Kerstzangavond

Van17 december 19:30
tot17 december 22:00
Locatie:Sint-Janskerk, Gouda

Een hoogtepunt op de pabo is de kerstzangavond. We nodigen je daarom van harte uit om op maandag 17 december 2018 in de Goudse Sint-Janskerk aanwezig te zijn. De avond begint om 19.30 uur.

Alle koren van de pabo verlenen hun medewerking aan deze avond. Ds. A. van der Zwan, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Dordrecht-Centrum, houdt een meditatie.
 
Alle studenten worden ge├»nformeerd over het bestellen van toegangskaarten voor familie en vrienden. Dit verloopt dus niet via de website. Wil je de avond bijwonen, maar ben je niet in de gelegenheid via studenten je bestelling te doen? Stuur dan jouw adresgegevens naar studentinfo@driestar-educatief.nl en vermeld daarbij het aantal kaarten dat je wil ontvangen. De toegangskaarten kosten € 5,- per stuk.
 
De opbrengst van de toegangskaarten en de collecte bij de uitgang zijn volledig bestemd voor het Piet Kuijtfonds. Dit fonds verleent steun aan buitenlandse christelijke studenten die niet over middelen of sponsors beschikken om hun deelname aan een van onze internationale programma’s te bekostigen.

Graag tot ziens op de kerstzangavond!