Scholing handelingsgericht werken met ZIEN!

ZIEN! is een krachtig middel om pedagogisch handelen van leerkrachten te versterken met als resultaat een sociaal en pedagogisch veilige school! Om meer uit ZIEN! te halen en de school optimaal te helpen, heeft de ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies verschillende voorbeelden van implementatietrajecten, zogenoemde ontwikkelpaden, opgezet.

Kosten: In overleg
Uren (sbu): In overleg
Locatie: Op locatie

Route
G. (Bert) van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Telefoon:
06-52581164 06-52581164
LinkedIn:
Twitter:


We starten bij voorkeur samen met jou vanuit een collectieveambitie. Van daaruit komen we tot maatwerk in de keuze van de te bewandelen ontwikkelpaden. De drie onderstaande ontwikkelpaden zijn dan ook voorbeelden. Je kunt ervoor kiezen om onderdelen uit verschillende ontwikkelpaden te combineren.

Handelingsgericht werken met ZIEN!

ZIEN! kan een mooie plaats innemen in de cyclus van handelingsgericht werken. Al in de eerste fase van groepsvorming, tijdens de eerste schoolweken, kan ZIEN! preventief ingezet worden. Wanneer je als school handelingsgericht wilt werken met ZIEN! bieden we schoolontwikkeling aan door middel van teamscholingen waarin de uitgangspunten van de school, praktische oefening en borging een plek hebben. Zo werken we onder andere aan het vergroten van de inhoudelijke kennis van de zeven ZIEN!-dimensies en het versterken van het pedagogisch leerkrachthandelen. Dit krijgt een plaats binnen het cyclisch

Doelgroep en niveau

Deze scholing is geschikt voor intern begeleiders en leerkrachten. Het niveau is voor startende gebruikers.

Deze scholing verzorgen we op jouw locatie of in je regio. Neem contact met ons op voor meer informatie.