Cursusaanbod Engels

Een van de voorwaarden voor goed onderwijs Engels in het onderwijs is goed opgeleid personeel, uitnodigend materiaal en kennis van didactische concepten voor tweede talenonderwijs. Deze drie elementen zijn de ingrediƫnten van het cursusaanbod van Driestar onderwijsadvies voor het basisonderwijs. Je kunt een keuze maken uit ons aanbod.

Kosten: In overleg
Uren (sbu): 40
Locatie: Gouda (of op locatie)

Route
S.P. (Sjoerd) van den Berg

Projectleider en docentenopleider VO

Telefoon:
0182-760380 0182-760380
LinkedIn:


  • Nascholingscursus 'Engels voor PO'

Deze training geeft jou en jouw teamgenoten de mogelijkheid om aan een combinatie van taalvaardigheid en didactiek te werken. Wil je het vak Engels op uw school goed vormgeven, dan is het van belang dat de kennis en vaardigheden daarvoor in huis zijn. De nascholingscursus Engels voor PO is een maatwerk training waarin zowel de taalvaardigheid van de leerkrachten als de didactiek voor het vak Engels aan de orde komen: een stevige basis voor alle scholen die voor kwalitatief en effectief taalonderwijs gaan.  
  • Nascholingscursus 'Taalvaardigheid'

Vanuit de eis om een goede VVTO school te worden, moeten jouw leerkrachten toewerken naar een B2 niveau. Om dit niveau te halen gaan wij met jouw team aan de slag met de vaardigheden lezen, spreken, luisteren en schrijven. Jouw teamleden krijgen vooraf een Oxford Placement Test, waaruit we het niveau per persoon bepalen. Vanuit dit niveau werken we toe naar een voor hen haalbaar niveau.
  • Implementatie lesmethoden

Driestar onderwijsadvies kan scholen helpen bij het implementeren van een lesmethode. Zo helpen we de school om algemeen gestelde kerndoelen te vertalen naar de praktijk van alledag. Leerkrachten leren de methode en extra materialen zo te gebruiken dat leerlingen de Engelse vaardigheden ook goed kunnen toepassen. Kortom, didactiek en vaardigheden worden geborgd in een leerlijn van onder- tot bovenbouw. 
  • Ouderavond Engels

Veel basisscholen zijn bezig met het invoeren van Engels. Een deel is al een aantal jaren bezig. Het is mooi en waardevol om daar ouders ook in te betrekken. Al heel wat jaren worden er vanuit Driestar onderwijsadvies cursussen Engels gegeven op basisscholen. Deze trainers leggen graag aan ouders uit waarom Engels op de basisschool van groot belang is!

Meer informatie en aanmelden

Deze cursussen worden op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjoerd van den Berg.