Invloed van klassieke bronteksten

Op onze pabo worden primaire (levensbeschouwelijke  en  pedagogische) bronteksten ingezet  bij het proces van persoonsvorming en de vorming van de professionele identiteit.​

Dit onderzoeksproject wil aan het licht brengen welke invloed primaire bronteksten hebben op de persoonsvorming van studenten, aankomende leraren en op de beroepsuitoefening in de lespraktijk (tijdens de LIO-stage). Hoe functioneren deze bronteksten op de pabo-opleiding, hoe werken deze teksten door bij de persoonsvorming van studenten, welke invloed hebben deze  teksten  op  de vorming  van  de  professionele  identiteit van  aankomende  leraren en hoe beïnvloedt dat hun handelen als beroepsbeoefenaar? Allemaal vragen die tot op heden niet zijn onderzocht. Dit empirische onderzoek wil in deze leemte voorzien.

Kern van dit project: onderzoeken welke invloed klassieke bronteksten op de persoonsvorming van (pabo)studenten hebben.