Mentorcursus

Deze opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs die aanstaande leraren in de beroepspraktijk begeleiden. Verwacht wordt dat zij enthousiast zijn voor het opleiden van toekomstige collega’s. 

Kosten: €200,- / €1770,-
Uren (sbu): 30 uur
Locatie: Driestar educatief, Gouda
Tijd: 13:00 - 16:00
Route
M.H. (René) Paauwe

Docent Aardrijkskunde pabo

Telefoon:
0182-760403 0182-760403


Waarom een professionele mentor? 

De rol en de kwaliteit van de werkplekbegeleider is de belangrijkste voorwaarde voor het succesvol leren en onderwijzen van aanstaande leraren bij het samen opleiden. De werkplekbegeleider/mentor laat de aanstaande leraar kennismaken met het beroep van leraar en begeleidt hem of haar. Daarbij daagt de mentor de aanstaande leraar uit tot diepgaand en duurzaam leren dat doorwerkt in het gedrag. De mentor reflecteert op zijn eigen praktijk en kan de aanstaande leraar begeleiden om het reflectieproces zelfstandig te beoefenen.  

Uitgangspunten van de cursus: 

 • Realistisch opleiden is uitgangspunt in het opleiden van aanstaande leraren in de beroepspraktijk.  Bij het realistisch opleiden is de start de ervaring van de aanstaande leraar in de beroepspraktijk, door het reflecteren op zijn handelen en zijn persoon in de praktijk leert hij schematiseren, om vervolgens te kunnen theoretiseren (koppeling maken met bestaande theorieën).
 • De cursus richt zich op de drieslag tussen het leren van leerlingen, het leren van (aanstaande) leraren en het leren van de mentor zelf. De mentor leidt de aanstaande leraar op, dat wil zeggen: hij expliciteert zijn eigen onderwijsgedrag en hij stimuleert de a.s. leraar tot theorievorming.
 • De aanstaande leraar vormt samen met de mentor een leerwerkgemeenschap, waarbij de mentor een voorbeeldfunctie heeft in hoe hij als lerende in zijn beroepscontext functioneert.

Inhoud:

 1. ​Het verschil tussen opleiden en lesgeven.
 2. De praktijk van het opleiden.
 3. Leren van binnenuit.
 4. Het voeren van een begeleidingsgesprek.
 5. Het stimuleren van eigenaarschap bij de aanstaande leraar.
 6. Het formuleren van leerwensen.
 7. Het ontdekken van sterke punten (ook wel kwaliteiten genoemd) bij zichzelf en de ander.
 8. De meerwaarde van Samen opleiden?
De mentor is een essentieel onderdeel van de stimulerende werkplekleeromgeving in de beroepspraktijk. Korte theorieblokjes worden afgewisseld met oefeningen, waarbij de eigen onderwijs ervaringen gebruikt worden. Daardoor is de cursusinhoud veelal direct toepasbaar in de eigen onderwijspraktijk met de kinderen in de klas.  

Enkele uitspraken van leraren die eerder de cursus volgden: 

Deze cursus zou ik zeker aanbevelen aan andere mentoren, omdat je er gelijk mee aan de slag kan in meerdere situaties. Ik zou er wel bij zeggen, dat het een meerwaarde heeft als je de cursus met het hele team volgt. 

Je krijgt een andere visie op het begeleiden en deze cursus is daar ook heel praktisch op gericht. Je kan er veel mee in je eigen praktijk, niet alleen met studenten, maar ook in je eigen groep. 

Wat is de omvang van de cursus? 

Eén dag en twee dagdelen (bij de teamtraining) of vier dagdelen (bij de individuele inschrijving). Daarnaast krijgen de deelnemers literatuur aangeboden en oefenopdrachten om uit te voeren tussen de cursusdagen. De studiebelasting is ongeveer 30 uur. 

Welke mogelijkheden zijn er om de training te volgen? 

Voor de professionalisering van de mentoren zijn er twee mogelijkheden: 
 1. Een teamtraining. Het gehele schoolteam of een groot deel van het team krijgt dan een training. De teamtrainingen worden op locatie van de basisschool gegeven.
 2.  Cursus individuele inschrijving. Per school kunnen zich minimaal drie mentoren opgeven die samen met mentoren uit andere schoolteams een groep van maximaal 18 deelnemers vormen. Deze training wordt in Gouda gegeven of er wordt, in overleg met de verschillende deelnemers, een andere locatie gekozen.

Wie geven de trainingen? 

Teamtraining:  
Jaco Offermans is groepsleerkracht, schoolopleider, studieloopbaanbegeleider, coach en trainer. Hij heeft ruime ervaring in studieloopbaanbegeleiding. Hij is geregistreerd lerarenopleider bij de Vereniging van Lerarenopleiders in Nederland (Velon). Door zijn werk op de basisschool weet hij de verbinding te maken met de praktijk 

Peter Ruit is senior opleidingsdocent (master Leren en innoveren), onderzoeker, supervisor en coach. Hij heeft een ruime ervaring met het opleiden van (school)opleiders en het geven van teamtrainingen. Voorzitter van het auditteam Samen in ontwikkeling. Daarnaast is hij beoordelaar voor de Vereniging van Lerarenopleiders in Nederland (Velon). 

Judith de Waal is groepsleerkracht, beroeps geregistreerd schoolopleider bij de Velon, studieloopbaanbegeleider, trainer en lid van het auditteam Samen in ontwikkeling.  

Individuele inschrijving: 
René Paauwe is voorzitter van het stageteam van de PABO en heeft ruime ervaring in studieloopbaanbegeleiding en het leiden van intervisiebijeenkomsten met studenten. Hij is geregistreerd lerarenopleider bij de Vereniging van Lerarenopleiders in Nederland (Velon). 

Kosten

Teamtraining:
 • € 1770,- bij contract
 • € 3540,- bij geen contract
Individuele inschrijving: 
 • € 200,- p.p. bij contract
 • €400,- bij geen contract

Aanmelden en contact  

Heb je vragen over de teamtraining of wil je je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met Peter Ruit

Heb je vragen over de individuele inschrijving? Neem dan contact op met René Paauwe. Je kunt je hieronder direct aanmelden voor de individuele cursus.

De vermelde data op de site hebben betrekking op de cursus individuele inschrijving. De data voor de teamtrainingen worden in onderling overleg met de school vastgesteld.

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering)  
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruikmaken van mijn waardebon:

Mijn school is erkend/aspirant-opleidingsschool:

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.