Coaching ouders van dyslectici

Dit onderzoek is een deelproject van ‘Ouderbetrokkenheid’. Het gaat hierbij om het coachen van ouders door dyslexiebehandelaars, zodat ouders beter in staat zijn om hun dyslectische kind te helpen.

Een ouder levert een belangrijke bijdrage aan de dyslexiebehandeling, wanneer de werkwijze thuis aansluit bij de werkwijze van de behandelaar. De vraag is of ouders daartoe in staat zijn en welk effect dat heeft op ouderbetrokkenheid en leerresultaten.       
 
Kern van dit project: onderzoeken of het coachen van ouders van een dyslectische kind de ouderbetrokkenheid en de leerresultaten verhoogd.