Cursus Werken met een meldcode

Op elke school zijn ze er: kinderen en jongeren die van heel dichtbij weten van mishandeling of van huiselijk geweld. Als het goed is, is ook op elke school meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld aanwezig. Hierin staan de stappen die genomen worden om de juiste hulp te krijgen voor deze leerlingen. Maar zit die meldcode ook in de hoofden van leerkrachten, docenten en het onderwijs ondersteunend personeel? Zijn zij alert op signalen en weten ze dan de juiste stappen te nemen? Tijdens deze cursus hebben we het over het gebruik van de meldcode en praten we over de do's en dont's in een gesprek met jouw leerlingen over dit onderwerp. 
 

Kosten: € 695,-
Uren (sbu): 3
Locatie: Op aanvraag

Route

Telefoon:
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object reference not set to an instance of an object.


Doelstelling van de cursus

 • Actief gaan gebruiken van de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld door al het personeel van de school
 • Nieuwste (achtergrond)informatie delen rond het gebruik van de meldcode en de te nemen stappen
 • Kennen van de stappen van de meldcode
 • Bewust zijn van eigen rol en verantwoordelijkheden
 • Kennen van de rol van Veilig Thuis
 • Reflecteren op eigen gedrag bij het doornemen van de stappen
 • Do’s en don’ts in gesprek met kinderen/jongeren rond deze problematiek.

Doelgroep

De doelgroep van de cursus Werken met een meldcode zijn Teams van basisscholen en scholen van voortgezet en middelbaar onderwijs

Programma

 • Definitie en kenmerken van huiselijk geweld, kindermishandeling en misbruik
 • Juridisch kader: wat moet en wat mag
 • Stapsgewijs doornemen van meldcode
 • Casuïstiek
 • Hoe houden we de meldcode levend in de school
Een cursusbijeenkomst duurt 3 uur

NB: het is zeker mogelijk maatwerk te leven, passend bij de vragen of voorgeschiedenis van uw school. Graag maken we gebruik van het al op de school bekende document van de Meldcode.

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Neem voor meer informatie contact op met de onderwijsadviseur.