Verdiepingsscholing Goed onderwijs zichtbaar maken

Ziet jouw team de groepskaart al als etalage van hoe het er met een groep voorstaat, zowel wat betreft cognitieve als sociaal-emotionele gegevens? Kunnen zij de gegevens goed interpreteren en passende doelen in interventies kiezen? Maak op leerling- groeps- en schoolniveau zichtbaar waar je staat én waar je heen wilt

Kosten: € 675,- per dagdeel
Uren (sbu): Een of meerdere dagdelen
Locatie: Op locatie

Route
G. (Bert) van der Mel

Onderwijsadviseur

Telefoon:
0182-760408 0182-760408
LinkedIn:


Benut daarbij de inzichten van bijvoorbeeld John Hattie en Shirley Clarke. We gaan aan het werk om leerlingen meer eigenaar van hun eigen leerproces te maken, en leerkrachten van hun eigen professionalisering. We leggen de focus (nog) meer op het ‘leerproces’ dan op het geven van ‘het juiste antwoord’ en vergelijken de leerling niet alleen met andere leerlingen, maar vooral met zijn eerdere resultaten. We leren leerlingen te reflecteren op hun eigen leerresultaten en we leren leerkrachten reflecteren op de resultaten van de groep. Samen maken we tijdens dit traject goed onderwijs zichtbaar.

Dit traject begint met visievorming op de leercultuur. Belangrijk is dat leerlingen betrokken zijn bij de voorbereiding. Het traject bestaat uit een nulmeting en meerdere bijeenkomsten met het team. Tussendoor is er overleg met een stuurgroep/veranderteam.

Doelgroep

De doelgroep van deze scholing zijn startende en gevorderde schoolteams. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze scholing contact op met de onderwijsadviseur. 

Deze scholing verzorgen we op jouw locatie of in je regio. Neem contact met ons op voor meer informatie.