Leerlijn internationaal bekwaam 2023

Driestar educatief en Stichting Woord en Daad bieden sinds 2016 samen  de leerlijn ‘Internationaal bekwaam’ aan met als doel om medewerkers te ondersteunen in hun internationale werk. We nodigen alle  internationaal werkenden uit om aan deze leerlijn mee te doen!  Deze leerlijn bieden we aan in samenwerking met de experts van Luz azul trainingen, advies & coaching.

Kosten: € 995 ,-
Uren (sbu): 6 bijeenkomsten
Locatie: Zie planning
Tijd: Zie planning
Route
E.L. (Lydia) Bor

International office

Telefoon:
0182-540358 0182-540358


Internationaal bekwaam is meer dan alleen intercultureel kunnen denken en/of handelen: het gaat ook om een open houding/ mindset. Het is belangrijk dat deelnemers aantoonbaar kunnen omgaan met verschillen en daarin de nodige flexibiliteit laten zien. Of iemand internationaal bekwaam is, kan worden getoetst aan de hand van de volgende kenmerken:

 • Open houding/ mindset
 • Empathisch vermogen
 • Bereid om de wereld (ver weg en dichtbij) via de bril van een ander te bekijken
 • bewust van aannames en vooroordelen en die kunnen reduceren
 • Goed kan aanpassen aan nieuwe, veranderende en onbekende situaties
 • Kennis heeft van omstandigheden?  en culturele logica van andere groepen
 • Ambiguïteit tolereert
 • Een cultuur-realistische houding laat zien
 • Respect heeft voor anderen en rekening kan houden met de wensen van anderen.
 • In omgang met anderen naar overeenkomst zoekt.

De leerlijn

Hoewel er verschillende trainingen zijn op het gebied van 'internationaal bekwaam handelen' is praktijkervaring een belangrijk element. Onze leerlijn richt zich dan ook voornamelijk op 'practice learning'. Internationale bekwaamheid kan worden gevat in vier kenmerken: kennis, vaardigheden, motivatie en persoonskenmerken. We werken met interculturele competenties vanuit de notie van mondiaal burgerschap.
 • Deze leerlijn is verfrissend en inspirerend, leerzaam en direct toe te passen in de interculturele contacten."
 • "De interculturele contacten enerzijds en de theoretische kennis anderzijds, dwingen tot nuance en voorzichtigheid (in de oordeelsvorming)."
 • "De leerlijn is praktisch: de oefeningen 'daar' zijn bruikbaar in de echte wereld, zoals het actief luisteren, het geven en ontvangen van feedback en het oefenen met indirecte en directe communicatiestijlen."

Doelgroep
 • Medewerkers die naar het buitenland reizen;
 • Medewerkers die vanuit Nederland contact hebben met buitenlandse partners;
 • Medewerkers die in Nederland een bijdrage leveren aan internationale programma's en stages.

Wat leert een deelnemer in deze leerlijn?

De deelnemer:

 • kan aantoonbaar beter omgaan met (interculturele) verschillen en voelt zich daar meer vertrouwd mee en meer flexibel in .
 • heeft aantoonbare kennis van de culturen en cultuurdimensies om effectief internationaal te kunnen opereren;
 • kan eigen waarden en die van andere culturen benoemen;
 • herkent de overeenkomsten en verschillen in waarden, cultuur en communicatiestijlen; 
 • heeft een duidelijk beeld waar misverstanden kunnen ontstaan en kan daar effectief mee omgegaan; 
 • heeft de communicatieve vaardigheden aangescherpt, waardoor miscommunicatie zoveel mogelijk kan worden voorkomen;
 • is gemotiveerd om in een internationale context te werken;
 • toont een duidelijke ontwikkeling in internationale/interculturele competenties;
 • kan expliciet verbinding leggen met de organisatiedoelstellingen van zijn/haar organisatie (contextbenadering, multidisciplinair denken).

Planning

Onderstaande data en locaties zijn onder voorbehoud. Als het i.v.m. Corona niet lukt de leerlijn fysiek aan te bieden, dan wordt de leerlijn online aangeboden. 
 
Module Data in 2023 Locatie
Kick Off: Motivatie, houding en mondiaal burgerschap Dinsdag 9 mei 
8.30 – 13.00 uur (incl. lunch)                           
Gorinchem
Module 1: Culturele logica Dinsdag 23 mei     13.00 – 17.00 uur Gorinchem
Module 2 & 3: Interculturele effectiviteit, interculturele competenties en de Intercultural Readiness Check  Dinsdag 13 juni      
9.30 – 17.00 uur (incl. lunch)
Gouda
Module 4: Optimaliseren interculturele competenties (sessie met acteur)  Dinsdag 27 juni      
9.30 – 12.30 uur
14.00 – 17.00 uur
Gouda
Gorinchem
Module 5: Internationaal online samenwerken Dinsdag 4 juli         
9.30 – 13.00 uur
Gouda
Terugkomdag NTB met groep
12.00 – 17.00 uur (incl. lunch)
Gorinchem


Deze leerlijn is opgesteld in samenwerking met Driestar educatief en Stichting Woord en Daad. We werken in deze leerlijn met een extern bureau, namelijk Luz azul Trainingen (drs. Yvonne van der Pol). 

Meer informatie? 

Neem dan contact op met Lydia Bor (Driestar educatief).
Inmiddels is de leerlijn internationaal Bekwaam volgeboekt, we hopen deze leerlijn in 2024 weer aan te bieden.