Cursus Startblokken van basisontwikkeling

Wil je graag ontwikkelingsgericht werken? Het opstarten hiervan kan lastig zijn: het doel is wel duidelijk, maar wat wordt jouw aanpak, waar liggen uw speerpunten en hoe betrekt u de ouders hierbij? Het erkende vve-programma Startblokken van basisontwikkeling helpt daarbij! Je kunt een certificeringstraject volgen of een cursus op maat. 

Kosten: ca. € 1995,- per deelnemer
Uren (sbu): 56 (verspreid over 2 jaar)
Locatie: Op locatie

Route
E. (Elsbeth) Schouten-Schuitemaker

projectmedewerker onderwijsadvies

Telefoon:
0182-540333 0182-540333


Ervaren onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies kunnen je daarbij van dienst zijn vanuit hun expertise op het gebied van ontwikkelingsgericht werken. Zij kunnen je alles vertellen over het programma ‘Startblokken van basisontwikkeling’, het plannen van jouw aanbod, het betrekken van ouders bij de ontwikkeling en andere zaken die gerelateerd zijn aan ontwikkelingsgericht werken. De adviseurs zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen en weten dus waar uw kansen en mogelijkheden liggen.
 
De cursus is bedoeld voor voorschoolse instellingen als peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en  voor groep 1 en 2 van de basisschool. Vanuit de overheid en de gemeenten worden zij gestimuleerd om met een vve-programma te gaan werken. ‘Startblokken van basisontwikkeling’ is een erkend vve-programma. De onderwijsadviseur zal in overleg met jou een plan op maat opstellen, zodat de cursus zal aansluiten bij jouw wensen.

Inhoud

Tijdens de training wordt ingegaan op alle facetten rondom ontwikkelingsgericht werken. Zo leren pedagogisch medewerkers/leerkrachten een betekenisvol aanbod ontwerpen en voorbereiden. Daarnaast leren zij zich de cyclus van het ontwikkelingsgericht werken eigen maken: plannen maken, reflecteren, gebruikmaken van een logboek, maar ook het handelingsgericht observeren, registeren en evalueren. Ook leren zij om hun aanbod voor een langere periode te plannen, te evalueren en te bespreken. Een belangrijk speerpunt bij het ontwikkelingsgericht werken is de ouderbetrokkenheid. Daarom zal ook daar voldoende aandacht aan besteed worden.

Opbrengsten

Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. Zij maken onder andere een portfolio en (indien mogelijk) opnames van de eigen groep die besproken zullen worden. Na afloop kunnen de pedagogisch medewerkers/leerkrachten thematisch werken, observeren en opbouwend nadenken met kinderen over het gemaakte werk. Ook zal er tijdens de training een concreet plan voor ouderbetrokkenheid gemaakt worden.

Kosten

Gemeenten stellen in de meeste gevallen subsidies beschikbaar voor deze training. Je kunt er ook voor kiezen om de cursus samen met andere organisaties in jouw omgeving te organiseren. Dat bevordert de samenwerking en drukt tegelijkertijd de kosten. 

Tijdsinvestering 

Een traject ‘Startblokken van basisontwikkeling’ duurt circa twee jaar.Het certificeringstraject bestaat uit twaalf dagdelen verspreid over die twee jaar. Daarnaast is er verplichte coaching op de werkvloer van acht uur. Wanneer certificering niet gewenst is, kan er toch ingeschreven worden op deze cursus. Het aantal begeleidingsuren bepaal je in dat geval zelf.
 
De scholing omvat 56 contacturen:
  • 48 uren voor de studiebijeenkomsten (incl. digitaal contact)
  • 8 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek). De 8 groepsconsultaties per deelnemer gedurende het hele traject zijn nodig om er voor te zorgen dat de daadwerkelijke implementatie van Startblokken van basisontwikkeling op de werkvloer kwalitatief in orde is.
Daarnaast wordt er nog voorbereiding gevraagd van de pedagogisch medewerkers/leerkrachten (bij een certifceringstraject) voor elke bijeenkomst. Per bijeenkomst is dat ca. 4 uur:
  • 1 uur voor het lezen van boek/tijdschriften/achtergrond/theorie
  • 1 uur voor het uitvoeren van extra activiteiten, voorbereiding, opdrachten vanuit de training, enz.
  • 2 uren voor opbouwen portfolio

Meer informatie en aanmelden

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elsbeth Schouten.