Cursus Omgaan met 'lastige' ouders in de dyslexie-zorg

In de behandeling van kinderen met ernstige dyslexie speelt de samenwerking met ouders een grote rol. Hoe kun je ondanks belemmeringen toch met hen samenwerken?

Kosten: € 150,-
Uren (sbu): 3 sbu (2 contacturen)
Locatie: Driestar educatief, Gouda
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Route
J. (Hanneke) Bossenbroek-Mol

Orthopedagoog
BIG: 59929770331

Telefoon:
0182-760449 0182-760449
LinkedIn:


Juist het bundelen van krachten rond de instructie, inoefening en het motiveren van lees- en spellingzwakke kinderen maakt de behandeling van deze kinderen effectief. Toch wordt soms gemerkt dat deze samenwerking onder druk staat. In dergelijke situaties is het een uitdaging om de verbinding met ouders te zoeken zodat belemmeringen in de samenwerking worden opgeheven en de leerling met ernstige dyslexie de zorg krijgt die hij of zij verdient.

Doelen

  • In kaart brengen van ouderrelaties die aangegaan worden binnen de behandeling van kinderen met ernstige dyslexie.
  • Kennis over de driehoek ouder, kind en behandelaar en dit spiegelen naar de eigen praktijk.
  • Kennis hoe in deze driehoek passende interventies kunnen worden ingezet.
  • Herkennen van belemmeringen in de driehoek in de dagelijkse praktijk van de behandeling van kinderen met ernstige dyslexie.
  • Toepassen van geleerde interventies bij de behandeling van kinderen met ernstige dyslexie.

Geaccrediteerde scholing

Accreditatie informatie voor deze scholing: NVO/NIP 2 punten

Wil je als orthopedagoog of psycholoog  je kennisniveau op peil houden en op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen? Volg dan deze scholing of klik hier voor onze andere geaccrediteerde cursussen die je helpen om bij te blijven in je vak.

Meer informatie en aanmelden

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hanneke Bossenbroek.