Leerlijn internationaal bekwaam 2023

Al een aantal jaren werken de organisaties Driestar educatief en Stichting Woord en Daad samen aan de leerlijn Internationaal bekwaam met als doel om medewerkers te ondersteunen in hun internationale werk. We nodigen graag (beginnende) internationale werkers uit om te participeren in deze leerlijn.  We werken in deze leerlijn met externe experts op het gebied van dit thema (Luz azul trainingen)

Kosten: € 995 ,-
Uren (sbu): 6 bijeenkomsten
Locatie: Zie planning
Tijd: Zie planning
Route
E.L. (Lydia) Bor

International office

Telefoon:
0182-540358 0182-540358


Internationaal bekwaam is meer dan alleen intercultureel kunnen denken en/of kunnen handelen. Bij internationaal bekwaam gaat het vooral om de open houding/open mind. Het is belangrijk dat mensen aantoonbaar kunnen omgaan met verschillen en daarin de nodige flexibiliteit kunnen laten zien. Of iemand internationaal bekwaam is, kan worden getoetst aan de hand van de volgende kenmerken:

 • Open houding/open mind.
 • Empathisch vermogen.
 • Bereid de wereld (ver weg en dichtbij) via de bril van een ander te kunnen bekijken.
 • Weinig/geen vooroordelen.
 • Goed kunnen aanpassen aan nieuwe, veranderende en onbekende situaties.
 • Kennis hebben van omstandigheden en culturen van andere groepen
 • Ambiguïteit tolereert.
 • Cultuur realistische houding.
 • Respect heeft voor anderen en rekening kunnen houden met hun wensen.
 • In omgang met anderen naar overeenkomst zoeken.

De leerlijn

Hoewel er verschillende trainingen zijn op het gebied van 'internationaal bekwaam,' is praktijkervaring een belangrijk element. De leerlijn internationaal bekwaam richt zich dat ook voornamelijk op 'practice learning'. Internationale bekwaamheid kan worden gevat in vier kenmerken: kennis, vaardigheden, motivatie en persoonskenmerken, feitelijk een samenvatting van bovengenoemde kenmerken. Daarnaast richten we ons op thema’s als mondiaal burgerschap en veiligheid.

Doelgroep:
 • Medewerkers die daadwerkelijk naar het buitenland reizen;
 • Medewerkers die vanuit Nederland contact hebben met buitenlandse partners;
 • Medewerkers die in Nederland een bijdrage leveren aan internationale programma's en stage.
Wat moet een medewerker minimaal kunnen aan het einde van deze leerlijn? De medewerker moet aantoonbaar kunnen omgaan met (interculturele) verschillen en daar flexibel in kunnen zijn.
 
De deelnemer/medewerker:
 • heeft aantoonbare kennis van de culturen en cultuurdimensies aanwezig om internationaal te kunnen opereren;
 • kan eigen waarden en die van andere culturen benoemen;
 • herkent de overeenkomsten en verschillen in waarden, cultuur en communicatiestijlen; 
 • heeft een duidelijk beeld waar misverstanden kunnen ontstaan en kan daar effectief mee omgegaan; 
 • heeft aantoonbare vaardigheden om internationaal te kunnen opereren;
 • heeft de communicatieve vaardigheden zijn aangescherpt, waardoor miscommunicatie kan worden voorkomen;
 • heeft aantoonbare motivatie aanwezig om in een internationale context te werken;
 • toont in de evaluaties, intervisies en HRM-jaarcyclus een duidelijke ontwikkeling in de benodigde internationale/interculturele competenties;
 • kan expliciet verbinding leggen met de organisatiedoelstellingen van zijn/haar organisatie (contextbenadering, multidisciplinair denken);
 • is in staat om adequaat te handelen bij gevaarlijke situaties en situaties waar medische hulp noodzakelijk is.

Planning

Onderstaande data en locaties zijn onder voorbehoud. Mocht het op locatie niet lukken, wordt de leerlijn online aangeboden. 
 
Module Data in 2023 Locatie
Kick Off Dinsdag 9 mei 
8.30 – 13.00 uur (incl. lunch)
Gorinchem
Module 1 Dinsdag 23 mei      
13.00 – 17.00 uur
Gorinchem
Module 2 & 3 Dinsdag 13 juni          
9.30 – 17.00 uur (incl. lunch)
Gouda
Module 4 Dinsdag 27 juni       
9.30 – 12.30 uur
14.00 – 17.00 uur
Gouda
Gorinchem
Module 5 Dinsdag 4 juli             
9.30 – 13.00 uur
Gouda
Terugkomdag NTB met groep
12.00 – 17.00 uur (incl. lunch)
Gorinchem


Deze leerlijn is opgesteld in samenwerking met Driestar educatief en Stichting Woord en Daad. We werken in deze leerlijn met een extern bureau, namelijk Luz azul Trainingen (drs. Yvonne van der Pol). 

Meer informatie? 

Neem dan contact op met Lydia Bor (Driestar educatief).

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.