Cursus Positieve groepsvorming (teamscholing)

Voordat je met je leerlingen echt kan gaan leren, moet je klas eerst een groep zijn. Deze driedaagse cursus helpt jou als leerkracht om je klas op een positieve manier te laten samenwerken en eventueel pestgedrag te stoppen. Driestar onderwijsadvies organiseert deze cursus in samenwerking met Grol Weerbaarheid.

Kosten: € 8200,-
Uren (sbu): 18
Locatie: In overleg

Route
A. (Alice) Methorst

Onderwijsadviseur Zien!

Telefoon:
06-44117050 06-44117050


Tijdens deze cursus behandelen we principes vanuit groepsdynamica en mentale weerbaarheid om een groep nog beter te laten functioneren. Je leert diverse activiteiten en oefeningen die helpen om je klas sociale vaardigheden aan te leren door middel van fysieke ervaringen. Zo help je pestgedrag te stoppen of te voorkomen, agressief gedrag te verminderen en kun je leerlingen leren ze hun grenzen aan moeten geven. Op die manier kan iedere leerling tot bloei komen in jouw klas.
 
Elk dagdeel  start met een korte, praktische activiteit. Daarna volgt een theoretische verdieping en vervolgens gaan we weer heel praktisch aan de slag. Die activiteiten zullen in de gymzaal plaatsvinden, omdat de gymzaal de ultieme plek is om een wij-gevoel in je klas te creëren. De cursus is geheel verzorgd: koffie, thee en een lunch zijn bij de prijs inbegrepen.
 

"Dit cursusjaar  hebben wij als team van ‘De Regenboog’ in Hardinxveld-Giessendam de teamscholing ‘Positieve groepsvorming’ gevolgd. Bij de start van het schooljaar (de gouden weken), halverwege november en ook in januari (de zilveren weken) was er een studiedag met Alice Methorst en Ernst Grol (of zijn collega Mark). De cursus heeft ons als school veel gebracht: het is mooi om als team te werken aan groepsvorming en gedrag, om allemaal dezelfde taal te spreken en gezamenlijk met groepsvormende activiteiten bezig te zijn.

Wij waardeerden ook de combinatie tussen theorie en praktijk: Alice bespreekt op een prettige manier bepaalde thema’s, en daarmee gaan we aan de slag in de gymzaal en de volgende dag kun je dezelfde activiteiten toepassen in de klas. Nu onze driedaagse is afgelopen, hebben we veel bagage meegekregen en kunnen we als team voorlopig aan de slag!"

Dag 1: Een goed begin

Tijdens het ochtendprogramma staat de theorie van groepsdynamica centraal. We herhalen de fasen van groepsvorming en leren daar passende activiteiten bij die je met je klas kunt uitvoeren. Door preventief op de ontwikkelbehoefte van je leerlingen te anticiperen, wordt het positieve gedrag in iedere fase versterkt.
Tijdens het middagprogramma gaan we in op observeren: hoe kun je het gedrag van je leerlingen observeren en wat kun je met de informatie die je ziet? Het instrument ZIEN! kan daar een ondersteunende rol in hebben, maar ook als je dit systeem niet gebruikt, leer je veel hoe je het gedrag van je leerlingen binnen de groep kunt observeren en interpreteren.

Dag 2: Je rol als leerkracht

Tijdens het ochtendprogramma gaan we in op het begrip ‘pedagogisch meesterschap’. Jouw houding als leerkracht binnen de groep is een belangrijke. Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Ben je je wel bewust van jouw houding en wat je daarmee overdraagt aan de kinderen? Het door Driestar hogeschool ontwikkelde attitudemodel wordt hierbij toegepast.
Tijdens het middagprogramma gaan we in op jouw plek in de groep. Je leert de Roos van Leary (opnieuw) kennen als een krachtig instrument voor trefzekere interactie. Aan de hand van dit interactiemodel analyseer je je eigen gedrag en dat van je leerlingen. Het herkennen van je gedrag helpt om de juiste interventies te kiezen, waarbij bewustwording optreedt van de positie van jou en je leerlingen ten opzichte van de ander.

Dag 3: Samen met je klas

Tijdens het ochtendprogramma richten we in op ‘van pesten naar samenwerken’. Het bevorderen van een sociaal veilig klimaat en een sfeer van gezamenlijkheid is daarbij belangrijk, evenals het aangeven van grenzen. We bespreken de vier-stappenaanpak van grenzen aangeven. Ook geven we met de kleuren rood, oranje en invulling aan persoonlijke grenzen, waardoor reflectie op gedrag mogelijk is.
Tijdens het middagprogramma gaan we in op de communicatie met je leerlingen. Hoe voer je een goed leerlinggesprek en groepsgesprek? Je leert, mede dankzij de inzet van een acteur, hoe je met het groepsgesprek leerlingen inzicht in hun eigen gedrag kunt geven en hoe ze zelf hun verbeterpunten kunnen formuleren en toepassen in de omgang met anderen. We denken met elkaar na hoe je het geleerde kunt borgen in de jaarcyclus van je school. We maken daarbij gebruik van de digitale jaarkalender die is ontwikkeld door de leerkring Pesten van Samen in ontwikkeling.