Scholing APK voor ParnasSys

Om je kennis en vaardigheden van ParnasSys up-to-date te houden is onderhoud nodig. Net als bij auto’s is het goed om jaarlijks een APK voor ParnasSys uit te laten voeren, want er zijn maandelijks verbeteringen en uitbreidingen. Het jammer zijn als je belangrijke ontwikkelingen die jou helpen niet zou inzetten, alleen maar omdat je ze niet kent. Tijdens deze APK worden de nieuwste ontwikkelingen gedemonstreerd, maar er wordt ook ingegaan op praktische vragen van de deelnemers.

Kosten: 675,- voor 1 dagdeel; €1350,- voor 2 dagdelen
Uren (sbu): In overleg
Locatie: Op locatie

Route
G. (Bert) van der Mel

Onderwijsadviseur

Telefoon:
0182-760408 0182-760408
LinkedIn:


Na deze cursus ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, je hebt daarmee geëxperimenteerd en je gaat naar huis met nieuw enthousiasme, waarbij je nieuwe kansen ziet om dit toe te passen op je eigen school.
Tijdens deze APK scholing bepalen de deelnemers op welke onderwerpen van de menugestuurd (‘menu’ hieronder afgebeeld) ze geschoold willen worden.

Er bestaat ook de mogelijkheid om een actualiteitscheck ParnasSys uit te voeren speciaal voor jouw school. Deze is dan vraaggestuurd vanuit de eigen schoolsituatie en duurt 1,5 uur. Voor meer info over deze check klik hier.

Doelstellingen APK ParnasSys

  • Je ontdekt de nieuwste mogelijkheden van ParnasSys
  • Je krijgt antwoord op vragen met betrekking tot het gebruik van ParnasSys
  • Je genereert tijdswinst door goede afstemming tussen de praktijk en ParnasSys
  • Concrete onderwerpen die we tijdens zo’n bijeenkomst behandelen zijn:
De nieuwste ontwikkelingen                                           Niveaucorrecties, RN en FN, nieuwe toetsinvoer
Startscherm en Groepskaart Adaptief toetsen - inspectie - eindtoets
Parro + leerkracht-app Leerlijnen 0-7 jaar en Hoogbegaafdheid
Privacy - AVG Complexe gezinssituaties
Absenties en verzuimregister UWLR-koppeling-methodetoetsen
DULT-koppeling
Gynzy verwerkingssoftware
ZIEN! vernieuwde schermen + Leerlingvragenlijsten + monitoring sociale veiligheid
Digitaal rapport Vragenlijsten
Het ouderportaal ParnasSys|WMK en ParnasSys|Ultimview
OGW en overzichten Dynamische overzichten
Ontwikkelingsperspectief   Kennisportaal en Kindkans
ParnasSys 0-4 jaar ParnasSys|Mijnschoolplan|SOP

Hoe ziet APK-bijeenkomst eruit?

Na het welkom en kennismaking bespreken we het ‘menu’ en bepalen we met de deelnemers welke onderwerpen er aan bod moeten komen. Vragen worden gesteld en zo wordt de agenda van de bijeenkomst bepaald.
De APK kan een dagdeel beslaan; dan wordt een selectie van de onderdelen van het menu behandeld. De selectie wordt in overleg met de aanwezigen gemaakt. De onderdelen die wel aan bod komen, worden op hoofdlijnen besproken.

De APK kan ook een hele dag beslaan. Dan bespreken we meer onderwerpen en gebeurt het gedetaillerder. Ook is er meer gelegenheid tot oefenen.

Doelgroep en niveau

De doelgroep van deze APK ParnasSys is directeuren, intern begeleiders, en ICT'ers.
Soms komen directeur en ib’er van een school gezamenlijk naar de bijeenkomst. Dat is vaak sterk; je vormt dan als het ware een onderwijskundig tandem die de schoolontwikkeling trekt. Maar het is ook prima om de APK uit te voeren in bijvoorbeeld de kring van een ib-netwerk; of een directienetwerk.

Het niveau is voor gevorderde gebruikers. 

Deze scholing kan op jouw locatie maar ook op een locatie in je regio verzorgd worden. Neem contact met ons op voor meer informatie.