn om jonge leerlingen op A1-2 niveau te motiveren.

  Workshop 13: Vervolgworkshop op hoofdlezing - Geleid door Mark Mieras
  Praktisch aan de slag met de inhoud van de lezing.
 • 17.00 - 17.15 uur: Wisseling workshop
 • 17.15 - 18.15 uur: workshopronde 2
  Workshop 1: De terugkeer van het onderwijzen - Geleid door Richard Toes, Wartburg college
  In het onderwijs ligt een grote nadruk op het ‘zelf’. De leerling is niet meer in de eerste plaats leerling die onderwezen moet worden en deel van een gemeenschap waarvoor hij verantwoordelijkheid moet leren, maar een individu die grotendeels zelf bepaalt waar het zwaartepunt ligt in het onderwijs. In deze workshop wil ik aandacht vragen voor het onderwijzen. Dat betekent dat we in zullen gaan op het fenomeen van de individualisering en dat een pleidooi gevoerd zal worden voor meer aandacht voor onderwijzen, waarin zowel het individuele als het collectieve besloten ligt.
   
  Workshop 2: Identiteit in de vakken - Geleid door Dick Janse, Wartburg college
  Hoe, waar, wanneer en op welke wijze richt de inhoud van ons vakonderwijs zich op Gods eer? Wat moet daartoe gebeuren? Welke onderwijsidealen en ideeën staan in die richting of ondergraven dat juist? Waar is onze leerling echt mee geholpen om zijn tijd te verstaan en zijn leven te leven tot Gods eer? Verstaan wij zelf wel? Mede aan de hand van het onlangs gepubliceerde onderzoeksresultaat “Lesgeven is lofzeggen. Identiteit binnen de schoolvakken’ willen we daarover met elkaar in discussie gaan. Maar meer nog willen we de praktische voorwaarden, mogelijkheden en mogelijke uitkomsten met elkaar bekijken.

  Workshop 3: Aanleren van morele argumentatie? - Geleid door Ds. M.J. Kater 
  Wees een heer, en argumenteer.
  Hoe kun je op een eerlijke manier beargumenteren dat het christelijk geloof een ongekende meerwaarde heeft? En waar gebruik je wel argumenten, en wanneer doe je er wijzer aan om te gaan ‘zingen’? Dat zijn de vragen waar we met elkaar over nadenken in deze workshop.
   
  Workshop 4: Eigenaar van je eigen leerproces? Geleid door Marianne Golombek, Driestar educatief
  VOL in ronde 2 - inschrijven alleen mogelijk in ronde 1
  Waarom je deze workshop niet mag missen? Natuurlijk mag dat wel, tenslotte bepaal je zelf wel welke workshop voor jou de meeste meerwaarde heeft. Maar de kans is groot dat deze workshop je kan helpen. Dit geldt in het bijzonder voor duaal-studenten en hun begeleiders. Deze workshop is gericht op het leren voor het LVO en ook bruikbaar in de klas. 
  Wat je mag verwachten?
  • Inzichten en handvatten voor het vergroten van eigenaarschap.
  • We verkennen met elkaar een aantal praktische situaties. Wat werkt en wat niet?
  • Je gaat naar huis met concrete ideeën waarmee je direct aan de slag kunt.
   
  Denk je dat dat wel aan jouw ontwikkeling kan bijdragen? Kom dan naar deze workshop.
   
  Workshop 5: Bereik een verandering bij jou(w leerling)! - Geleid door Jacobien van Willigen-van Beijnum en Anneke van den Brink, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap
  VOL in ronde 1 en 2 - inschrijven niet meer mogelijk
  Een ‘lastige’ leerling kan bij jou als docent allerlei gedachten en gevoelens oproepen. Je kunt je eraan ergeren, maar je ook onzeker voelen. In deze workshop gaan we na wat gedrag van de leerling met jou als docent kan doen, de achtergronden van dit gedrag en hoe je als docent hierop professioneel kunt reageren en je toch het gedrag kunt beïnvloeden op een passende manier. Passend onderwijs in de klas.
   
  Workshop 6: Passend onderwijs in de reguliere setting - Geleid door M. Muys en mw. J.H.Roelse-Moens, Van Lodenstein College
  Ken jij die leerling ook? Die maar door je uitleg heen blijft praten? Die met net iets te veel volume 'goedemorgen' zegt als hij of zij binnenkomt? Maar ook die leerling die aan het einde van de week heel welgemeend 'goed weekend meneer/mevrouw' op je bord schrijft? Het zou goed kunnen dat je dan te maken hebt met een zorgklasleerling. En dat gaat om passend onderwijs in een reguliere setting. Hoe je hier als docent op een goede manier mee om kunt gaan, wat een zorgklas voor jou als docent kan betekenen en hoe we op een mooie en fijne manier met elkaar samen kunnen werken zijn belangrijke vragen die dan boven komen drijven. Over deze vraagstukken willen we graag met elkaar nadenken tijdens deze workshop! In het belang van onze leerlingen!
   
