Opleiding (hoog)begaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen verdienen het om begrepen te worden. Hierbij gaat het niet om begrip voor deze leerling, maar om de leerkracht die écht begrijpt hoe deze leerlingen hun leefwereld ervaren. Deze opleiding, in een basis- en een lightvariant, helpt daarbij.

Kosten: €20.000,- (basis), €6.000,- (light)
Uren (sbu): 2 jaar
Locatie: n.t.b.

Route
M. (Martine) Blonk

Onderwijsadviseur

Telefoon:
0182-760763 0182-760763
LinkedIn:


Doel

Na deze opleiding heb je als leraar of leidinggevende een krachtige basis gelegd voor de onderwijsontwikkeling voor hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs. Na succesvolle afronding van de opleiding krijg je een certificaat.

Vaardigheden

Je hebt een kritische houding ontwikkeld ten opzichte van visies, handelingen en attitudes. Als toekomstig specialist kun je de schoolontwikkeling op planmatige wijze begeleiden richting (hoog)begaafdheid

Opzet en inhoud van de opleiding (basis- en lightvariant)

Tweejarige basisopleiding: In jaar 1 heb je 3 studiedagen en in jaar 2 zijn er 2 studiedagen. Per week kost je de opleiding 2 uur die je benut om opdrachten in te leveren per bijeenkomst in een online leeromgeving.
 • Dag 1: Kenmerken van (hoog)begaafde kinderen. Theorie (leerling typeringen), Signalering (diagnostiek), Leerdoelen, Hersenen en leren
 • Dag 2: Kenmerken van beschikbaar onderwijsmateriaal. Differentiatie, Materialen.
 • Dag 3: Succesvol begeleiden van (hoog)begaafde kinderen. Executieve functies, Interventie & Casuïstiek (twice exceptional)
 • Dag 4: Adequaat samenwerken ten dienste van (hoog)begaafde kinderen. Invloed omgeving (attitude/overtuigingen), Rol specialist binnen het team.

Tweejarige lightopleiding: In jaar 1 heb je bijeenkomsten op 2 dagdelen, evenals in jaar 2. Per bijeenkomst krijgt je opdrachten over signaleren, begeleiden en je rol als coach van het team.

 • Dag 1: Kenmerken van (hoog)begaafde kinderen.
  Theorie (leerling typeringen), Signalering (diagnostiek), Leerdoelen, Hersenen en leren.
 • Dag 2: Adequaat werken ten dienste van (hoog)begaafde kinderen.
 • Dag 3: Kenmerken van beschikbaar onderwijsmateriaal.
  Differentiatie, Materialen.
 • Dag 4: Adequaat samenwerken ten dienste van (hoog)begaafde kinderen. Invloed omgeving (attitude/overtuigingen), Rol specialist binnen het team.

Toelatingseisen

 • Je hebt een bachelordiploma en onderwijsbevoegdheid voor het primair en/of voortgezet onderwijs.
 • Je bent een onderwijsprofessional (docent, intern begeleider of directielid). Je kunt opdrachten uitvoeren in de beroepspraktijk.
 • Je schooldirectie/het bestuur stemt in met de inhoud van de opleiding.

Meer informatie en aanmelden

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martine Blonk.