Werkplaats: leidinggevenden

Je wilt een doorontwikkeling in jouw leiderschap realiseren. Je wilt dit doen door jouw visie op leiderschap verder te ontwikkelen en om te zetten in concreet gedrag.

Kosten: ā‚¬ 2.470,-
Uren (sbu): 6 bijeenkomsten
Locatie: Gouda
Tijd: 9.00-16.15
Route
W. (Thea) de Mots

Strategisch hr-adviseur, (team)coach, lid NOBCO

Telefoon:
0182-540336 0182-540336
LinkedIn:
Twitter:


Daarbij besef je dat het belangrijkste instrument voor leiderschap jouw persoonlijk functioneren is. Daarom wil je werken aan kennis en vaardigheden, maar vooral aan jouw persoonlijke kwaliteiten als belangrijkste voorwaarden voor goed leiderschap.

Doelstellingen

 • Je hebt een duidelijke visie op leiderschap ontwikkeld.
 • Je laat als leidinggevende gedrag zien wat bij deze visie past.
 • Je kent jouw talenten en benut deze optimaal.
 • Je kent jouw beperkingen en weet deze te compenseren.
 • Je hebt een heldere visie op de gewenste professionele cultuur in uw organisatie; de belangrijke aspecten hiervan zijn binnen de organisatie ingevoerd en verankerd in gedrag.

Globale inhoud en opzet

Een gedeelte van de inhoud van de werkplaats(dagen) wordt bepaald in een ontwerpsessie met een vertegenwoordiging van de deelnemers.
Onderdelen die tenminste aan de orde komen tijdens de 14 studiedagen van de tweejarige werkplaats zijn de volgende:
 • Wat zijn de kenmerken van goed leiderschap?
 • Welke persoonlijke kwaliteit wil de deelnemer verder ontwikkelen?
 • Welke vaardigheden moet hij dan leren?
 • De leercyclus: praktijkgestuurd leren (actie – reflectie – verdieping – verankering)
 • De organisatie van - en de afspraken binnen de werkplaats
 • Het verschil tussen klimaat en cultuur
 • Het belang van de professionele cultuur
 • Teamontwikkeling
 • Christen zijn en leidinggeven, waardegeoriĆ«nteerde leiderschap
 • Leiderschap en duurzame veranderingen
 • Communicatie als instrument voor leidinggevenden
 • Boekbewerkingen door de deelnemers
 • Inbreng van praktijkervaringen via coaching on the job

Investering klant

Een fundamenteel principe voor het leren in de werkplaats is het eigenaarschap van het leerproces. Elke deelnemer is eigenaar van zijn eigen leerproces. Hij is verantwoordelijk voor de voortgang, de verantwoording en de terugkoppeling van dit proces en de resultaten. Daarnaast is het voortdurend reflecteren op het eigen gedrag, alleen en samen met anderen, een belangrijke bron voor ontwikkeling. Dit alles spiegelt men ook aan wat binnen de eigen organisatie van leidinggevenden wordt gevraagd en verwacht.

Individueel inschrijven ook mogelijk

Je kunt een Werkplaats organiseren met een groep mensen binnen jouw organisatie of Samenwerkingsverband.

Driestar managementadvies biedt ook een Werkplaats aan voor individuele inschrijvers.


Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Factuuradres    
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruik maken van mijn waardebon:

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.