  Workshop 7: Feed forward leren geven – Geleid door Jan Vermeulen, Driestar College
  Feedback geven is een heel effectief middel om leerlingen tot ontwikkeling te brengen. In deze workshop bespreken wat feedback is? En wat is het niet? Daarnaast spiegelen we onze eigen lessen (die we geven, of bij duale studenten van jaar 1: die we kregen) aan dat mooie ideaal. Hoe vaak en op welke manier komen we aan het geven van feedback toe? Verder: Welke manieren/werkvormen zijn er om zelf feedback te geven? En leerlingen elkaar feedback te laten geven? En ten slotte: moet feedback niet liever alleen feed forward zijn? Niet terugkijken, alleen vooruit …

  Workshop 8: Lesgeven buiten het boekje - gewoon nét even iets anders - Geleid door Henriëtte Tuytel, Driestar college 
  VOL in ronde 1 en 2 - inschrijven niet meer mogelijk
  In deze workshop ontdek en ervaar je hoe je in een handomdraai een andere les in elkaar zet! Tal van kleine en grotere activerende werkvormen komen voorbij en geven je inspiratie om direct aan de slag te gaan. Zo leer je zorgen voor meer actieve, samenwerkende, creatieve en alternatieve lessen. De leerlingen en jijzullen (nog) meer van de lessen genieten. Wat wil je nog meer?
  Deze workshop is een vervolg op mijn workshop van vorig jaar. Zowel bekende als nieuwe gezichten zijn van harte welkom! Neem ook even een lesboek mee, zodat je tijdens de workshop ook echt daadwerkelijk aan de slag kunt.
   
  Workshop 9: Identiteitsproblemen – Geleid door Arjan Smit, Gomarus
  VOL in ronde 2 - inschrijven alleen mogelijk in ronde 1
  Docenten kunnen jongeren ondersteunen in hun identiteitsontwikkeling. Zo kunnen ze leerlingen leren kennismaken met nieuwe identiteiten, nieuwe rolmodellen aanreiken en hen laten reflecteren op hun eigen gedachten en gevoelens. Leraren spelen een belangrijke rol in de identiteitsontwikkeling. Bewust en onbewust. Hoe herken je als docent identiteitsvragen van leerlingen? Hoe begeleid je ze hierin als mentor of docent en op welke manier ga je in gesprek? Hoe kun je bijvoorbeeld zien dat een leerling dreigt af te haken en hoe speel je daarop in? Over dit soort vragen denken we met elkaar na in de workshop 'docent en identiteitsvorming'. 
   
  Workshop 10: Nooit meer reflecteren – Geleid door Arjan Baarssen en Willem vd Belt, Pieter Zandt
  VOL in ronde 2 - inschrijven alleen mogelijk in ronde 1
  Straks je diploma, en dan nooit meer reflecteren! In deze workshop gaan we het gedachtenexperiment aan. Hoe zien je lessen er uit als je nooit meer reflecteert? (Hoe) word jij (dan) die steengoede docent die je wilt zijn? Is dat reflecteren nu toch zinvol, of overbodige ballast? Kom er achter in deze no-nonsense workshop van twee nuchtere Noord-Nederlanders.
   
  Workshop 11 Omgaan met verschillen - Geleid door Kees van der Vloed, Driestar educatief
  In de workshop Omgaan met verschillen wordt aandacht besteed aan de theorie van David Kolb met betrekking tot leerstijlen. De deelnemers aan deze workshop ontwikkelen zelf opdrachten die passen bij de verschillende leerstijlen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ARCS-model van John Keller. Dit model wordt tijdens de workshop geoperationaliseerd en door de deelnemers toegepast op de eigen lespraktijk.
   
  Workshop 12: Het effect van autonoom extensief lezen op leerlingen mavo 2 in Staphorst - Geleid door Henk Bakker, Pieter Zandt
  Het gebruik van extensief lezen als een attractief, effectief en motiverende werkvorm om Engelse leesvaardigheid te verhogen onder Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs. Een tekort aan contacturen, voornamelijk door bezuinigingen, kan worden opgevangen door extensief lezen te implementeren in het klaslokaal. Stripboeken bleken een excellent middel te zijn om jonge leerlingen op A1-2 niveau te motiveren.
 • 18.15 - 18.30 uur: Gezamenlijke evaluatie en begin maaltijd
 • 18.30 - 19.30 uur: Afsluiting en lopend buffet (optioneel)
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens  
     
School of organisatie    
     
Workshops    
     
Maaltijd    
Ik maak graag gebruik van de maaltijd:
Dieetwensen:


Heb je andere dieetwensen? Neem dan contact met ons op.  
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.