Cursus Pedagogisch vakmanschap van de leraar

Met deze cursus krijg je een stevige theoretische basis en praktijkgericht gereedschap mee om gedrag van leerlingen te begrijpen, een relatie op te bouwen met je leerlingen en je pedagogische vaardigheden in het lesgeven te vergroten.

Kosten: € 695,- per persoon
Uren (sbu): 12
Locatie: n.t.b.

Route
C.A. (Kees) van der Vloed

Onderwijsadviseur

Telefoon:
06-52581144 06-52581144
LinkedIn:


De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

  • Intervisie en werkinbreng aan de hand van concrete casussen.
  • Scholing op het gebied van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en belemmeringen, zoals leerlingen met ADHD, autisme of gedragsproblemen, vermijdingsgedrag of planningsproblemen t.a.v. schoolwerk, faalangst, beperkte sociaal-emotionele vaardigheden, LWOO en PRO-leerlingen.
  • Oefenen met vaardigheden om het eigen pedagogisch inzicht te vergroten en het pedagogisch handelen te versterken.
  • Verdieping in de christelijke pedagogiek met behulp van bronmateriaal (bijvoorbeeld het boek ‘Onderwijzen is opvoeden’ van W. ter Horst)

Deze cursus is bedoeld voor leraren die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. Aan het einde van de cursus ontvangt elke deelnemer een certificaat.