Dyslexie en hoogbegaafdheid

Uit de beroepspraktijk blijkt dat kinderen met een begaafd tot hoogbegaafd niveau niet tot nauwelijks in aanmerking komen voor de diagnose dyslexie. Dit leidt bij ouders en school vaak tot frustratie, omdat deze kinderen wel degelijk tegen belemmeringen aanlopen.

Kosten: €295,-
Uren (sbu): 3 uur
Locatie: Driestar educatief, Gouda
Tijd: 13.00u - 16.00u
Route
C.M (Nicole) Reijm

Orthopedagoog (SKJ:120000843)

Telefoon:
0182-540333 0182-540333Orthopedagogen hebben bij deze problematiek een belangrijke signalerende en adviserende rol. Het is daarom belangrijk dat zij kennis hebben van het onderwerp dyslexie en hoogbegaafdheid. In deze scholing komen dan ook de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Definitie en kenmerken van hoogbegaafdheid;
  • Definitie van dyslexie;
  • Diagnostiek bij (hoog)begaafde kinderen met lees- en of spellingproblemen;
  • Begeleiding die gegeven kan worden.

Doelen

  • De cursisten kennen belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid.
  • De cursisten zijn op de hoogte van aandachtspunten rondom dyslexie bij hoogbegaafde leerlingen.
  • De cursisten zijn op de hoogte van sociaal-emotionele aspecten rondom dyslexie en hoogbegaafdheid.
  • De cursisten zijn op de hoogte van begeleidingsmogelijkheden voor kinderen met dyslexie en hoogbegaafdheid en kunnen hierover adviseren.

Meer informatie en aanmelden

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nicole Reijm.