Verdiepingsscholing Groepskaart

ParnasSys kan het werken met groepsplannen op een goede manier ondersteunen. Daardoor worden de zaken efficiënter geregeld en wordt ervoor gezorgd dat de leerkracht en de ib’er goed overzicht krijgen en houden op het proces in de groep.
 

Kosten: € 675,- per dagdeel
Uren (sbu): Een of meerdere dagdelen
Locatie: Op locatie

Route
L.G. (Leon) van Dalen

Onderwijsadviseur

Telefoon:
0182-760346 0182-760346
LinkedIn:
Twitter:


Veel scholen werken handelingsgericht. Dit wordt ook wel uitgewerkt in Handelingsgerichte Procesdiagnostiek, project ‘Afstemming’ of de 1-zorgroute. Men gebruikt dan een specifiek format voor een groepsplan. De groepsplannen bevatten vaak veel informatie over de groep, maar ook informatie over de individuele leerling. Voor die scholen kan ParnasSys het werken met groepsplannen op een goede manier ondersteunen. 

ParnasSys ontwikkelde met Driestar onderwijsadvies daarvoor de groepskaart. Deze scholing en/of begeleiding is bedoeld voor scholen die gebruik willen gaan maken van het groepsoverzicht en het groepsplan in ParnasSys. Dit kan variëren van een enkele inrichtingsscholing tot een compleet geïntegreerd traject van handelingsgericht werken met behulp van ParnasSys.

Je kunt bij Driestar onderwijsadvies een compleet traject handelingsgericht werken volgen. Ook wanneer je een traject als handelingsgericht werken volgt bij een andere onderwijsbegeleidingsdienst, kun je door ons  begeleid worden. Deze begeleiding wordt gedaan tijdens een bijeenkomst met directie en ib’ers. Aansluitend kan bijvoorbeeld een teamvergadering verzorgd worden om de werkwijze in ParnasSys toe te lichten. De eerste bijeenkomst start met het presenteren van de groepskaart. Daarna wordt dit in verband gebracht met de huidige situatie en de gewenste ontwikkelingen. Vervolgens wordt verkend hoe ParnasSys dit ondersteunt door middel van de groepskaart. Daarna zullen er keuzes gemaakt moeten worden in notitiecategorieën en templates voor handelingsplannen en worden deze ingericht volgens de wensen van de school.

De inhoud van dit traject komt ook aan bod tijdens onze expertcursussen ParnasSys en hgw.