Dyslexie en hoogbegaafdheid

In de praktijk van het werkveld is het opvallend dat kinderen met een begaafd tot hoogbegaafd niveau niet tot nauwelijks in aanmerking komen voor de diagnose dyslexie. Dit leidt bij ouders en school vaak tot frustratie, omdat deze kinderen wel degelijk tegen een belemmering aanlopen.

Kosten: €295
Uren (sbu): 3 uur
Locatie: Driestar educatief, Gouda
Tijd: 13.00u - 16.00u
Route
C.M (Nicole) Reijm

Orthopedagoog (SKJ:120000843)

Telefoon:
0182-540333 0182-540333Orthopedagogen hebben bij deze problematiek een belangrijke signalerende en adviserende rol. Het is daarom belangrijk dat zij kennis hebben van het onderwerp dyslexie en hoogbegaafdheid. In deze scholing komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Definitie en kenmerken van hoogbegaafdheid
  • Definitie dyslexie
  • Diagnostiek bij (hoog)begaafde kinderen met lees- en of spellingproblemen
  • Begeleiding die gegeven kan worden

Doelen

  • De cursisten weten belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid.
  • De cursisten zijn op de hoogte van aandachtspunten rondom dyslexie bij hoogbegaafde leerlingen.
  • De cursisten zijn op de hoogte van sociaal emotionele aspecten rondom dyslexie en hoogbegaafdheid.
  • De cursisten zijn op de hoogte van begeleidingsmogelijkheden voor kinderen met dyslexie en hoogbegaafdheid en kunnen hierin een adviserende rol nemen.

Meer informatie en aanmelden

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nicole Reijm.