Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid - Berseba midden

Van27 januari 09:00

Na deze opleiding heb je als leraar of leidinggevende een krachtige basis gelegd voor het ontwikkelen van onderwijs voor hoogbegaafden in het primair onderwijs. Bij het succesvol afronden van de opleiding krijg je het diploma Hoogbegaafdheid & Differentiatie van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO).

Inhoud van de opleiding

Inhoud vanuit micro optiek.

 

We zoomen in op vijf perspectieven:

 • het kind
 • het onderwijsaanbod
 • de (HB-) leerkracht/de school
 • de omgeving
 • het meesterstuk

Hierbij staan het kind, de terminologie en een eerste aanzet tot beleid centraal. De volgende thema's komen aan bod:
 • Theorie, signaleren, leerlingkenmerken, IQ-testen en doorstromen/versnellen
 • Onderpresteren: de kenmerken en aanpak
 • Leerproblematiek (autistisch spectrum, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD)
 • Opstellen beleidsplan hoogbegaafdheid met SMART-geformuleerde doelstellingen
 • Belang van het actueel houden van het beleidsplan en het cyclisch evaluatieproces
 • Compacten & verrijken
 • Differentiatiemogelijkheden en klassenmanagement
 • Materialen, spelletjes en gebruik van het TASC-wiel van Belle Wallace
 • Manieren van leren: werking van de hersenen, top down, mindmappen en snellezen
 • Dossiervorming & overdracht
 • Communicatie ouders
 • Plusklas & Voltijds HB-onderwijs
 

Inhoud vanuit meso-optiek


De volgende thema’s worden behandeld:
 • Nurture/nature; invloed op & van anderen
 • Overexcitabilities – Dabrowski
 • Executieve functies
 • Onderpresteren
 • Duurzaam succesvol werkgedrag – ijsbergmodel
 • Kernkwadranten – D. Ofman
 • Growth & fixed mindset – Carol Dweck
 • Kwaliteiten en competenties leerkrachten en co√∂rdinatoren hoogbegaafdheid & differentiatie
 • Workplace big 5 – persoonlijkheidsvragenlijst & reflectie op persoonlijke kwaliteiten
 • Leerkrachtgedrag, attitude en overtuigingen (priming & stereotyperingen)
 • Verscherpen beleidsplan & SMART-doelstellingen
 

Algemene informatie

 • 12 opleidingsmomenten van 4,5 uur
 • Studie investering: 7,5 uur per week op basis van een eenjarige opleiding
 • Kosten 2775 euro (inclusief BTW) per student
 • Minimaal 12 deelnemers, maximale groepsgrootte 25
 • Diploma: Hoogbegaafdheid & Differentiatie van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland

De twaalf bijeenkomsten van de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie (SHBD) bestaan altijd uit een instructiecomponent, een werkcomponent en een feedbackcomponent. Zo bereidt de opleiding je optimaal voor op de praktijkrol.

Vaardigheden

Je hebt een kritische houding ontwikkeld ten opzichte van visies, handelingen en attitudes. Als specialist HB&D kun je de schoolontwikkeling op planmatige wijze begeleiden richting hoogbegaafdheid & differentiatie.

Toelatingseisen

 • Je hebt een bachelordiploma en onderwijsbevoegdheid voor het primair en/of voortgezet onderwijs.
 • Je bent een onderwijsprofessional (docent, intern begeleider of directielid).
 • Je kunt opdrachten uitvoeren in de beroepspraktijk.
 • Je schooldirectie/het bestuur stemt in met de inhoud van de opleiding.
 • Je beheerst de Engelse taal.
 

Meer informatie en aanmelden

Meld je aan door het formulier hieronder in te vullen. Voor vragen kun je contact opnemen met Martine Blonk.

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens school  
     
Schoolsoort en functie    
     
Gegevens voor het CPION-diploma    
Geslacht:

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.