Cursus vervolg ib-opleiding

Je hebt de ib-opleiding gevolgd en je wilt je verder verdiepen in jouw rol als ib’er op de basisschool. En dat is nodig! Het onderwijs verandert in hoog tempo, en zo ook de rol van ib’er. Het gaat steeds meer over het werken vanuit visie. Het werk verschuift van curatieve-  naar een preventieve aanpak. Je wordt steeds meer de supporter van het leren van leraren. Een aantal interessante onderwerpen die tijdens de ib-opleiding aan de orde zijn geweest, kunnen uitgediept worden.

Kosten: € 1499,-
Uren (sbu): 50
Locatie: Driestar educatief, Gouda
Tijd: 9.00u-16.00u
Route
G. (Bert) van der Mel

Onderwijsadviseur

Telefoon:
0182-760408 0182-760408
LinkedIn:


Daarom organiseren we in schooljaar 2020-2021 als maatwerktraject op vijf dagen in Gouda een vervolg ib-opleiding. Het is niet de bedoeling om na dag vijf de vervolgopleiding af te sluiten met een presentatie of gesprek. We hebben er nu voor gekozen om na elke bijeenkomst een inhoudelijke reflectie te laten schrijven en/of een opdracht te verstrekken die je in de schoolpraktijk uitvoert; een kort verslag van het een en/of het ander lever je in bij de docent of studieleider.

Inhoud van vervolg ib-opleiding

 
Dag 1:
Flexibilisering van het onderwijs'
Welke rol speel jij als ib’er bij zo’n proces? Hoe begeleid je leerkrachten bij hun ontwikkeling? En wat heb jij als intern begeleider daarvoor nodig? 
We gaan met elkaar in gesprek over de vaardigheden die een ib’er nodig heeft. Waar gaat het om? Wat past bij jou? En bij jouw school? Wat heb jij nodig om verder te groeien als ib’er? We staan stil bij de laatste ontwikkelingen die we aanduiden als ‘Flexibilisering van het onderwijs’. We zoeken de balans tussen het leerstof jaarklassensysteem en het ontwikkelingsgericht onderwijs. Het Onderwijsresultatenmodel is ook een heel belangrijk en actueel onderwerp. We nemen o.a. de boeken van Luc Greven (De toekomst van de intern begeleider) en Shirley Clarke (Formatieve assessment) als inspiratiebronnen.

Dag 2:
Ochtend: Gedrag - Sociale veiligheid.
Middag: Factoren van invloed op het gedrag vanuit de omgeving van het kind. 
Sociale veiligheid is een issue. Wat is het? Hoe is het op jouw school geregeld? Monitoring? Wat is jouw rol hier in? En wat doe je als de veiligheid niet gewaarborgd is?
Als vervolg/verdieping op de dag over ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ willen we nu beter kijken naar de omgeving van het kind: Leerkracht-factoren (hoe coach je die); gescheiden ouders; gepest worden; mishandelde kinderen/seksueel misbruik; trauma-sensitief lesgeven, enz.

Dag 3:
Hoogbegaafdheid, we gaan het hebben over de inhoudelijke kant van hoogbegaafdheid.
Er komt steeds meer aandacht voor kinderen die signalen van meer- en hoogbegaafdheid vertonen. Maar wat is eigenlijk hoogbegaafdheid? En hoe kun je dat op een stimulerende manier signaleren? Welke instructie/begeleiding hebben deze leerlingen nodig? En waar moet de materialen en opdrachten voor deze leerlingen aan voldoen? Wat vraagt dit van leerkrachten? En hoe ga jij ze daar in begeleiden? We maken gebruik van de materialen van SLO, de taxonomie van Bloom en lichten een tipje van de sluier op wat betreft de leerlijn ‘Kader voor Ontwikkeling’ die in ParnasSys zit.

Dag 4:
  • Zien! 2.0 en executieve functies
  • Kwaliteitsdenken voor ib’ers. 
Bij Zien! 2.0 combineren we de Zien!-begrippen met de begrippen ‘zelfsturing’, ‘zelfinzicht’ en de drie ‘denkvaardigheden’ rond persoonsvorming. Het tweede dagdeel gaat over ‘kwaliteitsdenken’: hoe verhouden de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’ zich t.o.v. de doelen en denkrichting van jou en je school?

Dag 5:
Groepsdynamica en Kindgesprekken ('s middags met acteur).
Wat zou het geweldig zijn om met alle kinderen structureel in gesprek te gaan over hun ontwikkeling. Hoe gaat het? Wat wil je leren? Wat heb je daar voor nodig? Dit is een breed terrein; voor sommigen minder goed begaanbaar. Kun jij daar verandering in brengen? ’s Middag de praktijk met een acteur.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onderwijsadviseur Bert van der Mel. Aanmelden voor Vervolg ib-opleiding kan via onderstaand formulier. 

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering)  
     
Schoolsoort en functie    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.